Eläinavusteinen terapia

Eläinavusteisesta terapiasta (Animal Assisted Therapy, AAT) on kysymys silloin, kun terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saanut terapeutti käyttää eläimiä apuna työssään. Hoito on tavoitteellista ja edistymistä seurataan järjestelmällisesti, mikä erottaa sen vapaamuotoisemmasta eläinavusteisesta toiminnasta (esim. lukukoiratoiminta).

Eläimen mukaantulo muuttaa terapiatilannetta monella tavoin. Puhumisen ohella voidaan hyödyntää toiminnan ja siihen liittyvien elämysten kautta tapahtuvaa oppimista. Eläin voi olla mukana monella tavalla: sitä voidaan esim. hoitaa tai katsella, sille voidaan jutella, sen kanssa voidaan käydä kävelyllä. Eläin tuottaa läsnäolollaan hyvää mieltä, turvaa ja onnistumisen kokemuksia.

Eläin on myös hyvä peilaamaan asiakkaan tunnetiloja, mikä auttaa itsetuntemuksen lisäämisessä. Eläimiä seuraamalla oppii mm. havaitsemaan erilaisia rooleja sekä toiminta- ja selviytymismalleja omassa elinympäristössä. Hoitotoimenpiteet puolestaan tukevat asiakkaan kokemusta siitä, miten hänen tulee pitää huolta itsestään. Eläimen kanssa työskenneltäessä on mahdollista saada esille sellaista tunnetason tietoa, jolle ei vielä ole sanallista ilmaisua. Eläimen reagoidessa näihin asia voidaan terapeutin tuella ottaa tietoisen työstämisen pariin.

Väestöliiton Terapiapalveluissa eläinavusteista terapiaa tarjoaa Johanna Niiles-Hautanen, jonka vastaanotto on Petäjävedellä, Keski-Suomessa. Johannan työparina toimii kaksi aasia, hevonen, koira ja kissoja.

Varaa aika Soita