Monimuotoisena opetuksena toteutettava seksuaalineuvojakoulutus 8.10.2020–12.11.2021

Väestöliiton Hyvinvointi Oy:n järjestämän seksuaalineuvojakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä eli se vastaa sisällöltään ja laajuudeltaan seksologian perusopintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea koulutuksen jälkeen Suomen seksologisen Seuran auktorisointia, mikäli hän täyttää seuran asettamat ehdot

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen. Lisäksi tavoitteina ovat osallistujien ammatillinen kehittyminen, seksuaalisuuden kohtaamisen vahvistuminen sekä asiantuntijuuden lisääminen.

Koulutuksen toteuttaminen (muutokset mahdollisia)

Koulutus koostuu 13 seminaarista, joista kymmenen järjestetään Väestöliiton tiloissa (Kalevankatu 16, Helsinki) ja kolme opetuskokonaisuutta suoritetaan monimuotoisena opetuksena verkossa.

Opiskelija tarvitsee käyttöönsä tietokoneen ja nettiyhteyden.

Ohjelma

Opintoihin kuuluvia aihealueita ovat muun muassa seksologian perusteet, oman seksuaalisuuden kohtaaminen (SAR), fysiologia ja anatomia, seksuaalisuus eri ikävaiheissa, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moniulotteisuus, kulttuuritaustan ja yhteisöjen merkitys seksuaalisuudelle, seksuaaliongelmat ja niiden käsittely seksuaalineuvonnassa, sairauden vaikutus seksuaalisuuteen, seksuaalinen kaltoinkohtelu sekä kaupallinen seksi ja pornografia.

Koulutukseen sisältyy kymmenen kahden päivän pituista seminaaria Helsingissä. Näihin päiviin sisältyy 16 tuntia ohjattua työnohjausta pienryhmissä sekä 25 tuntia SAR-opintoja (Sexual Attitude Reassesment eli koulutettavan oman seksuaalisuuden kohtaamista ja tarkastelua itsenäisesti tai ryhmässä). Verkossa tapahtuvaa itsenäistä- tai ryhmäopiskelua on kolme seminaaria (kaikki seminaarit yhteensä 273 tuntia). Opiskelija suorittaa myös Itsenäisenä työskentelynä seksuaalineuvojan asiantuntijuuden vahvistamista sekä henkilökohtaista kehitystä ja osaamista tukevia opintoja (yhteensä 357 tuntia). Koulutuksen lopuksi opiskelija esittää päättötyön (180 tuntia), jotka toteutetaan seminaaripäivien ulkopuolella. Opinnot yhteensä 810 tuntia = 30 op.

Kouluttajina toimivat Väestöliiton Terapiapalveluissa toimivat sekä myös ulkopuoliset asiantuntijat. Koulutuksen järjestämisestä vastaa kliininen seksologi, psykoterapeutti Tarja Santalahti. Koulutuksen vastaavana kouluttajana toimii kliininen seksologi Jonna Karimo ja koulutusassistenttina toimii Miia Kamula.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tai jonkin muun soveltuvan alan tutkinnon suorittaneille. Koulutus täyttää Suomen Seksologinen Seura ry:n kansallisen seksuaalineuvojan auktorisoinnin vaatimukset.

Lähiopetuspäivät Helsingissä

8.–9.10.2020
12.–13.11.2020
17.–18.12.2020
18.–19.2.2021
8.–9.4.2021
6.–7.5.2021
17.–18.6.2021
9.–10.9.2021
7.–8.10.2021
11.–12.11.2021  

Verkossa tapahtuvat opinnot:

7.–8.1.2021
11.–12.3.2021
12.–13.8.2021

Osallistumismaksu

2580,65 € + alv 24 %, yhteensä 3200 euroa, jonka voi maksaa yhdessä, kolmessa tai kymmenessä erässä. Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus, etäopintojen ja kehittämistyön ohjaus sekä ryhmätyönohjaus. Koulutuspäivien aikana tarjotaan päiväkahvi.

Hakeminen ja lisätiedot

Kirjalliset hakemukset todistuskopioineen tulee toimittaa sähköpostitse tarja.santalahti(at)vaestoliitonterapia.fi tai postitse osoitteeseen Väestöliiton Hyvinvointi Oy, Tarja Santalahti, PL 849, 00101 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Koulutushakemus”. Hakemuksia ei palauteta. Katso tästä ohjeet avoimen hakemuksen tekemiseen. (PDF) Osa hakijoista saatetaan kutsua henkilökohtaiseen haastatteluun. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttyjen hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Koulutus toteutetaan, jos hyväksyttyjä hakijoita on riittävä määrä. Lisätietoja antaa koulutuksen järjestämisestä vastaava Tarja Santalahti, tarja.santalahti(at)vaestoliitonterapia.fi.

Tervetuloa kouluttautumaan!

Varaa aika Soita