Kehotunnekasvattaja-koulutus

Kehotunnekasvattaja-koulutus

Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa valmiudet toimia 0-9 -vuotiaiden lasten parissa kehotunnekasvattajana sekä oppia vastaamaan lasten seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin ikätasoisesti työssään. Koulutuksen käynyt voi perehdyttää myös työyhteisöään sekä lasten perheitä aiheen pariin. Koulutus sopii erityisesti varhaiskasvatuksen, alakoulun ja lastenhoidon henkilöstölle. Kurssi on rakennettu Väestöliitossa vuodesta 2019 toteutettujen, testattujen ammattilaiskoulutusten pohjalta, ja siinä korostuu uusimmat Opetushallituksen opetussuunnitelmien sisällöt. Kursseillamme jo noin 100 ammattilaista on suorittanut Väestöliiton kehotunnekasvattajan pätevyyden. Vastuukouluttajina Henriikka Kangaskoski ja Raisa Cacciatore.

Koulutuksen laajuus: 10 op 
Seuraava koulutus: 24.9.2021-31.1.2022 
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.9.2021 

Ilmoittautuminen käynnissä nyt!

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet toimia kehotunnekasvattajana 0-9 -vuotiaiden lasten parissa ja saa lisää valmiuksia kohdata lasten seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä työssään. Hän pystyy myös perehdyttämään työyhteisöään sekä lasten perheitä aiheeseen. 

Opiskelun aikana koulutettavan tiedot ja taidot kehotunnekasvatuksesta ja lapsuuden seksuaalisuudesta kasvavat teoriaopiskelun, ammatillisen osaamisen tarkastelun ja jatkuvan oman itsen kehittämisen sekä reflektiivisten ohjattujen ryhmächat keskustelujen avulla. Tarjoamme erittäin laajan ja testatun verkkomateriaalin käytännön työkaluineen, videoluentoineen, harjoitteineen ja tietoiskuineen.

Ammatillinen täydennyskoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Opiskelija saa opinnoistaan todistuksen sekä kirjallisen arvioinnin. 

Koulutuksen ohjelma

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 10 op. Kaikille yhteistä lähi- tai verkko-opiskelua on viisi kokopäivän seminaaria. Lähiopetuspäiviin sisältyy 35 tuntia opetusta ja 3h ohjattua ryhmächat keskustelua. Lisäksi itsenäisenä työskentelynä suoritetaan 178 tuntia sisältäen tehtäviä, harjoitteita, itsereflektointia, videoluentojen katsomista, opiskelualustalla toimimista sekä kirjallisuuteen tutustumista. Syventävien tehtävien laajuus on 54 tuntia (2 op). Koulutuksessa käytetään myös vierailevia alansa erityisasiantuntijoita videoluennoitsijoina. 

Koulutuksessa opitaan lasten kehotunnekasvatuksen perusteet ja syvennetään tietoja, taitoja ja myönteistä asennetta kaikilla kehotunnekasvatuksen osa-alueilla. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan tarkemmin Väestöliiton määritelmään kehotunnekasvatuksesta.

Mitä kehotunnekasvatus on?

Koulutus perustuu kansallisiin ja kansainvälisiin ohjaaviin asiakirjoihin, Väestöliiton omaan tutkimukseen sekä aiempaan tieteelliseen tutkimukseen:

Opiskelijalta odotetaan alan kirjallisuuteen perehtymistä, rohkeutta uudistua ja uudistaa omaa työympäristöä sekä perustaitoja tietotekniikasta. 

Väestöliiton Terapiapalveluiden kehotunnekasvattaja-koulutuksen arvioinnin kriteerit – hyväksytty/ hylätty 

Opiskelija on perehtynyt Lasten Kehotunnekasvatukseen liittyvään tietoon ja materiaaleihin. Opiskelija kuvaa omia arvojaan ja asenteitaan, jotka sopivat Väestöliiton kehotunnekasvattajan osaamisen kuvaukseen. Hän tiedostaa ympäröivän yhteiskunnan sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työtä ohjaavat arvot ja tuntee ohjaavat asiakirjat. Opiskelijan tietotaito lapsen kehotunnekasvatuksesta ja turvataitojen opettamisesta on kasvanut koulutuksen aikana. Opiskelija osaa tunnistaa ja puuttua häirintään, kiusaamiseen ja väkivaltaan. Opiskelija ymmärtää arvostavan kohtaamisen ja yhdenvertaisuuden tärkeyden työssään ja pyrkii edistämään edellä mainittuja asioita työssään. Opiskelija tekee tehtävänsä hyväksytysti ja on aktiivisesti mukana verkkokeskusteluissa.  

Kurssilla käytettävä materiaali

Keho on leikki -kirja, jonka voi hankkia itselleen haluamastaan paikasta tai lainata kirjastosta prosessin ajaksi. Muut tarvittavat materiaalit jaetaan joko luentokerroilla tai sähköisesti.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus- tai muun soveltuvan alan ammattilaisille. 

Osallistujien kokemuksia

Katso opiskelija Jaana Ruokolaisen ajatuksia koulutuksesta videon muodossa!


Kehotunnekasvattaja-koulutus 24.9.2021-31.1.2022

Lähiopetuspäivät 24.9, 22.10, 12.11, 26.11 ja 3.12.2021 klo 8.30-15.30.

Ryhmächatit 1.11. ja 29.11.2021 klo 18-19.30. 

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Väestöliiton koulutustiloissa, Kalevankatu 16 A, 00100 Helsinki. Koulutus siirretään Teamsiin etäyhteydellä toteutettavaksi, mikäli koronatilanne rajoittaa kokoontumisia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutuksen ohjaajat

Raisa Cacciatore Lastenpsykiatri, nuorisolääkäri, asiantuntijalääkäri Väestöliitossa vuodesta 1998. Raisa on ollut alusta asti mukana kehittämässä kehotunnekasvatusta, voimallisemmin vuodesta 2013. Väitöskirjatutkija lasten seksuaalisuudesta. WHO:n seksuaalikasvatuksen asiantuntijatyöryhmän jäsen vuodesta 2008, useita julkaisuja mm. WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit 2010.  Sertifioitu EMDR-terapeutti, tietokirjailija. Yhteistyössä Opetushallituksen kanssa useita julkaisuja, mm. Seksuaalisuuden portaat 2000 ja 2015, sekä Aggression portaat 2007. Keho on leikki -käsikirja ammattilaisille (Duodecim 2016) toimittaja.

Henriikka Kangaskoski Varhaiskasvatuksen opettaja, lastensuojelun sosionomi, Väestöliiton kehotunnekasvattaja -kouluttaja, Opetushallituksen kehotunnekasvatus-hankkeiden koordinaattori 2019-2021. Keho on leikki -käsikirja ammattilaisille (Duodecim 2016) kirjoittaja.

Ilmoittautuminen ja hinta

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi perua 14 vrk ennen ryhmän ensimmäistä kokoontumista soittamalla ajanvarausnumeroon 09 2280 5267 tai sähköpostitse toimisto(at)vaestoliitonterapia.fi. Jos peruutusilmoitus tulee tämän jälkeen, asiakas on velvollinen maksamaan koulutuksen osallistumismaksun kokonaisuudessan.


Mikäli sinulla on kysyttävää koulutukseen liittyen, ota yhteyttä johtavaan psykoterapeuttiimme Tarja Santalahteen: tarja.santalahti(a)vaestoliitonterapia.fi

Tervetuloa kouluttautumaan!

Varaa aika Soita