Palvelumme yrityksille ja yhteisöille

Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille työkykyä tukevia ja työhyvinvointia edistäviä psykososiaalisia palveluita:

 • Työkykyä tukevat palvelumme ovat reaktiivisia palveluita välittömän tuen tarpeeseen – tällaisia tarpeita voivat olla esimerkiksi kroonistunut stressi, työuupumus, ahdistuneisuushäiriöt ja masennustilat
 • Työhyvinvointia edistävät palvelumme ovat proaktiivisia ja ennakoivia palveluita – tällaisia voivat olla älylaiteavusteinen stressin- ja kuormituksenmittaus lisäpalveluineen. Proaktiivisten palveluidemme tarkoitus on ennaltaehkäistä stressin kroonistuminen ja sitä kautta pienentää työuupumuksen riskiä.

Yrityksille ja yhteisöille suunnattujen palveluidemme tarkoitus on siis toisaalta tukea työntekijöiden työkykyä sen heiketessä ja toisaalta edistää työntekijöiden hyvinvointia ennakoivasti. Täten yrityspalvelumme tukevat työhyvinvointi- ja työkykyjohtamista.

Lataa yrityspalveluiden esite

Tutustu tarkemmin työkykyä tukeviin ja työhyvinvointia edistäviin psykososiaalisiin palveluihimme PDF-esitteen kautta.

Jätä yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta ja lähetämme sinulle esitteemme sähköpostitse. Jätä myös puhelinnumerosi niin soitamme ja kerromme minkälaisen palvelupaketin voimme räätälöidä juuri teidän organisaatiollenne.

  Miksi yrityksen kannattaa tukea työntekijöiden psykososiaalista hyvinvointia – ja mieluiten ennakoivasti?

  Kroonistunut stressi, työuupumus ja mielenterveysperustaiset sairauspoissaolot ravistelevat suomalaisia työpaikkoja enemmän kuin koskaan aiemmin. Sairauspäivärahaa mielenterveyteen liittyvistä syistä saaneiden määrä kasvoi vuosien 2016 ja 2021 välillä yli 60 %.  

  On tutkittu, että yhden sairauspoissaolopäivän hinta työnantajalle on noin 350€. Edelleen on arvioitu, että 100 henkilön työyhteisössä mielenterveyssyistä johtuvat kustannukset ovat yli 300 000€ vuodessa – kymmenen henkilön työyhteisössä yli 30 000€ vuodessa.

  Perinteinen suomalainen työterveys on vuosikymmeniä toiminut reaktiivisesti ja sairauskeskeisesti. Esimerkiksi stressi pääsee tyypillisesti kroonistumaan kaikessa rauhassa suomalaisilla työpaikoilla, johtaen lopulta usein työuupumukseen. Vasta työuupumuksen tai masennuksen puhjettua tilanteeseen yleensä herätään. Tämä ei ole järkevää eikä kustannustehokasta. Psykososiaaliseen hyvinvointiin kannattaa panostaa jo ennakoivasti.

  Miksi valita Väestöliiton Hyvinvointi Oy yritys- tai yhteisöpalveluiden tarjoajaksi?

  Väestöliiton Hyvinvointi Oy:n yrityspalveluita tarjoavilla ammattilaisilla on tyypillisesti työnohjaajakoulutuksen (STOry) lisäksi joku terapia-alan koulutus. Ammattilaisemme pystyvät liikkumaan laaja-alaisesti työelämän ja yksityiselämän haasteiden maailmassa. Onhan kokonaishyvinvointikin riippuvainen niin töissä kuin kotona koetuista tapahtumista.

  Tutustu seuraavassa tarkemmin yrityksille ja yhteisöille tarjoamiimme palveluihin.

  Ennakoivan tuen palvelupaketit

  Ennakoivan tuen palvelupaketit ovat keskustelutukea mielen hyvinvoinnin osa-alueista kuten työn kuormittavuudesta, vuorovaikutustaidoista ja ajanhallinnasta.

  Palvelupaketit voivat olla esimerkiksi 5-10 tapaamisen mittaisia ja ne voidaan toteuttaa etäyhteydellä tai paikan päällä. Palvelupakettien sisältö ja toteutustapa ovat räätälöitävissä oman organisaationne tarpeiden mukaan. Tutustu linkistä erilaisiin palvelupaketteihimme.

  Lyhytterapiapaketit

  Lyhytterapia on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto, kun työkyky on riskissä psykososiaalisten haasteiden, kuten uupumukseen, ahdistuneisuuden tai alakuloisuuden vuoksi. Työnantajan vinkkelistä lyhytterapian tarjoaminen henkilöstöetuna tyypillisesti vähentää sairauspoissaoloja, parantaa henkistä läsnäoloa töissä ja tuo täten kustannussäästöjä. Työntekijöille henkilöstöetuina tarjottavat psykososiaalista tukea tarjoavat palvelut viestivät tyypillisesti välittävästä työnantajasta ja ne toimivat siten osaajia houkuttelevana tekijänä.

  Työnohjaus

  Työnohjauksella tarkoitetaan luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta työntekijän tai työryhmän sekä koulutetun työnohjaajan välillä.

  Työnohjauksessa tutkitaan ja käsitellään työn vaatimuksiin, toimintatapoihin, sekä omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä ja tuetaan kehittymistä. Työnohjausta voidaan antaa työntekijälle yksilöllisesti, työtiimille, työyhteisölle tai vaikkapa johtoryhmälle. Tutustu tarjoamiimme työnohjausvaihtoehtoihin tarkemmin esitteessämme.

  Luennot ja työpajat

  Tilaa asiantuntijamme työpaikallenne luennoimaan ja inspiroimaan hyvinvointiin liittyvissä teemoissa

  Oli kyseessä sitten johtoryhmän alustus, Kick-off-tilaisuus, virkistyspäivät tai jokin muu vastaava, niin voit tilata asiantuntijamme tilaisuuteenne jakamaan tietoa ja oivalluksia henkilöstöllenne. Tilaisuudet voidaan järjestää paikan päällä tai etänä. Luennot kestävät tyypillisesti 60-120 minuuttia ja työpajat voidaan räätälöidä 1-5 tapaamiskerran variaatioilla. Tutustu luentojen ja työpajojen teemoihin tarkemmin esitteessämme.

  Moodmetric – stressinmittaus

  Moodmetric-stressinmittaus organisaatiolle on ainutlaatuinen ja ennakoiva tapa kartoittaa organisaation stressi- ja kuormitustila, niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Mittauksella saadaan nopeasti reaaliaikaista, tarkkaa ja objektiivista tietoa organisaation ja yksilöiden kuormituksesta. Tämä on arvokasta, sillä usein työntekijät eivät tunnista omaa kuormittumista, etenkin jos se on ns. positiivista laatua.

  Mittaus tunnistaa tarkasti sekä emotionaalisen että kognitiivisen stressin ja sopii siten erityisen hyvin psyykkisen kuormituksen seuraamiseen ja tunnistamiseen.

  Neurosonic – kehollinen stressinsäätely

  Matalataajuisella värähtelyllä on rauhoittava vaikutus
  ihmiskehoon, autonomiseen hermostoon sekä mieleen. Neurosonic-teknologia ohjaa kehosi ja mielesi mekaanisesti meditaation kaltaiseen tilaan, joka auttaa ja ehkäisee stressin negatiivisia vaikutuksia.

  Tutustu Neurosonicin avulla tapahtuvaan keholliseen stressinsäätelyyn tarkemmin esitteessämme.

  Katso alta Neurosonicin perustajan Marco Kärkkäisen haastattelu

  Nuanicin toimitusjohtajan Sanna Koskelan haastattelu

  Ota yhteyttä

  Jos uskot palveluidemme toimivan yrityksessä tai yhteisössänne, voit olla meihin myös suoraan yhteydessä!

  myynti@vaestoliitonterapia.fi