Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista keskittyä yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin. Ratkaisukeskeisyydelle on tärkeää myös tunnistaa asiat, jotka toimivat. Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata. Voimavarakeskeisyys syntyy siitä, että toimivia asioita pyritään lisäämään ihmisen elämässä.

Terapiassa painotetaan ratkaisun löytämistä

Ratkaisukeskeisyydessä ei ole tärkeää, miten haasteet ovat syntyneet, vaan tulevaisuuden toivottu tilanne. Vaikeuksien sijaan fokus on nykytilanteessa ja tulevaisuuden tavoitteissa, painopisteenä on halutun muutoksen käynnistäminen.  Ratkaisukeskeiselle terapialle on ainutlaatuista se, että se keskittyy ratkaisuihin, ei niinkään itse ongelmaan ja sen syntyyn.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakasta autetaan suuntautumaan kohti ratkaisua.  Käynnille tai käynneille asetetaan selkeitä tavoitteita. Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskustelu suunnataan siihen, mitä asiakas haluaa ja mikä asiakkaan mielestä tulisi olla toisin, jotta hän voisi kokea hyötyvänsä terapiasta.  Ongelmakeskeinen puhe pyritään muuttamaan ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi puheeksi suuntaamalla keskustelu toivottuun tulokseen ja tavoitteisiin.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutustaso

Ratkaisukeskeiset lyhytterapeutit opiskelevat ratkaisukeskeisessä lyhytterapiaohjelmassa, joka on yleensä laajuudeltaan n. 40–60 opintopistettä sisältäen yleensä myös psykoterapeuttisien valmiuksien opinnot. Opinnot ovat lisäkoulutusta. Lyhytterapiaa voi antaa myös muu ammattilainen kuin psykoterapeutti.

Terapiakäyntien määrä ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa

Terapian ei tarvitse aina olla pitkäkestoista. Lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen ongelmaan tai ongelmiin. Lyhytterapialla yleensä tarkoitetaan terapiaa, jossa on selvä rakenne ja määrätty tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja muihin elämän solmukohtiin.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei ole ennalta määrättyä määriä käyntikerroille, vaan käyntien määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tilanteen mukaan. Ratkaisukeskeisessä terapiassa jo yksikin kerta voi tuoda asiakkaalle apua.

Alla näet ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa tarjoavat terapeutit

Haetaan tietoja...
Varaa aika Soita