Seksuaalinen ahdistelu

Seksuaalinen ahdistelu

Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaukset hämmentävät, ahdistavat, raivostuttavat, saavat kokemaan avuttomuutta sekä häpeän ja syyllisyyden tunteita.

Seksuaalinen ahdistelu on seksuaalirikos

Seksuaalinen ahdistelu sisältää tekoja, jotka loukkaavat yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta kohdistuen yksityisiin kehon osiin, kuten pakaroihin, sukupuolielimiin, rintoihin tai reisiin. Tällaisia tekoja ovat sopimaton koskettelu esimerkiksi puristelu, sively, taputtelu tai kähmintä. Seksuaalinen ahdistelu on rangaistavaa silloin, kun sitä voidaan pitää tahallisena tekona. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi väkijoukossa vahingossa tapahtuva toisen takapuolen hipaisu ei ole rangaistavaa. Seksuaalinen ahdistelu on ollut seksuaalirikos 1.9.2014 lähtien.

Seksuaalisen ahdistelun voi tapahtua julkisella paikalla, liikennevälineessä, työpaikalla, oppilaitoksessa, harrastetoiminnassa tai yksityisasunnossa. Tekijä ja uhri voivat olla toisilleen tuttuja tai tuntemattomia. Mikäli seksuaalinen ahdistelu kohdistuu alle 16 -vuotiaaseen tai alle 18 -vuotiaaseen silloin, kun tekijä on auktoriteettiasemassa tai luottamussuhteessa alaikäiseen (esimerkiksi opettaja, valmentaja, nuorisotyöntekijä), teko voi täyttää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön.

Sukupuoli ei suojaa seksuaaliselta ahdistelulta

Tilastojen ja uutisointien mukaan miehet syyllistyvät seksuaaliseen ahdisteluun ja teon kohteena ovat tytöt tai naiset. Liian usein tilastojen ulkopuolelle jää se tieto, että myös pojat ja miehet kokevat seksuaalista ahdistelua. Asia jää usein työntekijältä kysymättä ja pojilta/miehiltä kertomatta.

Kysyttäessä seksuaalisesta ahdistelusta vastaanotolla, miehet ovat kertoneet joutuneensa kokemaan työpaikalla ja vapaa-ajalla takapuolen puristelua/taputtelua sekä reisien hivelyä. Toisinaan myös heidän paitansa alle ovat naiset ja miehet tunkeneet käsiään. Lupaa kysymättä.

Teot ovat samanlaisia kuin tyttöihin ja naisiin kohdistunut seksuaalinen ahdistelu. Tekijät ovat oikeuttaneet toimintaansa erilaisilla toteamuksilla, kuten ”ettei voinut olla puristelematta, kun pakarat olivat niin upean muotoiset” tai ”koska rinnat olivat niin tyrkyllä”. Näin vastuuta on yritetty siirtää uhrille.

Jotta jokainen seksuaalisen ahdistelun kohteeksi joutunut saisi apua, tukea ja oikeutta, on tärkeä muistaa, että seksuaalisen ahdistelun kohteena ja tekijöinä voi olla kuka tahansa sukupuoleen katsomatta. Sukupuoli ei siis suojaa seksuaaliselta ahdistelulta.

Seksuaalisen ahdistelun vaikutukset voivat vaihdella yksilöllisesti

Seksuaalisen ahdistelun vaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja jokaisella on oikeus reagoida omalla tavalla. Toisille vaikutukset voivat tulla välittömästi, kun taas toisilla vaikutukset tulevat viiveellä. Tähän voi vaikuttaa se, että seksuaaliseen ahdisteluun liittyvät kokemukset on joutunut salaamaan tai uhri on yrittänyt unohtaa tapahtuneen.

Tyypillisiä oireita seksuaalisen ahdistelun jälkeen ovat itsesyytökset, häpeä, syyllisyys, viha, pelko ja huonommuuden tunne. Syyllisyys ja häpeä liittyvät usein siihen, ettei teon kohteeksi joutunut ole voinut estää tapahtunutta tai pystynyt toimimaan puolustautumalla. Lamaantuminen ja hämmentyminen teon aikana ovat normaaleja reaktioita tilanteessa, jossa omia rajoja rikotaan.

Aina kannattaa hakea apua ja tehdä rikosilmoitus

Keskusteluapua kannattaa hakea, jos on joutunut seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. On tärkeää saada mahdollisuus pohtia tilanteeseen liittyviä tunteita, ajatuksia, kokemuksia ja uskomuksia.

On hyvä tehdä rikosilmoitus mahdollisimman pian teon jälkeen. Rikosilmoituksen tekeminen mahdollistaa sen, että rikostutkinta voidaan aloittaa ja uhri saa oikeutta kokemalleen loukkaukselle. Jos seksuaalinen ahdistelu on tapahtunut työpaikalla, työnantaja ei voi tehdä rikosilmoitusta työntekijän puolesta, koska kyseessä on asianomistajarikos.

Lähteet

Kirsi Porras
Traumapsykoterapeutti (Kela)

Varaa aika terapiaan puhelimitse: 09 2280 5267  tai  nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita