Ekspressiivinen taideterapia

Taideterapia tarjoaa vaihtoehdon verbaaliterapioille. Kunkin asiakkaan työskentelyprosessi on ainutlaatuinen ja uniikki. Ekspressiivinen taideterapia integroi yhteen erilaiset taidemuodot. Työskentelyn näkökulma on vahvasti monitaiteinen. Kuva, musiikki, draama, runous, tanssi, liike, kirjoittaminen sekä tarinankerronta yhdistyvät toisiinsa ainutlaatuisella tavalla.

Taideterapiassa on kyse vuorovaikutuksesta, oppimisen tervehdyttävästä ja uutta luovasta muutosprosessista. Yksilöllinen uusiutuminen on jokaiselle ihmiselle mahdollista läpi koko elämän. Taideterapeutti on suhteessa asiakkaaseensa rinnalla kulkija, havainnoija ja peili. Terapeutin tehtävänä on tukea asiakasta löytämään uusia itseilmaisunsa keinoja omille tunteilleen ja kokemuksilleen. Uusien näkökulmien etsiminen on myös tärkeää.

Työskentelyprosessi käynnistyy aina tavoitteiden asettamisesta ja yhteistyön rakentamisesta.

Taideterapiatyöskentelyssä lähtökohtaisesti keskitymme nykyhetkeen ja käsillä oleviin toimintamahdollisuuksiin. Avoimuuteen pyrkivä vuoropuhelu taideterapiassa luo pohjan turvalliselle vuorovaikutukselle. Kyselemisen ja ihmettelemisen taito taideterapiaprosessin sisällä on tärkeää ja tukee asiakkaan oman kasvun prosessia. Asiakas alkaa vähitellen siirtää terapiassa oppimaansa oman arkielämänsä rakennusaineeksi. Yksilön oppimisprosessilla voidaan nähdä näin myös välillisiä ja positiivisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan.

Taideterapiatyöskentely on tavoitteellista ja strukturoitua. Ekspressiivisen taideterapian näkökulma on fenomenologinen, ilmiöitä tutkiva ja filosofinen. Taideterapeuttiset menetelmät voivat olla myös opetuksen ja työnohjauksen välineitä. Työnohjaus on väline oman työn sisällölliseen tutkimiseen, kehittämiseen ja laadun tarkkailuun.

Väestöliiton Terapiapalveluissa työskentelee ekspressiivinen taideterapeutti Janiika Salo, jonka vastaanottotilat sijaitsevat Tampereella.

Varaa aika Soita