Ennakoivan tuen palvelupaketit

Ennakoivan tuen palvelupaketit ovat keskustelutukea mielen hyvinvoinnin osa-alueista kuten työn kuormittavuudesta, vuorovaikutustaidoista ja ajanhallinnasta.

Kaikki palvelupakettimme ovat räätälöitävissä teidän organisaationne tarpeiden mukaan.

Pyydä tarjouspyyntö tai kysy lisää myynti@vaestoliitonterapia.fi

Palvelupaketti 1: Kuormituksen ja palautumisen tasapainottaminen

Kohderyhmä: henkilöille, jotka kokevat haasteita palautua työstä tai jotka kokevat kuormitusta. Taustalla voi olla oman elämän tilanteeseen liittyviä haasteita, ahdistusta, alakuloisuutta, uupumusta, stressiä tai kuormitusta johtuen työpaikan, työkuorman tai yksityiselämän haasteista

Tavoite/tarkoitus: oppia tiedostamaan yleisellä tasolla (etenkin psyko-sosiaaliset) kuormitustekijät sekä soveltamaan tätä tietoisuutta itseen liittyen siten, että minäpystyvyyden tunne oman kuormittumisen ja palautumisen suhteen kasvaa. Lopullisena tavoitteena on auttaa henkilöä toimimaan ja käsittelemään asioita niin, että kuormittumisen, uupumuksen ja alakulon tunnetta saadaan vähennettyä.

Sisältö: 5 tai 10 x 45min etätapaaminen. Valmennusta höystetään tarvittaessa aktiivisemmalla ohjauksella, käytännön vinkeillä ja työkaluilla sekä harjoituksilla/tehtävillä (saatetaan hyödyntää myös 8 askelta tasapainoisempaan elämään™-verkkokurssia).

Palvelupaketti 2: Vuorovaikutustaidot ja tunnesäätely

Kohderyhmä: henkilöille, jotka kaipaavat (ja/tai ovat kuulleet lähipiiriltään palautetta asiaan liittyen) tukea ja opastusta rakentavampaan vuorovaikutukseen sekä tunnesäätelyyn liittyen

Tavoite/tarkoitus: oppia vahvistamaan omia vuorovaikutustaitoja sekä lisätä ymmärrystä ja antaa tukea tunnesäätelyyn liittyen. Lisäksitavoitteena on oppia toimimaan ratkaisukeskeisesti: valmennuksessa on huomioitu yksilön toiminta yhteisön jäsenenä, miten henkilö voi vahvistaa omaa minäkuvaansa sekä oppia hyväksymään muut

Sisältö: 5 tai 10 x 45min etätapaaminen. Valmennusta höystetään tarvittaessa aktiivisemmalla ohjauksella, käytännön vinkeillä ja työkaluilla sekä harjoituksilla/tehtävillä (saatetaan hyödyntää myös 8 askelta tasapainoisempaan elämään™-verkkokurssia).

Palvelupaketti 3: Ryhtiä rajoihin ja ajanhallintaan!

Kohderyhmä: henkilöille, joilla on haasteita oman ajanhallinnan, priorisoinnin ja ’ylisuorittamisen’ kanssa

Tavoite/tarkoitus: oppia rajamaan ja löytämään parempi tasapaino oman suoriutumisen ja tehtävien todellisten vaatimusten välillä. Etsitään ratkaisuja siihen, miten työtä voisi rajata ja miten oppia arvioimaan ja rajamaan omat voimavarat ja kiireellisyysjärjestyksessä olevat työt.

Sisältö: 5 tai 10 x 45min etätapaaminen. Valmennusta höystetään tarvittaessa aktiivisemmalla ohjauksella, käytännön vinkeillä ja työkaluilla sekä harjoituksilla/tehtävillä (saatetaan hyödyntää myös 8 askelta tasapainoisempaan elämään™-verkkokurssia).

Palvelupaketti 4: Itsensä johtaminen kriisi- ja muutostilanteissa

Kohderyhmä: henkilöille, jotka ovat kohdanneet haastavan muutostilanteen ja/tai kriisin työ- tai yksityiselämässä (esim. parisuhdekriisi, läheisen sairastuminen/kuolema, jne.) ja jotka tämän johdosta kamppailevat elämänhallintansa kanssa. 

Tavoite/tarkoitus: ennaltaehkäisevää ja akuuttia tukea keskusteluapuna, jolla tuetaan henkilöä jäsentämään ajatuksiaan ja tuntemuksiaan (’empaattisten korvien’ avulla) ja luodaan uskoa ja toivoa, sekä tarjotaan henkilölle ratkaisukeskeistä keskusteluapua eri vaihtoehtojen löytämiseksi sekä asioiden käsittelyyn.

Sisältö: 5 tai 10 x 45min etätapaaminen. Valmennusta höystetään tarvittaessa aktiivisemmalla ohjauksella, käytännön vinkeillä ja työkaluilla sekä harjoituksilla/tehtävillä (saatetaan hyödyntää myös 8 askelta tasapainoisempaan elämään™-verkkokurssia).

Palvelupaketti 5: Töihin paluun haasteet

Kohderyhmä: henkilöille, jotka ovat palaamassa työhön pitkän poissaolon jälkeen. Poissaolo voi johtua vanhempain- tai opintovapaasta, sairauspoissaolosta, tai muusta pitkästä tauosta. Töihin paluu voi pelottaa henkilöä, mahdolliset muutokset ja omat voimavarat voivat mietityttää henkilöä.

Tavoite/tarkoitus: antaa tukea työhön paluuseen pitkän poissaolon jälkeen. Henkilö saa tukea ja keskusteluapua tavoitteena rohkaistua ja löytää jälleen oma paikka työyhteisöstä.

Palvelupaketti 6: Esihenkilötyön haasteet

Kohderyhmä: esihenkilöille, joille tarjotaan tukivaihtoehtoja esihenkilötoimintaan, mahdollistaen esihenkilöiden jaksamisen ja onnistumisen tiimityössä 

Tavoite/tarkoitus: ratkaisukeskeisyyden kautta oppia, miten toimia itseohjautuvana ja miten kehittää omaa esihenkilötoimintaa.

Sisältö: 5 tai 10 x 45min etätapaaminen. Valmennusta höystetään tarvittaessa aktiivisemmalla ohjauksella, käytännön vinkeillä ja työkaluilla sekä harjoituksilla/tehtävillä (saatetaan hyödyntää myös 8 askelta tasapainoisempaan elämään™-verkkokurssia).