Neuropsykiatrinen valmennus

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus tai lyhyesti nepsy-valmennus on tukimuoto, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä, hänen neuropsykiatriset erityispiirteensä huomioon ottaen. Nepsy-valmennus on tarkoitettu kaikenikäisille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, jotka haittaavat tai aiheuttavat haasteita arjesta selviytymisessä. Neuropsykiatriset oireet voivat liittyä esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöön, autismin kirjon häiriöihin tai vaikka Touretten oireyhtymään.

Nepsy valmennukseen on erittäin tervetulleita myös Nepsy henkilön läheiset, perheelle tämän voi olla erityisen tärkeää arjen sujuvuuden saavuttamiseen. Nepsyn ajatusmallin ymmärtäminen on arjen sujuvuudessa välttämätön.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on siis löytää asiakkaan voimavarat, mutta myös usko omiin kykyihin, sillä pitkään jatkuneet ongelmat ovat saattaneet heikentää asiakkaan luottamusta omaan tekemiseensä. Nepsy-valmennuksessa kehitetään toiminnanohjauksen taitoja liittyen arjen- ja elämänhallintaan ja pyritään löytämään asiakkaalle sopivat, myönteiset toimintatavat.

Mitä nepsy-valmennuksessa tehdään?

Valmennuksessa kartoitetaan yhdessä asiakkaan tarpeet, ongelmat ja vahvuudet. Yhdessä terapeutin kanssa määritetään valmennuksen tavoitteet, keinot ja tavat, joilla mitataan kehitystä. Neuropsykiatrinen valmennus ei ole pelkästään keskustelua, vaan konkreettista työskentelyä ja uusien toimintatapojen harjoittelua.

Nepsy-valmennukseen et tarvitse lähetettä, diagnoosia tai lääketieteellistä selvitystä terveydentilastasi vaan valmennus on matalan kynnyksen tukea. Nepsy-valmennukseen on kuitenkin mahdollista saada maksusitoumus esimerkiksi hyvinvointialueelta tai se voi kuulua vakuutuksessa korvattavien palveluiden piiriin.

Nepsy-valmennus löytyy nettiajanvarauksestamme erillisenä palveluna ja voit varata ajan myös asiakaspalvelustamme. Nepsy-valmennuskäynnin pituus on 60 min ja sen hinta on sama kuin muut terapeutin 60 min vastaanotot.

Nepsy-valmennusta tarjoavat terapeuttimme

Haetaan tietoja...
Varaa aika Soita