Ihminen tavattavissa -terapia

Ihmisen syvimpiä tarpeita on tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi – ja Ihminen tavattavissa -terapia antaa tähän turvallisen paikan. Terapiassa matkataan ihmisen sisäiseen todellisuuteen ja siihen, kuka ihminen pohjimmiltaan, syvimmiltään ja aidoimmiltaan on – kun ihmisen kaikki selviytymisstrategiat ja roolit riisutaan pois. Elämässä esiintyvät haasteet juontavat usein juurensa menneisyyden ja nykyisyyden haitallisiin vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteisiin ja terapiassa ihminen saa vuorovaikutuksellista tukea käsitellä näitä suhteita. 

Ihminen tavattavissa -terapia on luonteeltaan integratiivista ja se perustuu eri terapiasuuntausten ja toiminnallisten menetelmien yhdistämiseen. Terapiakoulutus kestää neljä lukuvuotta. Lisäksi valmistumiseen vaaditaan 100 tuntia harjoitusterapiaa sekä omaa terapiaa vähintään kaksi vuotta.

Terapiaprosessi yhdistää kognitiivisia, emotionaalisia ja toiminnallisia menetelmiä. Prosessi lähtee aina liikkeelle ihmisen toiveista, tarpeista ja tavoitteista.

Ihminen tavattavissa -terapeutille voi hakeutua esimerkiksi seuraavien haasteiden vuoksi:

Ihminen tavattavissa -terapia sopii kaikille täysi-ikäisille ja terapeuttien vastaanotolle ei tarvitse lähetettä. Terapia soveltuu matalan kynnyksen ennaltaehkäiseväksi avuksi mutta toisaalta myös akuutiksi avuksi äkilliseen tarpeeseen. Vastaanotosta ei tehdä merkintää julkisen terveydenhuollon järjestelmiin (esim. Kanta).

Ihminen tavattavissa -koulutuksen vaikuttavuudesta on tehty tutkimus Lapin yliopistossa: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/60984

Väestöliiton Terapiapalveluissa Ihminen tavattavissa -terapiaa tarjoavat:

Haetaan tietoja...
Varaa aika Soita