Kuka minä olen? – Art makes me stronger, osa 2

Kuka minä olen? – Art makes me stronger, osa 2

Nimeni on Janiika Salo ja olen koulutukseltani ekspressiivinen taideterapeutti. Olen toiminut nyt 18-vuotta tällä alalla. Koen taideterapeuttina toimimisen erityisenä ihmisten palvelutehtävänä. Taide ja erityisesti kuvallinen ilmaisu on minulle rakas ja läheinen asia. Koko elämäni ajan olen piirtänyt ja kirjoittanut. Luovuus on ollut aina minulle merkittävä voimavara arjessani.

Blogisarjani nimi on Art makes me stronger. Taide on minulle ilmaisukanava, joka antaa mahdollisuuksia oman minän kohtaamiselle ja aidolle oman itsen kuulostelulle. Kysymys siitä, kuka minä olen, on mielenkiintoinen. Uskon vahvasti elinikäisen oppimisen mahdollisuuteen ja siihen, että ihmisellä on kyky kehittyä. Kehittyminen on aina prosessi, joka pitää sisällään myös tuskaa ja epätoivonkin kokemuksia. Kohtaamme väistämättä jokainen elämämme aikana erilaisia kriisejä. Kehittyminen ja eteenpäin meneminen elämässä tarkoittavat suostumista muutoksen alati läsnä olevaan tilaan. Ihminen yksilönä on jatkuvasti muutoksen tilassa. Minä olen muutoksen tilassa. Ihmiskeho on jatkuvassa muutoksessa, vuodet kuluvat omalla painollaan ja lapsesta kehittyy aikuinen ja lopulta vanhus. Haluan uskoa vakaasti, että olipa ikämme tai elämän tilanteemme mikä tahansa, muutos parempaan on aina mahdollista. Elämä etenee joka tapauksessa, halusimme sitä tai emme.

Oman kokemukseni mukaan taide avaa ovia oman luovuuden lähteille, jotka usein ovat meissä ihmisissä piilotettuna ja kätkettynä potentiaalina. Olen omakohtaisesti kokenut sen, miten taiteen tekeminen ja kokeminen, sekä toisaalta myös näkeminen tekevät minut vahvemmaksi ihmisenä. Olen kirjoittanut parhaat runoni juuri silloin, kun elämän tarjoama väriskaala omalla paletilla on ollut synkkä. Joskus värejä elämään on pitänyt etsiä oikein etsimällä. Luovuus on kuitenkin aina läsnä arjessa ja pitää sisällään toivon merkityksellisen teeman. Toivo kannattelee aina tulevaisuuden mahdollisuuksia tässä hetkessä.

Taide on avannut minulle mahdollisuuksia oppia tuntemaan itseni juuri sellaisena kuin olen. Taide kumpuaa vahvasta halusta tulla näkyväksi omana itsenään. Haluan omalla työlläni taideterapeuttina edesauttaa suomalaisessa yhteiskunnassa ihmisten hyvinvoinnin kokemusta. Taideterapia on mahdollisuus yksilölle havainnoida omaa ainutlaatuista tarinaansa. Taide rohkaisee, auttaa ja tekee näkyväksi. Taide todellakin kuuluu kaikille ja luovuus on merkittävä voimavara arjen aherruksen keskellä. Niin kauan kuin on ihminen, niin kauan on myös taidetta, ilmaisua ja luovuutta.

Kuka minä olen? on seitsenosaisen Art makes me stronger -blogisarjan toinen osa.

Tässä blogisarjassa käyn läpi arjessani esille nousseita pohdintoja liittyen hyvinvointiin, onnellisuuteen sekä toivoon. Pohdin yhteisöllisyyden merkitystä mielenterveyden kannalta. Kiinnitän arjessani huomioni usein pieniin, kiinnostaviin yksityiskohtiin. Haaveilen suurista ja unelmoin isosti. Tavoitteeni on tässä blogisarjassa tuoda esille myös ekspressiivistä taideterapiaa, työnohjausta ja pohtia niiden mahdollisuuksia mielenterveyttä edistävinä ja ylläpitävinä toimina.

Blogisarjan kirjoittaja Janiika Salo toimii Väestöliiton Terapiapalveluiden taideterapeuttina sekä työnohjaajana.

Varaa aika Soita