Myrkyllinen manipulointi parisuhteessa

Myrkyllinen manipulointi parisuhteessa

Tapaan työssäni paljon ihmisiä, jotka kertovat syyttävänsä itseään ja tuntevansa itsensä tyhmäksi, koska ovat eläneet niin pitkään manipuloivan puolison kanssa. He syyttävät itseään ennen kaikkea siitä, etteivät ole huomanneet manipulointia aikaisemmin tai jo heti suhteen alussa. Tämä ei kuitenkaan ole tyhmyyttä. Ei toisen manipuloivaa toimintatapaa rakastuneena huomaa tai halua nähdä. Jos myrkyllinen manipulointi olisi selvästi nähtävissä heti suhteen alussa, suhde tuskin edes jatkuisi kovin pitkälle.

Toisen manipulointi, hallinnan hakeminen tavalla tai toisella, ei ole rakkautta. Rakkaus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja vapauteen – manipulaatio on täysin sen vastakohta. Manipuloija pyrkii saamaan toisen sellaiseen muottiin, jossa hänen oma identiteettinsä ja agendansa vahvistuu. Paljon manipulointia sisältävästä parisuhteesta tulee epäterve, joka ei perustu rakkauteen, erilaisuuden hyväksymiseen ja toisen kunnioittamiseen. Parisuhteen dynamiikka muuttuu sellaiseksi, että lopulta molemmat voivat huonosti.

Manipuloija ei aina tunnista toimintatapaansa

Usein manipuloiva ihminen ei halua nähdä omaa ikävää toimintatapaansa eikä suostu kantamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Manipulointi voi olla hänelle toimintatapa, jota hän ei välttämättä edes itse tiedosta. Selvästi myrkyllisessä manipuloinnissa henkilö, joka manipuloi, näkee syyn omalle toiminnalleen muissa tai muuten kokee toimintansa oikeutettuna. Pahimmillaan omaan tahtoon taivuttaminen manipuloinnin ja kontrolloinnin keinoin puetaan rakkauden verhoon ja sanotaan, että toimin näin, koska rakastan sinua niin paljon, ja että vain minä tiedän, mikä on sinulle parhaaksi.

Valitettavasti myös lapsia käytetään manipuloinnin välineenä. Ristiriitatilanteissa tai erotilanteissa lapsia manipuloidaan toista vanhempaa vastaan mitä erilaisimmilla puheilla, ilmeillä ja teoilla. Tämä on lapselle tai nuorelle hyvin rankkaa. On kohtuutonta kuulla haukkuja ja arvostelua toisesta vanhemmasta ihmiseltä, johon luottaa ja jonka pitäisi tarjota turvaa. Lapsen tulisi aina saada rakentaa omaa suhdettaan vanhempiensa kanssa ilman, että siihen yritetään vaikuttaa negatiivisesti. Aikuisten pitäisi osata kantaa omat tunteensa ja kunnioittaa lapsen toista vanhempaa vanhempana, vaikka itse kokisikin loukkaantumista tai katkeruutta häntä kohtaan. Vanhemmat näyttävät omalla esimerkillään aina myös sitä, miten toista kohdellaan ja miten asioita hoidetaan silloinkin, kun asiat eivät mene oman mielen mukaisesti.

Opettele sanomaan ääneen mikä tuntuu pahalta

Manipulointia sisältävässä parisuhteessa on tärkeää lähteä rakentamaan omanarvontuntoa, vahvistamaan omia rajoja ja miettimään, minkälaisessa parisuhteessa halutaan elää.  Jotta parisuhde voisi jatkua hyvänä kahden aikuisen välisenä rakkaudellisena suhteena, molempien pitää opetella ottamaan vastuu omasta toiminnastaan. Se, joka manipuloi, suostuu näkemään toimintatapansa ja sen vahingollisuuden ja se, joka kokee olevansa manipuloitu, miettii, miksi suostuu olemaan manipuloitavana ja suostuu näkemään myös oman roolinsa parisuhdepelissä. Pitäisi opetella sanomaan ääneen, miten toisen toiminnan kokee ja mikä tuntuu pahalta silläkin uhalla, että toinen suuttuu. Rakentavan vuorovaikutuksen opettelu ja vastuunotto omasta tavastaan olla suhteessa on avain parisuhteeseen, jossa asuu rakkaus ja hyvä tahto.

Maritta Joki
Kognitiivinen lyhytterapeutti, Ihminen tavattavissa -terapeutti

Varaa aika terapiaan puhelimitse: 0922805267 tai nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita