Taideterapia avaa mahdollisuuden oman tarinan näkyväksi tekemiseen – Art makes me stronger, osa 4

Taideterapia avaa mahdollisuuden oman tarinan näkyväksi tekemiseen – Art makes me stronger, osa 4

Ekspressiivinen taideterapia yhdistää taiteen eri muodot luontevaksi kokonaisuudeksi. Työskentelyssä voidaan yhdistää esimerkiksi kuvallista ilmaisua, tanssia, liikettä, musiikkia, draamaa, runoutta. Keskeistä työskentelyssä on vuorovaikutus ja sen laadullinen tutkiminen. Ekspressiivisessä taideterapiassa kyse on myös kokonaisvaltaisesta oppimisen prosessista, jolla tulee olla selkeä alku ja loppu. Toisaalta taas oppiminen voidaan nähdä koko ihmisen elämän mittaiseksi poluksi ja tieksi, jota kuljemme eteenpäin.

Olen arjen pienistä ja kauniista asioista innostuva, värejä rakastava henkilö. Kuvataide, maalaaminen, piirtäminen ja kirjoittaminen ovat aina olleet läsnä elämässäni. Haaveilin alun perin kuvataiteilijan ammatista, mutta päädyin sosiaalialan ja kirkon nuorisotyön opintoihin. Haaveilin edelleen nuorisotyössä toimiessani kuitenkin ammatista, jossa yhdistyisivät taide ja ihmiset, tietämättä edes taideterapeutin ammatista. Hyvien sattumusten ja hedelmällisten kohtaamisten kautta löysin tieni ekspressiivisen taideterapian maailmaan. Kohtasin matkallani viisaita ja pitkämielisiä opettajia, joiden kautta ymmärsin paikkani. Olen taideterapeuttina ihmisten palvelija ja koen nyt vahvasti olevani kutsumusammatissani. Taideterapia valitsi minut kuulemaan, näkemään ja palvelemaan ihmisiä.

Työvuosieni aikana olen huomannut sen, että ihmisten kohtaamisammatissa en voi koskaan olla valmis. Läheskään aina ei elämän meille esittämiin kiperiin kysymyksiin ole valmiita vastauksia. Itse oppimalla ja kehittymällä, voin opetella näkemään kuitenkin vaihtoehtoja elämässä. Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa elää, nähdä ja kokea asioita. Elämän paletissa on lukuisia eri sävyjä ja mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Elämä ei ole mustavalkoista, sillä siitä on olemassa monia eri variaatioita.

Taideterapiassa kuulemani ihmisten tuottamat tarinat ovat ainutlaatuisen häkellyttäviä ja huikean henkilökohtaisia kertomuksia. Olen nähnyt sen, että myös selviytyminen on mahdollista. Taide avaa taideterapiaprosessissa mahdollisuudet tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Jokainen ihminen on tässä maailmassa uniikki ja ainutlaatuinen persoona. Näin ollen jokainen taideterapiassa syntynyt teoskin on erityislaatuinen kokonaisuus.  Jokainen ihmisten välinen kohtaaminen opettaa meille yhä uusia asioita itsestä ja maailmasta, jossa elämämme. Taideterapiassa paletti ja sivellin otetaan omaan käteen ja maalataan oma tarina näkyväksi. Kuulostellen, ihmetellen ja kannatellen elämää ylläpitävää toivoa. Jokainen uusi paperi on mahdollisuus.

Taideterapia avaa mahdollisuuden oman tarinan näkyväksi tekemiseen on seitsenosaisen Art makes me stronger -blogisarjan neljäs osa.

Tässä blogisarjassa käyn läpi arjessani esille nousseita pohdintoja liittyen hyvinvointiin, onnellisuuteen sekä toivoon. Pohdin yhteisöllisyyden merkitystä mielenterveyden kannalta. Kiinnitän arjessani huomioni usein pieniin, kiinnostaviin yksityiskohtiin. Haaveilen suurista ja unelmoin isosti. Tavoitteeni on tässä blogisarjassa tuoda esille myös ekspressiivistä taideterapiaa, työnohjausta ja pohtia niiden mahdollisuuksia mielenterveyttä edistävinä ja ylläpitävinä toimina.

Blogisarjan kirjoittaja Janiika Salo toimii Väestöliiton Terapiapalveluiden taideterapeuttina sekä työnohjaajana.

Varaa aika Soita