Uusperhe ja turvattomuus

Uusperhe ja turvattomuus

Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus luo yksilöön turvattomuutta: emme tiedä tulevasta emmekä pysty kontrolloimaan toisten ihmisten tekemisiä. Uusperheessä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lasten toisen kodin, eksän, sääntöjä ja ajatustapaa koronasta. – Tarve turvaan, elämän ennakoitavuuteen ja elämänhallintaan on kuitenkin inhimillinen, elämää kantava perustarve. Siksi myös hätä kontrolloimattomuuden äärellä on luonnollista.

Kun ihminen kokee itsensä turvattomaksi, hän menee mentaalisella tasolla hätätilaan. Usein hätätilareaktio kohdistuu lähellä olevaan ihmiseen: puolisoon. Uusperheessä puoliso on myös linkki, joka tuo elämäämme sen ihmisen ja elämänaspektin, jota emme voi kontrolloida: eksän. Siksi hädän kohdistuminen puolisoon on aika tavallista.

Hätätilassa ihminen joko hyökkää, jähmettyy tai vetäytyy. Tällainen reaktio aiheuttaa myös kumppanissa turvattomuutta, jolloin myös hän menee hätätilaan. Näin ulkopuolinen uhkaava tilanne muodostuukin riidaksi parisuhteeseen, ja lopulta molemmat jäävät yksin ajatusten kanssa, sen sijaan että voisimme lohduttaa toisiamme.  

Uskallanko olla hauras?

Ulkopuolisia asioita kontrolloimalla voimme osittain luoda itsellemme turvaa. Mutta emme kuitenkaan pysty kontrolloimaan kaikkea. Turvattomuuden tunteen tunnistaminen ja sen ääneen sanominen on yksi keino tulla näkyväksi: sen sijaan että ohjeistamme muita näytämmekin oman haavoittuvuutemme.

Mutta haavoitettuna voimme tulla myös satutetuksi: jos kuulija nousee yläpuolelle viisaudellaan ja järkevyydellään tai mitätöi tunnettamme, jäämme jälleen yksin. Jos taas puoliso kykenee tässä kohtaa empaattisesti liittymään pelkotilaamme, lohduttaen ja ymmärtäen, kontrollin tarpeemme vähenee. Yksinjäämisen sijaan saamme lohtua ja hätätila muuttuu lohdun kehdoksi. Riidan mahdollisuus rakkaudeksi.

Ihmisyyteen kuuluu inhimilliset pelot, joilla ei useinkaan ole tekemistä järkevyyden, tilastojen tai todennäköisyyksien kanssa. Kun uskallamme avautua toinen toisillemme ja samalla pysähtyä toisen haurauden äärellä, olemme enemmän inhimillisiä aitoja itsejämme.

Kuinka teidän parisuhteen hätätilakehänne muodostuu?

Mitä enemmän minä ________________________________, sitä enemmän sinä __________________________________

Ja sitten, mitä enemmän sinä ______________________________, sitä enemmän minä __________________________________, ja niin syntyy kielteinen kehämme.

Miten voisitte katkaista kehänne?

Kun sinä  ________________________________ minä voisin    __________________________________.

 Ja kun minä ______________________________, sinä voisit __________________________________.

Kun tunnistamme, että olemme turvattomia ja sanoitamme puolisolle tätä, yhdessä tilanteen hyväksyen ja toinen toisista turvaa hakien, ulkopuolinen uhka ei muut parisuhdetta repiväksi, vaan sitä yhdistäväksi tekijäksi.

Taru Meritie
Uusperheneuvoja, ihminen tavattavissa -terapeutti

Varaa aika terapiaan puhelimitse: 09 2280 5267 (arkisin klo 8 -15) tai nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita