Tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutus 2020-2021

Koulutuksen laajuus on 31 opintopistettä ja se on suunnattu psykoterapeuteille, jotka työskentelevät parien kanssa. Perhepsykoterapeuteille koulutus antaa Kelan pätevyyden paripsykoterapiaan. Koulutus alkaa aiemmista suunnitelmista poiketen tammikuussa 2020.

Koulutus antaa hyvät valmiudet tunnekeskeiseen pariterapiaan, joka on hyvin tutkittu ja vaikuttava hoitomuoto.

Koulutus antaa edellytykset kansainväliseen tunnekeskeisen pariterapian pätevyyden suorittamiseen (International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy, Ottawa, Kanada). Koulutus painottuu kokemukselliseen, vuorovaikutteiseen ja tavoitteelliseen oppimiseen.

Kouluttajat

Hanna Pinomaa, psykologi, paripsykoterapeutti, ICEEFT:n kouluttaja- ja työnohjaajapätevyys
Susan M. Johnson, kliinisen psykologian professori (emerita), tunnekeskeisen pariterapian kehittäjä (8.5.2020 koulutuspäivä)
Lotta Heiskanen, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti
Helena Toppari, psykologi, paripsykoterapeutti, vaativan erityistason traumapsykoterapeutti

Koulutuksen sisältö

Lähiopetuspäivät (21 op)

KEVÄT 2020
21.-22.1.2020 Johdatus tunnekeskeiseen pariterapiaan.
11.-12.2.2020 Vuorovaikutuskehän hahmottaminen ja reaktiiviset tunteet
10.-11.3.2020 Terapeuttinen yhteistyösuhde ja arviointivaihe. Hoidon vaikuttavuuden arviointi.
8.5.2020 Attachment Science as a Guide to Psychotherapy
9.-10.6.2020 Tunnekeskeisen pariterapian työskentelyn syventäminen

SYKSY 2020
8.-9.9.2020 Turvallisen tunnesuhteen uudelleen rakentuminen
3.-4.11.2020 Terapeutin oma kiintymyssuhdehistoria. Mentalisaation näkökulma

KEVÄT 2021
16.-17.2.2021 Parisuhteen haavat
13.-14.4.2021 Erityisteemat – seksuaalisuus, riippuvuudet, häpeä
8.-9.6.2021 Traumat ja parisuhde

SYKSY 2021
7.-8.9.2021 Parisuhteen turvallisen tunnesuhteen vahvistaminen

Kirjallisuus ja koulutusvideot (5 op)

Kirjallisuusopinnot ja koulutusvideot syventävät ja laajentavat tunnekeskeisen terapian teorian tietämystä ja siihen perustuvaa psykoterapeuttista osaamista.

Näyttökoe (5 op)

Koulutettavien videonauhoitteet parin kanssa hoidon kahdessa eri vaiheessa, joiden perusteella ICEEFT voi myöntää kansainvälisen pätevöitymisen menetelmään. ICEEFT perii pätevöitymisestä n. 400€ (600CAN$) suuruisen maksun. Lisätietoa pätevöitymisestä: https://iceeft.com/road-to-certification/

Koulutuksen hinta ja osallistujamäärä

5800€ + voimassa oleva arvonlisävero. Koulutusmaksu laskutetaan opiskelijan toiveen mukaan yhdessä, kolmessa tai kymmenessä maksuerässä.

Osallistujamäärä on max. 18 henkilöä.

Työnohjaus

Suorittaakseen kansainvälisen tunnekeskeisen pariterapeutin pätevöitymisen, koulutettava tarvitsee vähintään 8 työnohjaustuntia (60min). Työnohjauksen hinta on 120€/60min. Työnohjauksesta puolet on oltava yksilötyönohjausta. Puolet voi tapahtua ryhmätyönohjauksessa. Työnohjauksia on mahdollista sopia koulutuspäivien yhteyteen, varsinkin niille koulutettaville, jotka eivät asu Helsingin ympäristössä.

Tiedustelut ja koulutukseen ilmoittautuminen

Tarja Santalahti, tarja.santalahti(at)vaestoliitonterapia.fi

Opiskelijat valitaan hakemusjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittaudutaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi:

Varaa aika Soita