Elämänlaatu – Art makes me stronger, osa 7

Elämänlaatu – Art makes me stronger, osa 7

Maailman terveysjärjestö WHO on luonut WHOQOL-100 elämänlaatumittarin. Määritelmän mukaan elämänlaatu kuvaa ihmisen kokemaa terveydellistä, psyykkistä, sosiaalista ja elinympäristöön liittyvää tyytyväisyyttä suhteessa omiin tarpeisiinsa. Kun tarkastellaan elämänlaatua, esille nousevat seuraavat osa-alueet: 1.) Fyysinen terveys, 2.) Psykologinen terveys, 3.) Toimintakyky, 4.) Sosiaaliset suhteet, 5.) Ympäristö ja 6.) Arvot.

Yleisesti ottaen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tutkimustuloksia on paljon. Meillä on käytössämme laaja todistusaineisto siitä, miten valtava merkitys hyvinvoinnillemme on laadukkaalla ja terveellisellä ravinnolla, säännöllisellä liikunnalla ja sosiaalisilla suhteilla. Tietoa tulvii ovista ja ikkunoista.

Keho ja mieli ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Jokainen meistä joutuu omassa arjessaan tekemään päivittäin lukuisan joukon erilaisia valintoja, joilla on suora vaikutus kehomme ja mielemme hyvinvointiin.

Vaikka tiede on avannutkin meidän tietoisuuteemme paljon vastauksia, silti kaikkea ei vieläkään voida täysin selittää. Ihmisen keho on lopultakin mysteeri ja jokainen meistä on ainutlaatuinen yksilö. Jokainen syntymä on ihme. Jokainen keho on ihme. Jokainen elämä on ainutlaatuinen.

Elämänlaatua tarkasteltaessa olisi tärkeä pysähtyä kiireettömästi juuri tähän hetkeen ja miettiä mitä minulle itselleni kuuluu juuri nyt. Mitä kehoni ja mieleni kaipaa juuri tänään? Kuinka sosiaaliset vuorovaikutussuhteeni toimivat arjessa ja kuinka toimintakykyinen olen? Entä millainen on oma elinpiirini? Millaisia arvoja ja asenteita itsessäni tunnistan ja ylläpidän?

Olipa elämäntilanteemme tai elinolosuhteemme millaiset tahansa, muutosten tekeminen hyvinvoinnin lisäämiseksi on aina mahdollista.

Terveellisen muutoksen tekemistä elämässä ei kannata jättää tehtäväksi huomiselle vaan voin aloittaa suuntautumisen kohti muutosta jo nyt. Oikeastaan jo se, että tunnistan muutoksen tarpeen elämässäni, on osa matkaa. Kun ihminen tunnistaa itsessään myös erilaisia tunteita, niillä on meille tärkeä viesti. Tunteiden kuuntelemisen kautta saan eteeni kartan siitä, mihin suuntaa mahdollisesti nyt olisi hyvä kulkea.

Muutos lähtee aina yksilöstä ja hänen tekemistään valinnoista. Jos huomaan tässä hetkessä, että omissa elintavoissani on korjattavaa, minun tulee tehdä muutos itse. En voi vaatia muita ihmisiä muuttumaan minun puolestani, vaan työ on jokaisen tehtävä itse. Muutoksen ei kuitenkaan tarvitse olla heti tänään dramaattisen valtava, vaan ihan hyvin voin aloittaa matkani kohden muutosta pienillä askelilla. Jokainen meistä on lopulta vastuullinen toimija suhteessa omiin valintoihinsa elämässä.

Ja kun muutoksen polulle olen kerran aikonut astella, minun täytyy myös selkeästi tiedostaa se, että takapakkiakin tulee. Muutoksen tie voi olla kiemurainen, monihaarainen ja houkutus kääntyä tieristeyksessä väärään suuntaan on mahdollinen. Aina voi kääntyä takaisin ja ottaa kompassilla uuden suunnan elämään. Itselleen kannattaa olla joka tapauksessa lempeä ja ymmärtäväinen. Virheet ja kompastumiset kuuluvat oppimisen prosessiin ja elämään. Lisäksi on hyvä toisinaan muistuttaa itseään siitä, että muutos ei tapahdu aina kovin nopeasti. Täytyy oppia luottamaan hidastelun viisauteen ja pieniin askeleihin omalla elämän polulla.

Elämänlaatu on seitsenosaisen Art makes me stronger -blogisarjan seitsemäs ja viimeinen osa.

Tässä blogisarjassa käyn läpi arjessani esille nousseita pohdintoja liittyen hyvinvointiin, onnellisuuteen sekä toivoon. Pohdin yhteisöllisyyden merkitystä mielenterveyden kannalta. Kiinnitän arjessani huomioni usein pieniin, kiinnostaviin yksityiskohtiin. Haaveilen suurista ja unelmoin isosti. Tavoitteeni on tässä blogisarjassa tuoda esille myös ekspressiivistä taideterapiaa, työnohjausta ja pohtia niiden mahdollisuuksia mielenterveyttä edistävinä ja ylläpitävinä toimina.

Blogisarjan kirjoittaja Janiika Salo toimii Väestöliiton Terapiapalveluiden taideterapeuttina sekä työnohjaajana.

Varaa aika Soita