Ryhmäpsykoterapia

Mitä on ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapia on yksi vaikuttavista psykoterapiamuodoista. Ryhmäpsykoterapia soveltuu usein avuksi syihin, mihin muutenkin haetaan psykoterapiaa.

Ryhmäpsykoterapian tavoitteena on auttaa ihmistä ymmärtämään

Syitä, joiden vuoksi hakeudutaan ryhmäterapiaan

  • samankaltaisten vaikeuksien toistuminen ihmissuhteissa
  • traumaattiset kokemukset 
  • kouluväkivalta
  • tarve selkiyttää itselle kuka minä olen ja mitä haluan elämältäni
  • tyhjyyden tunne, yksinäisyys, masennus
  • jännittäminen, ahdistus
  • voimakas mielialojen vaihtelu
  • persoonallisuushäiriöt
  • arkuus ja estyneisyys sosiaalisissa tilanteissa
  • vaikeudet lähestyä tai keskustella vastakkaisen sukupuolen tai ihastuksen kohteen kanssa

Ryhmän kokoonpano on 5-8 toisilleen aiemmin tuntematonta eri sukupuolta-, ikää- ja elämäntilannetta edustavaa jäsentä. Ryhmäterapeutti haastattelee kaikki ryhmän jäsenet etukäteen. Ryhmäterapian onnistuminen edellyttää ryhmän jäseneltä halukkuutta puhua itsestään, ihmissuhteistaan ja vaikeuksistaan elämässä. Lisäksi hänellä täytyy olla kiinnostusta toisia ryhmän jäseniä ja heidän ajatuksiaan kohtaan.

Ryhmä kokoontuu viikoittain 1,5 tunnin ajan ja kukin jäsen on sitoutunut säännölliseen läsnäoloon ryhmässä vähintään yhden vuoden ajaksi. Ryhmän tauot ajoittuvat normaalien lomataukojen tapaan.

Ryhmä on ensisijaisesti tarkoitettu Kelan kuntoutusterapiaksi. Ryhmä on täydentyvä, joka tarkoittaa, että ryhmäpaikan vapautuessa poisjäävän ryhmäläisen tilalle valitaan uusi.

Ryhmässä puheenaiheet ja puheenvuorot ovat vapaita. Kaikki ryhmän jäsenet sitoutuvat vaitioloon ryhmässä kuulemistaan toisten asioista.

Käy myös lukemassa blogipostauksemme Mitä ryhmäpsykoterapiassa tapahtuu täältä.

Ryhmäpsykoterapian ennakoivat tapaamiset

Ryhmäpsykoterapeutti haastattelee kaikki ryhmäpsykoterapiasta kiinnostuneet ennen ryhmäpsykoterapian alkua. Näistä tapaamisista ei saa Kelan kuntoutustukea. Yhden tapaamisen hinta on 50€/60min. Tapaamisia on vähintään 2 ja maksimissaan 5.

Ensimmäisessä tapaamisessa terapeutti kertoo itsestään ja keskeisiä asioita ryhmäpsykoterapiasta. Ryhmään haastateltava jäsen kertoo taustastaan, hoitohistoriasta ja toiveistaan ryhmää kohtaan. Henkilökohtainen tapaaminen on tärkeä, koska se ennakoi mahdollisuutta luottamuksellisen suhteen syntymiselle terapeutin ja asiakkaan välille.

Toisessa tapaamisessa puhutaan enemmän ryhmäpsykoterapiasta prosessina, ryhmän kokoonpanosta yleisellä tasolla ja käydään läpi ryhmää koskeva psykoterapiasopimus. Erilaisia ryhmään liittyviä käytäntöjä kerrataan tai tarkennetaan. Toisessa tapaamisessa voidaan myös sopia, liittyykö haastateltava ryhmän jäseneksi ja jos, niin milloin se tapahtuu.

Ennakoivia tapaamisia voi sopia vielä tämänkin jälkeen. Syy sille voi olla lisäharkinnan tarve, pidempi odotusaika ryhmään pääsylle tai tarve tuelle ennen ryhmäpsykoterapian alkua.

Ryhmäpsykoterapeutti

Matti Kupila
Ryhmäanalyyttinen psykoterapeutti
matti.kupila@vaestoliitonterapia.fi, mattikupila.com

Matti Kupila on ollut terapeuttina ja jäsenenä lukuisissa terapiaryhmissä 90-luvulta lähtien. Ryhmäpsykoterapian lisäksi hänellä on kokemusta päiväkotityöstä, psykiatrisesta avo-ja laitoshoidosta, musiikkiterapiasta sekä lähisuhdeväkivaltatyöstä miesten, naisten ja pariskuntien kanssa.

Ryhmäpsykoterapia Väestöliiton Terapiapalveluissa

Aloitamme uuden psykoterapiaryhmän mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2023 tai alkuvuodesta 2024. Ryhmää ohjaa ryhmäanalyyttinen psykoterapeutti Matti Kupila. Ryhmän tapaamiset järjestetään Helsingin ydinkeskustassa, osoitteessa Kalevankatu 16 A, 00100 Helsinki. Tapaamisia on kerran viikossa, 90 min kerrallaan.

Hinta:

Viikoittaisen 90 min tapaamisen hinta on 100 €, josta jää Kelan kuntoutustuen osuuden (84,10 €) jälkeen maksettavaksi 15,90 €.

Ennakoivien 60 minuutin tapaamisten hinta on 50 € eikä näistä saa Kelan kuntoutustukea. Ennakoivia tapaamisia on 2-5.

Ilmoittaudu ja ota yhteyttä:

Jos haluat ilmoittautua ryhmäpsykoterapiaan tai kaipaat asiasta lisätietoja, ole yhteydessä asiakaspalveluumme puh. 09 2280 5267 tai suoraan ohjaajaan matti.kupila@vaestoliitonterapia.fi