Ihmissuhdeterapia

Terapiaan hakeudutaan usein yksin, kumppanin tai perheen kanssa. Mutta on myös muita tilanteita ja muita ihmissuhteita, joihin liittyy omat haasteensa ja kipukohtansa. Kun ihmissuhde on tärkeä ja siitä halutaan pitää kiinni, voi sen käsittelyssä turvautua ulkopuoliseen keskusteluapuun, oli kyseessä sitten parisuhde, monisuhde tai vaikkapa ystäväsuhde.

Tarjoamamme ihmissuhdeterapia sopii kaikille, jotka kaipaavat terapeuttista tukea ihmissuhteeseensa. Jos vaikkapa pariterapia ei kuulosta omaan tilanteeseenne sopivalta tai pariskunta ei terminä kuvaa teitä, voi ihmissuhdeterapia olla hyvä vaihtoehto.

Ihmissuhdeterapiaa meillä tarjoavat koulutetut terapeutit, joilla on osaamista monisuhteisuudesta, ystävyydestä ja ihmissuhteiden monipuolisuudesta. Terapeuteilla on pariterapian koulutus ja he voivat olla joko psykoterapeutteja tai muita pitkän terapiakoulutuksen käyneitä ammattilaisia. Ihmissuhdeterapiaan voit tulla omana itsenäsi, yhdessä sinulle tärkeiden ihmisten kanssa.

Ihmissuhdeterapiaan voitte tulla kertakäynnille tai useamman käynnin terapiaprosessiin. Terapeutti kartoittaa yhdessä kanssanne, että mitä terapialta toivotaan ja tavoitellaan ja miten ihmissuhteenne hyvinvointia voidaan vahvistaa.

Nettiajanvarauksessamme ihmissuhdeterapian vastaanottoajan voi varata maksimissaan neljälle henkilölle. Mikäli haluatte tulla terapiaan suuremmalla joukolla, olettehan yhteydessä asiakaspalveluumme

Ihmissuhdeterapian vastaanottoajat ovat aina 90 minuutin pituisia ja niiden hinta on sama kuin palvelua tarjoavan terapeutin muut 90 min ajat.

Moniskuntana terapiaan

Rakkaussuhteet ovat moninaisia kuten ihmisetkin. Rakkaussuhteet ei rajoitu pelkästään parisuhteisiin. Myös monisuhteet ovat rakkaussuhteita ja monisuhteisuudellakin on erilaisia muotoja ja ihmissuhteissa toimitaan eri tavoin.

Kuten parisuhteissa, myös monisuhteissa voi olla ongelmia esimerkiksi kommunikaatiossa, tunneyhteydessä, vanhemmuudessa, tarpeiden kohtaamisessa tai suhteen kriisitilanteissa kuten uskottomuudessa.

Näitä haasteita voi käsitellä yhdessä terapeutin kanssa, moniskunnan omat tarpeet ja tilanne huomioiden. Yhdessä terapeutin kanssa katsotaan, mitkä ovat kunkin toiveet terapialle ja mitä asioita halutaan käsitellä.

Terapiaan voi tulla missä vaiheessa suhdetta tahansa, joko alkumetreillä ongelmien ehkäisemiseksi tai siinä kohtaa, kun suhteessa kohdataan kriisi. Suhdetta ja yhteyttä toisiin voi myös käydä vain huoltamassa, terveystarkastuksen tavoin. Parhaimmillaan terapia tuo kaikille suhteen osapuolille psyykkistä hyvinvointia ja antaa työkaluja hyvän monisuhteen ylläpitämiseen.

Ystävyyssuhteetkin voivat kaivata apua

Kuten jokaisessa suhteessa, myös ystävyyssuhteissa on omat haasteensa kuten rajoista kiinni pitäminen, tasapainoisen vuorovaikutuksen löytäminen tai luottamukseen liittyvät ongelmat. Joskus ystävyyteen voi liittyä vaikeita tunteita kuten kateutta tai mustasukkaisuutta.

Ystävyyssuhteiden haasteet voivat vaikuttaa ihmisen mielenterveyteen ja jaksamiseen ihan yhtä lailla kuin muissakin ihmissuhteissa. Myös omaksutut roolit kuten miellyttäjä, suorittaja, auttaja ja hoivaaja voivat aktivoitua ja etäännyttää omasta hyvinvoinnista.

Jos ystävyyssuhde tuntuu hankalalta, voi olla järkevää pysähtyä pohtimaan, mikä toimii ja mikä ei. Omien tunteiden käsittely ja vaikeista asioista keskustelu voi auttaa selättämään haasteet ja vahvistamaan ystävyyttä entisestään.

Vaikka terapiaan ei välttämättä hakeuduta juuri ystävyyssuhteiden vuoksi, ei ole tavatonta, että ystävyyteen liittyviä tunteita ja kysymyksiä käsitellään osana terapiaprosessia. Ystävyyssuhdetta voi siis myös tulla terapiaan pohtimaan yhdessä.

Ihmissuhdeterapiaa tarjoavat terapeuttimme:

Haetaan tietoja...