Seksuaalikasvatuskoulutus, monimuotototeutus lokakuu 2023 – elokuu 2024

Jokaisella ihmisellä on oikeus seksuaalikasvatukseen ikään, sukupuoleen, etniseen taustaa, seksuaaliseen suuntautumiseen tai terveydentilaan katsomatta. Lasten ja nuorten laadukas seksuaalikasvatus turvaa seksuaalista kasvua ja kehitystä ja on pohja aikuisuuden seksuaalisuudelle. Monipuolista seksuaalikasvatusta tarvitaan myös aikuisiällä ja ikääntyessä.

Väestöliiton Terapiapalveluiden järjestämän seksuaalikasvatuskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Haku on nyt auki!

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet työskennellä seksuaalikasvattajana eri-ikäisten parissa. Lisäksi tavoitteena on opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen, seksuaalisuuden kohtaamisen vahvistuminen sekä seksologisen asiantuntijuuden lisääminen.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on suunnattu kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle tai jonkin muun soveltavan alan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat vahvistaa seksuaalikasvatustaitoja, edistää kaikenikäisten henkilöiden seksuaaliterveyttä ja seksuaalioikeuksia sekä lisätä omaa seksologista osaamista.
Seksuaalikasvattaja voi hyödyntää koulutuksen kautta saamaansa osaamista omassa työssään sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla, osallistua seksuaaliterveyden hankkeisiin ja projekteihin tai kouluttaa seksuaalikasvattajan asiantuntijana erilaisissa tilaisuuksissa.

Koulutuksen toteuttaminen

Koulutus koostuu kymmenestä 2 päivän seminaarista ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiseminaarit pyritään toteuttamaan Väestöliiton tiloissa (Kalevankatu 16, Helsinki).

Opiskelija tarvitsee käyttöönsä tietokoneen ja nettiyhteyden.

Koulutuksen aikana opiskelija osallistuu luentoihin, ryhmätöihin, työpajoihin, mentorointiin ja työnohjaukseen sekä tekee käytännön harjoittelua. Koulutukseen kuuluu myös käytäntöön sidottu lopputyö. Opinnoissa hyödynnetään verkkoympäristöä.

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka voi suorittaa työn ohessa.

Seksuaalikasvatuskoulutuksen sisältö

Opintoihin kuuluvia aihealueita ovat muun muassa

Kouluttajina toimivat Väestöliiton Terapiapalveluiden ja Väestöliitto ry:n omat sekä ulkopuoliset asiantuntijat. Koulutuksen järjestämisestä vastaa kliininen seksologi, psykoterapeutti Tarja Santalahti. Sisällöstä vastaavana kouluttajana toimii kliininen seksologi Jonna Karimo

Koulutuspäivät

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 3300€ (sis. alv. 24%), jonka voi maksaa yhdessä, kolmessa tai kymmenessä erässä. Hintaan sisältyy seminaaripäivien opetus, etäopiskelu Howspace-työskentelyalustalla, työnohjaus sekä harjoittelun mentorointi.

Hakeminen ja lisätiedot

Kirjallisen hakemukset todistuskopioineen tulee toimittaa sähköpostitse jonna.karimo@vaestoliitonterapia.fi  tai postitse osoitteeseen Väestöliiton Hyvinvointi Oy/Jonna Karimo PL 849 00101 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Koulutushakemus”.

Hakemuksia ei palauteta. Osa hakijoista saatetaan kutsua henkilökohtaiseen haastatteluun. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttyjen hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Haku loppuu 9.9.2023

Sisällöstä vastaavana kouluttajana toimii kliininen seksologi Jonna Karimo

jonna.karimo@vaestoliitonterapia.fi

puh. 044 240 1925

Koulutus toteutetaan, mikäli soveltuvia hakijoita on riittävästi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Varaa aika Soita