Tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutus 2023-2024

Väestöliiton Terapiapalvelut järjestää yhteistyössä Hanna Pinomaan ja Eira Eklund-Mikolan kanssa yksivuotisen tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutuksen. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se on tarkoitettu psykoterapeuteille, jotka työskentelevät parien kanssa. Koulutus alkaa helmikuussa 2023. Hae nyt!

“Koulutus antaa välineitä mihin tahansa terapiatyöhön. Se lisää terapeutin rohkeutta ja kiintymyssuhdeymmärrystä. Koulutuksen ilmapiiri on lempeä ja salliva, mikä tukee oppimista ja antaa mahdollisuuden kokemuksellisen tason oivalluksiin.”

Kanadalaisen Susan M. Johnsonin kehittämä Tunnekeskeinen Pariterapia (Emotionally Focused Therapy for Couples) on tällä hetkellä yksi tutkituin ja tuloksellisin pariterapian muoto. Se pohjautuu vahvasti kiintymyssuhdetieteeseen.

Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille, jotka työskentelevät parien kanssa. Koulutus täyttää Kelan täydennyskoulutusvaatimukset, jonka pohjalta perhepsykoterapeutit voivat hakea Kela-pätevyyttä paripsykoterapiaan. 

Koulutus on prosessimainen ja intensiivinen kokonaisuus. Sen laajuus on 30 op. Koulutus painottuu kokemukselliseen ja tavoitteelliseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu teorian, harjoittelun ja kouluttajien omien kliinisten terapiavideoiden avulla.

Koulutuksen tavoitteena on:

Koulutus antaa myös edellytykset kansainväliseen tunnekeskeisen pariterapianpätevyyden suorittamiseen (ICEEFT; International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy, Kanada).

Kouluttajat

Kouluttajat ovat Tunnekeskeisen terapiayhdistyksen ja kansainvälisen kattojärjestön (ICEEFT) hyväksymiä kouluttajia.

Hanna Pinomaa

Psykologi psykoterapeutti

Eira Eklund-Mikola

psykologi, pari & perhepsykoterapeutti

Koulutuksen sisältö

Lähiopetuspäivät (20 op)

Kevät 2023
Jakso 114.-15.2.2023Tunnekeskeinen pariterapia ja kiintymyssuhdeteoria
Jakso 221.-22.3.2023Tunnekeskeisen pariterapian työmuodot
Jakso 318.-19.4.2023Tunnekeskeisen pariterapian prosessi
Jakso 49.- 10.5.2023Työskentelyn kehollisuus ja kokemuksellisuus
Jakso 56.-7.6.2023 Oman työskentelyn prosessointi -omat videot
Syksy 2023
Jakso 629.-30.8.2023Terapeutti itse
Jakso 726.-27.9.2023Trauma ja häpeä, haava
Jakso 824.-25.10.2023Työskentelyn syventäminen
Jakso 912.-13.11.2023Oman työskentelyn prosessointi- omat videot
Kevät 2024
Jakso 1013.-14.2.2024Seksuaalisuus ja muutoksen vahvistaminen

Lähiopetus järjestetään Väestöliiton Väentuvassa, Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 16.

Kirjallisuus ja koulutusvideot (5 op)

Kirjallisuusopinnot ja koulutusvideot syventävät ja laajentavat tunnekeskeisen terapianteorian tietämystä ja siihen perustuvaa psykoterapeuttista osaamista.

Oman työn prosessointi (5 op)

Koulutuksen aikana koulutettava tulee näyttämään kaksi kertaa omaa työskentelyään videonauhoitteelta. Tutkimusten mukaan oman työskentelyn tarkastelu on vaikuttavin oppimisen muoto.

Koulutuksen hinta ja osallistujamäärä

5800 € + alv. Koulutusmaksu laskutetaan opiskelijan toiveen mukaan yhdessä tai kolmessa erässä. Osallistujamäärä on max. 21 henkilöä.
Työnohjaus
Työnohjaus ei sisälly koulutuksen hintaan. Suosittelemme vahvasti työnohjausprosessin aloittamista heti koulutuksen alusta. Työnohjaus ryhmässä tai yksin tukee terapiamuodon integroitumista omaan terapiatyöskentelyyn.

Koulutuksen hakukriteerit:

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi:

Hakuaika päättyy 31.10.2022. Valintapäätöksistä ilmoitetaan 15.11.2022.

Tiedustelut ja koulutushakemukset:

hanna.pinomaa@gmail.com

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen perutaan kuukautta ennen koulutuksen alkua, veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Perimme koko osallistumismaksun, jos peruutus tapahtuu koulutuspäivänä tai ilmoittautunut ei saavu koulutukseen. Sairastumistapauksessa tarvitsemme lääkärintodistuksen.

Varaa aika Soita