Viisi vinkkiä työssä jaksamiseen

Viisi vinkkiä työssä jaksamiseen

Kaipaisitko lisää potkua työhösi? Omaa työhyvinvointia voi lisätä ja se kannattaakin, sillä vietämme työssä suuren osan valveillaoloajastamme. Onnellisuutta edistäviä elämäntapoja on kartoitettu ja tutkittu viime vuosikymmeninä runsaasti. Tässä tiivistettynä viisi vinkkiä työssä jaksamiseen ja työniloon.

1) Tunnista vahvuutesi ja niiden vaikutukset

Omaa työhyvinvointia lisää merkittävästi omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hahmottaminen osaksi kokonaisuutta. Jokainen on hyvä jossain ja useimmat meistä hyödyntävät monia vahvuuksiaan omassa työssään. Mitä vahvuutesi ovat? Missä olet kehittynyt taitavaksi? Harva tekee työtä, jossa ei oltaisi osa jotain omaa suoritusta suurempaa. Tämän isomman kokonaisuuden hahmottaminen ja sen tavoiteltavana pitäminen auttaa lisäämään omaa motivaatiota. Kuinka oma panoksesi työssäsi auttaa ympärilläsi olevia ihmisiä? Kuinka tekemäsi työ vaikuttaa kokonaisuuteen? Kun hyödynnät vahvuuksiasi töissä, miten se auttaa muita ja vie asioita eteenpäin?

2) Määrittele rajasi

Työssä jaksamiseen tarvitaan tunne siitä, että omalla tekemisellä on väliä. Tuloksen tehdystä työstä olisi oltava jollain tavoilla havaittavissa. Tämä tuntuu palkitsevalta ja antaa luvan myös iloita hyvin tehdystä työstä. Miten tekemäsi työ näkyy? Kun joku välietappi tai projektin päätepiste saavutetaan, kuinka saat tai annat itsellesi siitä kiitoksen? Työn palkitsevuutta lisää se, että työllä on rajat. Kun teen jotain tietyn aikaa, työ on tehty ja voin siirtyä johonkin muuhun ja/ tai levätä. Tämä edellyttää käsitystä omien tehtävien rajoista.

On hyvä tarkistaa aika ajoin vastaukset kysymyksiin ”Mikä kuuluu minun työtehtäviini?” sekä ”Mitä täytyy tehdä ( aikataulussa) ja minkä voi jättää tehtäväksi, kun aikaa on enemmän?”. Nämä ovat priorisoinnin peruskysymyksiä, jotka auttavat rajaamaan työtaakka niin, että siitä saa kiinni ja asioissa eteneminen tuottaa palkitsevan aikaansaamisen tunteen.

3) Hahmota työn merkitys

Merkityksellistä tekemistä jaksaa, vaikka se tuntuu välillä epämiellyttävältä tai puuduttavalta. Omassa työssä jaksamiseen myös hankalampia hetkinä auttaa se, että hahmottaa syyn omalle toiminnalleen.

Vähäpätöisemmistäkin tehtävistä voi nauttia, kun ymmärtää niiden merkityksen ja sen, miten ne kytkeytyvät laajempaan tarkoitukseen. Vastaamalla kysymyksiin ”miksi teen tätä” ja ” miten tämä palvelee suurempia tavoitteita”, on mahdollista hahmotella oman työn merkityksellisyyttä suhteessa itseen, omiin arvoihin sekä ympäröivään maailmaan.

4) Arvosta voimaihmisiäsi

Työtä tehdään ihmisyhteisöissä ja ihmisten vuorovaikutus muokkaa kokemustamme työstä merkittävästi. Työhyvinvointia ja psyykkistä työturvallisuutta lisää positiivinen palaute, empaattinen vuorovaikutus ja sopivasti ajoitettu huumori. Jotkut ihmiset nostavat energiatasoamme ja saavat meidät viihtymään työssämme. Näiden ihmisten vaikutus on hyödyllistä tunnistaa, miettiä miten he ruokkivat meitä henkisesti ja miten voisimme jakaa hyvää itsekin eteenpäin vuorovaikutustilanteissa. Voimaihmisistä kannattaa pitää kiinni, heidän arvonsa kannattaa tunnustaa ja antaa heille siitä positiivista palautetta. Kullanarvoiset hyvät fiilikset syntyvät vuorovaikutuksessa, jota voimme edesauttaa olemalla itse hyviä työkavereita.

5) Ota vapaa-aikasi haltuun

Vietämme arkiviikkoina valtaosan valveillaoloajastamme työssä. Hyvinvointimme kannalta työ on kuitenkin vain osa kokonaisuutta, josta saamme merkityksentunnetta ja mielihyvää. Työn  ulkopuolella elämäämme kuuluvat asiat voivat kuormittaa ja ruokkia meitä yhtälailla kuin työkin. Esimerkiksi ruuhkavuosina työssäkäyvien vanhempien vapaa-aika on kortilla ja velvollisuudet jatkuvat työpäivän jälkeen sekä viikonloppuisin kotona.  Perhe kuitenkin rikastaa elämäämme ja vapaa-aikaa on käytössä pientenkin lasten vanhemmilla jonkun verran. Mihin tämän kallisarvoisen resurssin käyttää, on valintaa sekin.

Pitkän tähtäimen hyvinvoinnin kannalta kaikille työikäisille voi olla hyödyllistä liikkua, rakentaa merkityksellisiä ihmissuhteita, ruokkia sieluaan kulttuurilla ja henkisyydellä, tehdä jotain käsillään ja levätä. Pakko ei ole kuitenkaan. Vapaa- aika on nimenomaan vapaata. Avainkysymys on, mikä tuottaisi minulle iloa ja lataisi akkujani juuri nyt? Sen hahmottaminen, että oman elämän ruorissa olen minä itse, lisää merkittävästi omaa hyvinvointia ja siten jaksamista myös työssä.

Lisää aiheesta mm.:
Aurora Airaskorpi: Riittävän Hyvä. Selviytymisopas työelämään. 2020. S&S.
Emily Esfahani Smith.Merkityksellisyyden voima. 2018. Tuuma- kustannus.

Annukka Kalske
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Varaa aika terapiaan puhelimitse: 09 2280 5267 (kesällä poikkeusajat) tai nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita