Kelan kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Kansaneläkelaitoksen eli Kelan tukemaa psykoterapiaa voi saada 16–67-vuotias henkilö, jonka

Kelan tukemaan terapiaan tarvitaan psykiatrin lausunto psykoterapian tarpeesta. Lausunnon jälkeen on mahdollista hakea Kelasta tukea psykoterapiaan. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan ja terapiaa voi yhtäjaksoisesti käydä 1–3 vuotta.

Katso Kelan sivulta tarkemmat ohjeet kuntoutuspsykoterapian hakemiseen.

Kuntoutuspsykoterapiaa voidaan antaa yksilöille, pareille, perheille ja ryhmille. 16–25-vuotiaille voidaan hakea myös kuvataide- tai musiikkiterapiaa.

Kelan psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä, ja jonka koulutuksen Valvira on hyväksynyt. Terapeutin täytyy olla myös Kelan hyväksymä.

Kun Kelan päätös psykoterapian myöntämisestä on tullut terapeutille, sen jälkeen asiakas maksaa terapiakäynnistä vain omavastuuosuuden.

Kela-tuettuun pari- tai perheterapiaan?

Kelan kuntoutuspäätöksen voi saada myös pari- tai perheterapiaan.

Perheterapia on suunniteltua ja tavoitteellista kuntoutusta, jossa työskennellään luottamuksellisesti perheenjäsenten kanssa. Perheterapian tavoitteena on tukea asiakkaan työ- tai opiskelukykyä sekä koko perheen hyvinvointia. Perheterapiassa osallistujien kokoonpano voi vaihdella tarpeen mukaan.

Perheterapia toteutuu terapeutin ja perheen välisen vuorovaikutuksen kautta siten, että terapeutti tapaa yhtä aikaa terapiaistunnoissa useampaa perheenjäsentä. Asiakkaan lisäksi voi osallistua esimerkiksi asiakkaan puoliso, vanhemmat ja tarvittaessa sisaruksia, kokoonpano eri terapiakerroilla voi vaihdella. Kyse on terapiasta, jossa pääasiallisesti työskennellään koko perheen kanssa.

Perheterapia voi toteutua myös siten, että vastaanotolla on ainoastaan pariskunta. Tällöin pariskunnan valitsema perheterapeutti voi toteuttaa terapian pariskunnalle ja päätös tehdään perheterapiasta. Kun kyse on perheterapiasta, voi siihen sisältyä ainoastaan yksittäisiä tapaamisia kahden kesken asiakkaan kanssa.

Paripsykoterapia on suunniteltua ja tavoitteellista pariskunnille suunnattua kuntoutusta, jossa työskennellään luottamuksellisesti yhdessä pariskunnan kanssa molempia osapuolia kuunnellen.

Paripsykoterapiaan osallistuu asiakkaan lisäksi hänen puolisonsa joko kaikilla käyntikerroilla tai osalle niistä. Koska kyse on paripsykoterapiasta, työskentely tapahtuu lähtökohtaisesti molempien puolisoiden kanssa. Kuntoutuspsykoterapiapäätöksen saaneen asiakkaan tulee olla paikalla kaikissa terapiatapaamisissa.

Kela-terapian hinnasto

Yksilökäynti45 min117 €
Yksilökäynti60 min144 €
Pari- tai perhekäynti90 min193 €

Kela korvaa esimerkiksi yksilökäynnistä 57,60 €/kerta ja 90 minuutin pari- tai perheterapiakäynnistä 95,87 €/kerta. Katso Kelan sivulta psykoterapian tarkat korvauksen määrät.

Alla näet Kela-terapiaa tarjoavat psykoterapeuttimme

Huom! Pari- ja perhepsykoterapiaa tarjoavat terapeuttimme löydät terapeuttilistauksestamme valitsemalla kategorian ”Kela-terapeutit (pari- ja perheterapia).

Yksilöpsykoterapiaa tarjoavat psykoterapeuttimme

Haetaan tietoja...
Varaa aika Soita