Vakauttava pari- ja perheterapia trauman hoidossa

Vakauttava pari- ja perheterapia trauman hoidossa

Ihmiset kokevat erilaisia traumaattisia asioita elämässään. Traumaattisista tapahtumista selviytymiseen vaikuttaa psyykkinen palautumiskyky ja mielen muovautumiskyky eli resilienssi. Tämän lisäksi siihen vaikuttaa, onko tapahtuma yksittäinen vai onko se sarja traumaattisia tapahtumia. Traumaattisissa tilanteissa opitut selviytymiskeinot eivät toimi enää aikuisuudessa ja parisuhteessa.

Trauma ja parisuhde

Trauman kokeneilla on korostunut tarve suojaaviin kiintymyssuhteisiin. Traumatisoituminen tuhoaa suojaavien kiintymyssuhteiden perustuksia, turvallisuuden tunnetta ja kykyä luottaa toisiin ihmisiin. Ihmissuhteissa saatetaan kokea turvattomuutta, vaikka niitä kaivataan ja tarvitaan. Useista tutkimuksista on tullut esille, että henkilöt, joiden lapsuudessa on fyysistä, psyykkistä, emotionaalista tai seksuaalista kaltoinkohtelua, kokevat vaikeuksia aikuisiän parisuhteissa.

Trauman kokeneet ihmiset kärsivät samoista ongelmista kuin muutkin parisuhteessa elävät ihmiset. Heidän perusluottamuksensa voi olla vahvasti heikentynyt ja turvallisuuden tunne kadoksissa. Tämä voi johtaa siihen, että he voivat tuntea useammin toivottomuutta ja avuttomuutta parisuhteessa. Useasti trauman kokenut suojelee ennemmin itseään kuin pyrkii olemaan yhteydessä kumppaniinsa. Traumatisoituneiden parien tunneilmaisut saattavat olla rajuja ja kielteiset tunteet voivat näyttäytyä esimerkiksi vihana. Parisuhteessa ei välttämättä uskalleta näyttää haavoittuvuuden tunteita. Traumatisoituneet voivat kokea, että eivät ole huolenpidon ja rakastamisen arvoisia.

Mitä on vakauttava pari- ja perheterapia?

Vakauttavassa pariterapiassa käsitellään trauman vaikutuksia suhteeseen. Terapiassa opetellaan myös ylivirittymisen ja alivireyden tuomia haasteita ja opetellaan tunnistamaan niitä omassa elämässä. Mikäli useammalla perheenjäsenellä on traumahistoria, sen vaikutukset ovat tietenkin isommat. Perheterapiassa on koko perhe ja prosessista hyötyy kaikki perheenjäsenet.

Vakauttavassa pari- ja perheterapiassa pääsemme työskentelemään kehon kanssa ja pystymme saavuttamaan tiloja, joissa on riittävän turvallista lähteä prosessoimaan varhaisia traumaattisia asioita. Vakauttavassa pari- ja perheterapiassa kaikki oppivat hallitsemaan tunneilmaisujaan rakentavammaksi ja näin ollen pystytään luomaan turvallista ilmapiiriä kotiin. Terapiassa kuullaan kaikkien osapuolien tarpeita ja kokemuksia, näin saadaan myös laajempi kuva perheen kokonaisuudesta kuin vain yhden osapuolen kertomana.

Pari- ja perheterapia auttaa traumatisoituneita

Terapiassa käydään läpi parisuhteen erilaisia vuorovaikutuskuvioita. Erityisesti mietitään trauman vaikutusta kielteisesti vuorovaikutukseen ja turvattomuuden vaikutusta käyttäytymismalleihin suhteessa. Puolisoita autetaan laajentamaan tunnekokemuksia, jotka vaikuttavat käsitykseen sekä itsestä että puolisosta. Terapeutti auttaa molempia näkemään itsensä ja puolisonsa uudella tavalla. Terapiassa harjoitellaan kokemusta uudenlaisesta parisuhteesta ja vuorovaikutuksesta, jossa on mahdollista sekä pyytää että saada tukea ja turvaa.

Traumatisoituneet parit ja perheet tarvitsevat usein pidemmän terapian kuin ei traumatisoituneet parit. Vakauttava pari- ja perheterapia on loistava terapiamuoto siihen, että perheeseen saadaan enemmän vakauttavia elementtejä, jolloin vaikeidenkin asioiden käsittely onnistuu. 6–16 terapia kertaa antaa jo paljon työkaluja arjen ja oman olon kehittämiseen. Vakauttaminen on kuitenkin ydin siihen, että voi käsitellä omia traumojaan.

Lähde: Helena Torppari. Paripsykoterapia ja puolison tuki vakavasti traumatisoituneiden asiakkaiden hoitamisessa. Teoksessa Häpeästä myötätuntoon, Vakauttava pari-ja perheterapian täydennyskoulutus.

Tarja Södergård
Pari- ja perhepsykoterapeutti, vakauttava työote

Varaa aika terapiaan puhelimitse: 0922805267 tai nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita