Lapsiasioiden sovittelu

Lapsiasioiden sovittelu auttaa perheitä tilanteessa, jolloin toistuvat ristiriidat kuormittavat perheenjäsenten hyvinvointia. Sovittelussa voidaan keskittyä vanhempien tai vanhemman ja lapsen välisiin konflikteihin.

Vanhempien välejä saattaa kuormittaa esim. kasvatuserimielisyydet, vastuukysymykset tai kommunikaatiovaikeudet. Erotilanteessa tai eron jälkeen haasteeksi nousee usein lapsen asioista sopiminen kuten tapaamiset, asuminen ja huolto sekä yhteistyövanhemmuuden kysymykset. Vanhemman ja lapsen välisiä konflikteja syntyy puolestaan usein arkirytmin ja sääntöjen noudattamisessa, ruutuaikaan tai kouluasioiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Tällaisissa riita-asioissa asianosaiset tarvitsevat turvallisen ja rakentavan tilaisuuden tulla kuulluksi ja kohdatuksi pohtivassa ja myönteisessä ilmapiirissä. Lapsiasioiden sovittelu antaa vanhemmille konkreettisia välineitä ja keinoja kohdata ristiriitatilanteita perhesuhteissa. Asioissa eteenpäin pääseminen rauhoittaa perhesuhteita ja auttaa keskittymään toimivaan arkeen.

Aloitustapaamiselle vanhempien välisissä konflikteissa on kustannustehokasta, jos molemmat vanhemmat saapuvat paikalle. Toki vanhempi voi varata ajan vain itselleen, mikäli haluaa pohtia tilannetta sekä ohjausta ja neuvontaa. Vanhemman ja lapsen välisissä ristiriidoissa alkuarvio on hyvä tehdä ensikäynnillä aikuisten kesken.

Varaa aika lapsiasioiden sovitteluun nettiajanvarauksesta, Sirpa Pitkäniitylle tai Heli Vaaraselle.

Varaa aika Soita