Työuupumus ja sijaistraumatisoituminen oireilevat samalla tavalla

Työuupumus ja sijaistraumatisoituminen oireilevat samalla tavalla

Työuupumus ja sijaistraumatisoituminen voivat päältäpäin katsottuna ja oireiltaan muistuttaa kovasti toisiaan. Kysymys on kuitenkin kahdesta eri ilmiöstä ja ne vaativat myös erilaista hoitoa.

Työuupumus voi oireilla myös fyysisesti

Työuupumuksen katsotaan liittyvän toimimattomuuden tunteeseen sekä vaikeuksiin työhön suhtautumisessa tai tehokkaassa työskentelyssä. Kielteiset ajatukset ilmaantuvat tavallisesti vähitellen. Ne voivat heijastaa esimerkiksi tunnetta, että omalla ponnistelulla ei ole merkitystä. Kielteiset ajatukset voivat liittyä myös raskaaseen työtaakkaan tai tunteeseen tuen puutteesta työympäristössä.

Uupumusoireina voi esiintyä erilaisia fyysisiä oireita, kuten krooninen pääkipu, suolisto-ongelmat, stressivatsa, lihasjännitys, hengeahdistus tai puristava tunne rinnassa, ruokahaluttomuus, oksentelu, nukahtamisvaikeudet tai uupumisen tunne. Myös erilaiset ahdistuksen tunteet, masennus, vihan tunteet, lyhytpinnaisuus ja sosiaalisten tilanteiden välttely voivat olla merkkejä työuupumuksesta. Ajatukset saattavat olla negatiivisempiä kuin aiemmin.

Sijaistraumatisoituminen voi yllättää ammattilaisenkin

Sijaistraumatisoituminen taas tapahtuu silloin, kun kohtaat ihmisiä, joiden kertomat kokemukset ovat traumaattisia. Sijaistraumatisoituminen voi tapahtua esimerkiksi henkilölle, jonka läheinen on kohdannut traumaattisen kokemuksen. Toinen riskiryhmä ovat ammattilaiset, jotka tapaavat työssään traumaattisen tapahtuman kohdanneita henkilöitä.

Sijaistraumatisoitumisen fyysiset oireet voivat olla hyvinkin samanlaisia kuin työuupumuksessa. Sijaistraumatisoitumista voi tapahtua jopa yhden traumaattisen kokemuksen kuulemisen jälkeen ja se voi vaikuttaa syvästi ammatti-identiteettiin.

On yleisemmin tiedossa, että yksilö traumatisoituu läheiselle tapahtuneesta traumasta ja sen tarinan kuuntelemisesta, kuvittelemisesta ja tuskan kokemisesta. Ammattilaiselle voi kuitenkin tapahtua samanlainen reaktio omassa työssään.

Miten työuupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen hoito eroavat toisistaan?

Työuupumus voi vaatia pitkän sairausloman. Työssä voi joutua järjestelemään työtehtäviä uudelleen sekä lisätä työntekijän tukea. Työntekijälle olisi hyvä tarjota mahdollisuus työnohjaukseen. Työnohjaus auttaa tutkimaan työhön liittyviä asioita syvemmin. Psykoterapia voi auttaa käymään läpi esimerkiksi omia rajoja, joiden vahvistamisesta voi olla hyötyä jatkossa työelämässä.

Sijaistraumatisoituminen tarvitsee traumaattisten tilanteiden purkamista ja niiden vaikutuksien kanssa työskentelyä. Lisäksi työntekijän on hyvä opetella keinoja, miten voisi suojautua jatkossa työssään kohdattavilta traumaattisilta asioilta.

Sijaistraumatisoitumiseen liittyy useasti paljon tunteita. Monesti voidaan tuntea jopa häpeää siitä, miten itse reagoi tilanteeseen. Traumaattiseen tapahtumaan liittyvät tunteet on hyvä purkaa ja käsitellä ammattilaisen kanssa. Jo muutama käyntikerta psykoterapeutin kanssa voi olla riittävä asian käsittelemiseen. Asian kanssa ei kannata jäädä yksin, kun apua on tarjolla.

Tarja Södergård
Pari- ja perhepsykoterapeutti, vakauttava työote

Varaa aika terapiaan puhelimitse: 0922805267 tai nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita