Hypnoosin terapeuttinen vaikutus

Hypnoosin terapeuttinen vaikutus

Hypnoosia tai hypnoterapeuttisia elementtejä käytetään joskus osana psykoterapeuttista työskentelyä. Toisinaan johonkin vaivaan tai ongelmaan haetaan apua pääasiassa juuri hypnoosista.

Mitä hypnoosi on?

Hypnoosi on arkitietoisuudesta poikkeava tila. Sen aikana asiakas saa terapeutilta suggestioita, jotka auttavat häntä niissä asioissa, joiden vuoksi hän on terapiaan tullut. Yleensä hypnoositila koetaan hyvin rentona olotilana, jossa voi olla mukana myös vahva keskittyneisyyden tila. Kyseiselle tilanteelle merkityksettömät ärsykkeet pyritään sulkemaan pois ja niin henkilön tietoisuus virittäytyy vastaanottamaan hyvää tekeviä ja vahvistavia suggestioita.

Hypnoterapian avulla voidaan vahvistaa itsetuntoa ja luottamusta omiin taitoihin ja sen avulla voidaan myös saada voimavaroja ja korvaavia kokemuksia.

Hypnoterapia osana psykoterapeuttista prosessia voi nopeuttaa terapian tuloksia ja vahvistaa niitä. Hypnoosia voidaan käyttää muun muassa ahdistuneisuuden, paniikkihäiriön, unettomuuden ja pelkojen hoidossa. Osana pidempää hoitoa, hypnoosia voidaan hyvin käyttää myös esimerkiksi masennuksen hoidossa.

Mitä hyötyä hypnoosin käytöstä voi olla terapiassa?

Hypnoterapia tai psykoterapiassa käytettävä hypnoosi, on monin tavoin erilainen kuin monelle tutuksi tulleet hypnoosiesitykset tai muussa kuin terveydenhuollon tilanteissa käytettävät hypnoosit. Psykoterapiassa sovitaan asiakkaan ja terapeutin yhteisessä keskustelussa selkeästi, mitä hypnoosin käytöllä tavoitellaan. Asiakkaalle on pääpiirteittäin kerrottu, mitä hypnoosissa tapahtuu ja miten tullaan työskentelemään. Asiakas voi milloin tahansa vaikuttaa tilanteen kulkuun ja terapeutti kuuntelee ja havainnoi tarkkaan asiakkaan reagointia, kehonkieltä ja kommunikaatiota. Terapeutti käyttää kaikkea omaa psykoterapeuttista osaamistaan asiakkaan voinnin edistämiseksi.

Hypnoosi auttaa ihmisiä myös muussa lääketieteellisessä käytössä kuin psykoterapiassa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kivun ja hammaslääkäripelon lievittämiseen ja joihinkin psykosomaattisiin vaivoihin. Hypnoosia käytetään myös riippuvuuksien hoidossa, esimerkiksi tupakan polton lopettamisessa. Myös painonhallintaan voi saada apua hypnoosista.

Terveydenhuollon ammattilainen pyrkii aina tunnistamaan tilanteet, joissa hypnoosin käyttö ei ole suositeltavaa. Joskus esimerkiksi hyvin akuutti traumakokemus voi olla este hypnoterapialle. Myös tietyt psyykkiset sairaudet, joihin liittyy psykoosioireita, voivat olla este hypnoterapialle. Näissä tilanteissa asiakasta auttavat muut hoitomuodot. Hypnoosi psykoterapian osana ja hypnoterapia ovat siis menetelmiä, joiden avulla terapeutti auttaa asiakasta psyykkisissä pulmissa tai vaikeissa elämäntilanteissa.

Kuka voi antaa hypnoterapiaa?

Hypnoterapeuttista hoitoa voi antaa terveydenhuollon ammattilainen, esimerkiksi psykoterapeutti, psykologi tai lääkäri, joka on saanut koulutuksen hypnoterapian käyttöön. Hypnoterapiakoulutusta terveydenhuollon ammattilaisille antaa Tieteellinen hypnoosi ry, joka myös edistää ja valvoo hypnoosin vastuullista ja eettistä käyttöä. Muunkinlaista hypnoosihoitoa hyvinvoinnin tukemiseen on olemassa ja sitä antavat hypnoosin käyttöön koulutetut hyvnvointiosaajat. On kuitenkin tärkeää erottaa terveydenhuollossa käytettävä hypnoosi muusta hoidosta, koska terveydenhuollon ammattilaisia sitovat eettiset ohjeet ja käytössä on myös potilasturvallisuuskäytännöt. Hypnoosin käyttöön tulee suhtautua hyvin vastuullisesti, koska se ei ole väärin tai osaamattomasti käytettynä riskitön.

Hypnoosin käytöllä on pitkä ja monimuotoinen historia. Aikojen kuluessa hypnoosin käyttämisestä on saatu kokemuksia ja sitä on myös tieteellisesti tutkittu. Perinteinen, eri aikoja eri muodoissaan käytetty menetelmä on myös tänä päivänä oikein käytettynä hieno ja käyttökelpoinen tapa saada apua ongelmiin.

Marja Laakso
Psykoterapeutti, toimintaterapeutti, työnohjaaja, hypnoterapian täydennyskoulutus (Tieteellinen hypnoosi ry)

Varaa aika terapiaan puhelimitse: 09 2280 5267 tai nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita