Seksuaaliterapiakoulutus seksuaalineuvojille ja seksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille

Koulutuksen laajuus: 30 op
Aikaväli: 5.3.2020-21.5.2021
Viimeinen hakupäivä: 31.1.2020

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet toimia seksuaaliterapeuttina ja saa lisää valmiuksia kohdata seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä työssään.

Opiskelun aikana koulutettavan tiedot ja taidot seksuaalisuudesta kasvavat teoriaopiskelun, ammatillisen osaamisen tarkastelun ja jatkuvan oman itsen kehittämisen sekä reflektiivisen ryhmätyönohjauksen avulla.

Ammatilliset erikoistumisopinnot/täydennyskoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Kohderyhmä

Koulutukseen valittavan seksuaalineuvojan tulee olla sosiaali-, terveys, – kasvatus- tai muun soveltuvan alan ammattilainen, jolla on alan korkeakoulututkinto, tai sosiaali- ja terveysalan vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto ja seksuaalineuvojakoulutus tai vastaava määrä seksologian perusopintoja.

Seksuaaliterapian täydennyskoulutukseen hakeutuvalla tulee olla Valviran hyväksymä psykoterapiapätevyys. Seksuaalineuvojakoulutusta ei edellytetä, mutta ainoastaan ne psykoterapeutit joilla on aiemmin suoritettu seksuaalineuvojakoulutus voivat hakea pohjoismaista auktorisointia (NACS).

Ohjelma

Kaikille yhteistä lähiopiskelua on 13 kahden päivän seminaaria, yhteensä 26 päivää. Lähiopetuspäiviin sisältyy 183 tuntia opetusta ja 33 tuntia reflektiivistä ryhmätyönohjausta (8 op). Lisäksi itsenäisenä työskentelynä suoritetaan 272 tuntia (10 op) seksuaaliterapeuttista asiantuntijuuden vahvistamista ja päättötyö 189 tuntia (7 op) sekä henkilökohtaista kehitystä ja osaamista tukevia opintoja 135 tuntia (5 op). Koulutuskokonaisuuden laajuus on 30 op. Koulutuksessa käytetään myös vierailevia alansa erityisasiantuntijoita luennoitsijoina sekä kokemuskouluttajia.

Koulutuksessa opitaan seksuaaliterapeuttisia menetelmiä toiminnallisten ja seksuaalispsyykkisten ongelmien hoitamiseen yksilö- ja pariterapiamenetelmin. Psykoterapeuttien kohdalla tavoitteena on, että terapeutti integratiivisen työotteen avulla voi käyttää erilaisia seksuaaliterapeuttisia menetelmiä ja tekniikoita toiminnallisten ja seksuaalispsyykkisten ongelmien hoitamiseen yksilö- ja pariterapiamenetelmin ilman, että oma psykoterapeuttinen viitekehys kyseenalaistuu.

Koulutus perustuu seksologiseen monitieteelliseen tietoperustaan ja menetelmäosaaminen eri terapiasuuntausten viitekehyksiin.

Koulutus täyttää Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) -järjestön auktorisointivaatimukset. Auktorisoinnin hakijaa koskevat vaatimukset löytyvät www.seksologinenseura.fi

Opiskelijalta odotetaan alan kirjallisuuteen perehtymistä ja opitun soveltamista työhön koko opiskelun ajan tehtävän asiakastyön muodossa, sekä perustaitoja tietotekniikasta.

Koulutuspäivät ja -paikka

Koulutuksen suunnitellut lähiopetuspäivät ovat vuonna 2020: 5.-6.3; 2.-3.4; 14.-15.5; 11.-12.6; 20.-21.8; 24.-25.9; 22.-23.10 ja 19.-20.11 sekä vuonna 2021: 14.-15.1; 11.-12.2; 18.-19.3; 15.-16.4 ja 20.-21.5.

Lähiopetuspäivät toteutetaan Väestöliiton koulutustiloissa, Kalevankatu 16A, 00100 Helsinki.

Osallistumismaksu

4300 euroa (sis.alv. 24%), jonka voi maksaa yhdessä, kolmessa tai kymmenessä erässä.

Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus, etäopintojen ja päättötyön ohjaus sekä reflektiivinen ryhmätyönohjaus (33h). Koulutuspäivien aikana tarjotaan aamu- ja päiväkahvi.

Hakeminen ja lisätiedot

Kirjalliset hakemukset todistuskopioineen tulee toimittaa sähköpostitse tarja.santalahti(at)vaestoliitonterapia.fi tai postitse osoitteeseen Väestöliiton Hyvinvointi Oy, Tarja Santalahti, PL 849, 00101 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Koulutushakemus”. Hakemuksia ei palauteta. Katso tästä ohjeet avoimen hakemuksen tekemiseen. Osa hakijoista saatetaan kutsua henkilökohtaiseen haastatteluun. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttyjen hakemusten saapumisjärjestyksessä. Haku loppuu 31.1.2020

Lisätiedot

Sisällöstä vastaavana kouluttajana toimii Tarja Santalahti, kliininen seksologi (VET,NACS), psykoterapeutti (ET) tarja.santalahti(at)vaestoliitonterapia.fi soittopyynnöt (09) 2280 5267

Koulutus toteutetaan, mikäli soveltuvia osallistujia on riittävästi.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Varaa aika Soita