Yksilöterapia

Keskeneräiset asiat ja käsittelemättömät tunteet näyttäytyvät usein erilaisina haasteina ja ongelmina elämässä tai suhteissa. Sinulla saattaa olla kysymyksiä, joita ei ole kuultu ja joihin ei ole vastattu. Terapiaan hakeutuessasi sinulla ei tarvitse olla selkeää ”suurta ongelmaa” tai edes tietoa siitä, miksi jokin asia tuntuu haastavalta. Riittää, että tunnet tarvitsevasi apua.
Terapian lähtökohta on se, että sinä tulet kuulluksi ja tuntemuksesi pääsevät avoimesti esiin. Kun käsittelet vaikeilta tuntuvia asioita tai tunteita yhdessä ammattiterapeutin kanssa, saat konkreettisia ratkaisuja elämääsi häiritseviin ongelmiin.

Mitä terapia on?

Terapiassa on tärkeää katsoa oireen, kuten esimerkiksi, ahdistuksen, ristiriitojen tai seksuaalisen halun puutteen taakse ja pyrkiä käsittelemään oiretta synnyttäviä tekijöitä. Erilaisia terapeuttisia menetelmiä sovelletaan joustavasti, sinun tilanteeseesi sopivalla tavalla.

Terapiassa voidaan käyttää apuna erilaisia tehtäviä tai luovia menetelmiä kuten valokuvia, musiikkia, rentoutumismenetelmiä ja kehollisia harjoituksia. Edellä mainituista menetelmistä kuitenkin neuvotellaan aina etukäteen.

Mitä terapiassa tapahtuu?

Terapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan minäkuvaan, vahvistetaan voimavaroja, luodaan terveitä rajoja sekä pyritään luomaan konkreettisia selviytymis- ja ratkaisukeinoja.

Terapian avulla on mahdollista avata myös ”ikävien muistojen kabinetteja”. Ahdistavat muistot pyritään kohtaamaan kunnioittavasti ja varoen, etteivät ne sulkeutuisi kuoreensa.

Terapiassa on mahdollista oppia omasta ja parisuhteen dynamiikasta: mitä tekee, miten toimii, mistä kyseessä oleva tapa on tuttua ja miten haluaa nyt toimia. Tämän jälkeen ihmisellä on aina uudenlainen valinnan mahdollisuus oman asenteen, toiminnan, ajatusten ja tunteiden suhteen.

Miksi terapiaan tullaan?

Elämän eri osa-alueilla kohtaamme usein erilaisia epävarmuuden, riittämättömyyden, syyllisyyden ja häpeän tunteita. Haasteet parisuhteessa tai muussa ihmissuhteessa nostavat usein näitä tunteita pintaan. Kyseessä voi olla myös rajaton ja itseä vahingoittava toiminta. Osalla asiakkaista voi olla vaikea sietää toisen ihmisen läheisyyttä ja tämä voi ilmetä ongelmina ihmissuhteissa tai seksuaalisuudessa. Toisinaan asiakkaan kysymykset liittyvät omaan identiteettiin sekä esimerkiksi seksuaalisuuden ilmaisemiseen. Ongelmat voivat näyttäytyvät ahdistuneisuutena, masennuksena tai esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvinä toiminnallisina ongelmina, kuten vaikeutena kiihottua, saada erektio tai orgasmi. Myös erilaiset riippuvuudet ovat tyypillisiä tulosyitä vastaanotolle.

Ihmisen elämään vaikuttavat varhaiset ihmissuhteet ja kokemukset niissä; kuten kiintymys, läheisyys ja turvallisuus. Erilaiset laiminlyönnit, hylkäämiset ja väkivallan kokemukset jättävät herkästi syviä traumaattisia muistoja mieleen ja kehoon. Nämä haavat voivat aktivoitua vasta myöhemmässä elämänvaiheessa, esimerkiksi läheisessä ihmissuhteessa, parisuhteessa tai esimerkiksi erotilanteessa.

Varaa aika Soita