Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 2023-2025

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet käyttää ja soveltaa ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä.

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien 30 op aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta.

Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Koulutuksesta saa myös Insentio Solutions® lyhytterapeuttipätevyyden.

Väestöliiton Terapiapalveluiden järjestämän lyhytterapeuttikoulutuksen laajuus on 20 opintopistettä.

Haku on nyt auki!

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus soveltuu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan ja työssä jaksamistaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien 30 op aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta.

Koulutuksen tavoitteet

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset työmenetelmät myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

Keskeisimmät mielenterveyden ongelmat ratkaisukeskeisessä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä ja ratkaisukeskeinen hoito

Suoritustapa

Koulutus on laajuudeltaan 20 opintopistettä ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen sisältyy opetusta 10 päivää, Dokumentoitavaa asiakastyöharjoittelua 50 tuntia (5 asiakasta), vertaisryhmätyöskentelyä lähipäivien välissä 24 tuntia sekä kirjallista oheislukemistoa sekä niihin liittyvät reflektiot. Pienryhmätyönohjaus (10h) sovitaan erikseen kouluttajan kanssa ja siitä tulee erillinen maksu.

Lisäksi koulutuksessa tehdään annettuja välitehtäviä, kirjallinen lopputyö sekä omaa kasvua ja kehittymistä tutkiva itsereflektio. Opiskelija hankki itse omat asiakkaansa esimerkiksi oman työnsä kautta. Asiakastyöstä tehdään kirjalliset arvioinnit sekä litteroinnit annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulutus edellyttää itseohjautuvuutta ja aikuisopiskeluvalmiuksia.

Koulutuksessa on olennaista prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa.

Koulutuspäivät

1. koulutuspäivä (lähiopiskelu)24.11.2023
2. koulutuspäivä19.1.2024
3. koulutuspäivä20.2.2024
4. koulutuspäivä19.3.2024
5. koulutuspäivä17.5.2024
6. koulutuspäivä6.9.2024
7. koulutuspäivä8.10.2024
8. koulutuspäivä15.11.2024
9. koulutuspäivä16.12.2024
10. koulutuspäivä (lähiopiskelu)27.1.2025

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 2 480 € (sis. alv 24%), jonka voi maksaa yhdessä tai kolmessa erässä.

Hakeminen ja lisätiedot

Kirjalliset hakemukset todistuskopioineen tulee toimittaa sähköpostitse kouluttajalle Sarianna Virpikarille osoitteeseen psykoterapia@sariannavirpikari.fi

Osa hakijoista saatetaan kutsua henkilökohtaiseen haastatteluun. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttyjen hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Hakemukset jätettävä viimeistään 24.10.2023

Sisällöstä vastaavana kouluttajana toimii Sarianna Virpikari

Lisätiedot

Sisällöstä vastaavana kouluttajana toimii vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Sarianna Virpikari, psykoterapia@sariannavirpikari.fi.

Koulutus toteutetaan, mikäli soveltuvia osallistujia on riittävästi.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Varaa aika Soita