Parisuhde ja päihteet

Parisuhde ja päihteet

Monilla on kokemusta siitä, että päihteet, useimmiten alkoholi tuo ongelmia parisuhteeseen. Usein nämä ongelmat alkavat pikkuhiljaa ilmentyen ensin silloin tällöin ja vähitellen yhä useammin ja liittyen yhä tiiviimmin arkeen tai viikonloppuihin tavalla tai toisella. Alkoholiin liittyen saattaa tulla riitaa siitä, että jossain tilaisuudessa tai kyläilyn yhteydessä toinen juo liikaa ja käyttäytyy huonosti tai puoliso joutuu huolehtimaan liikaa juovasta kumppanista ikävällä tavalla. Myös kotioloissa juominen voi tuntua ikävältä, koska toinen huomaa toisen vähitellen humaltuvan ja olevan jollain tavalla epäaito tai epämiellyttävä. Lisäksi kumppani on usein huolissaan puolisostaan, joka käyttää liikaa alkoholia. Huoli voi tulla terveysasioista sekä siitä, mitä voi tapahtua, jos puoliso liikkuu kodin ulkopuolella humaltuneena. Haitallisesti alkoholia käyttävän puoliso myös voi alkaa muuttaa käytöstään siten, ettei halua lähteä kumppaninsa kanssa tiettyihin tilaisuuksiin tai kyläpaikkoihin eikä uskalla ostaa esimerkiksi saunaolutta kotiin, ettei alkoholi toisi ikävyyksiä.

Jos alkoholin käyttöä ei oteta puheeksi ja ongelmalle ei tehdä jotain ajoissa, saattaa alkoholin käyttöön liittyviä vuorovaikutusmalleja alkaa vähitellen ilmaantua pariskunnan tai perheen arkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi salailun aiheuttamat ongelmat. Jos alkoholia haitallisesti käyttävä puoliso haluaa, ettei puoliso puutu hänen juomiseensa, hän saattaa alkaa piilotella pulloja ja juoda salaa puolisoltaan. Puoliso taas saattaa löytää kätköt ja alkaa etsiä niitä samalla toivoen, ettei löytäisi niitä. Kun alkoholia liikaa käyttävä henkilö lähtee tilaisuuksiin, jossa alkoholia käytetään, puoliso on yleensä huolissaan. Suhteeseen astuu tällöin pelko enemmän tai vähemmän toistuvaksi vieraaksi. Pelon lisäksi tutuksi tulevat toisen syyttely ja itsensä puolustelu sekä syyllisyyden tunteet. Luottamus vähenee ja parisuhde alkaa tuntumaan siltä, ettei enää aiempaa lämpöä, iloa ja läheisyyttä ole. Riidat saattavat muuttua rajuiksi ja toistua yhä useammin tai sitten perheen tai pariskunnan ilmapiiriä alkaa ajoittain hallita puhumattomuus.

Liiallinen alkoholinkäyttö voi johtaa riippuvuuteen. Riippuvuudella, oli se sitten psyykkistä tai fyysistä, on taipumus olla etenevä tila. Se tarkoittaa sitä, että alkoholin käyttö ja sen tuomat haitat kasvavat ajan myötä. Liikaa alkoholia käyttävä ei välttämättä itse pysty näkemään tilannetta eikä myöntämään sitä edes itselleen. Riippuvuutta onkin vaikea tunnistaa, jos henkilö käy töissä ja hoitaa arjen välttämättömät asiat. Alkoholin haitat saattavat hiipiä vähitellen. Tuttu ihminen ei, aiemmasta poiketen, enää pidä yhteisiä asioita niin tärkeinä kuin ennen. Jossain vaiheessa tämän puoliso ehkä huomaa, että kumppanille oikeastaan alkoholi onkin se tärkein asia. Vaikka yhdessä tekeminen olisi edelleen osa arkea, saattaa kumppani huomata, että toinen kaipaileekin alkoholia, eikä nauti yhdessä olemisesta ja tekemisestä siten kuin ennen. Joillakin tilanne etenee siten, että alkoholi on ikään kuin kaapannut käyttäjänsä mielen ja rytmittää ensisijaisesti kaikkea tekemistä ja arkielämää.

Mitä sitten voi tehdä, jos puolison juominen huolestuttaa ja harmittaa? Asia pitäisi ottaa puheeksi. Usein asiasta on riidelty tai alkoholia liikaa käyttävän henkilön kumppani on arvostellut tätä kovin sanoin. Paras hetki keskustelulle on se, kun puheeksi ottajan oma tunnetila on rauhallinen. On hyvä muistaa, että alkoholin käyttöön saattaa liittyä ristiriitaisia tunteita ja myös vaikeiksi koettuja häpeän tunteita. On tärkeää pyytää puolisoa kuuntelemaan ja kertoa, että asia on puheeksi ottajalle tärkeä. Sitten kannattaa kertoa mistä on huolissaan ja millaisia havaintoja on tehnyt. Lisäksi pitäisi myös puhua siitä, miten se vaikuttaa puheeksi ottajaan ja parisuhteeseen hänen kannaltaan. On tärkeää kuunnella mitä myös alkoholia haitallisesti käyttävällä puolisolla on sanottavaa omalta osaltaan. Kannattaa välttää vastakkainasettelua niin, että puolisot joutuvat ikään kuin jonkinlaisiin sanallisiin taisteluasemiin eri puolille. On hyvä varautua siihen, että positiivisia asioita ei heti tapahdu puheeksi oton jälkeen. Asian työstämiseen vaaditaan aikaa. Voi olla, että keskustelun jälkeen puoliso alkaa tarkkailemaan enemmän omaa alkoholin käyttöään, vaikka hän ei siitä puhuisikaan. Tavallista on myös, että tehdään lupauksia vähentämisestä tai lopettamisesta, eikä niitä kuitenkaan saada pidettyä.

Jos omalla puolisolla esiintyy alkoholin liikakäyttöä, on tärkeää pitää omasta jaksamisestaan huolta. Jos alkoholin käyttäminen etenee riippuvuuteen saakka, on tärkeää muistaa, että riippuvuus on sairaus ja sairauteen kuuluu se, että sen myöntäminen ja avun hakeminen ovat osa sairautta. Samoin, kuin sekin, että oireena voi olla myös läheisten syyttely omasta alkoholin käytöstään. Läheisen on silloin tärkeä muistaa, että aikuinen on vastuussa juomisestaan itse. Liiallinen huolehtiminen voi myös auttaa pitämään oireita yllä ja voi olla haitallista. Esimerkiksi, jos puoliso soittaa liikaa juovan kumppaninsa työpaikalle ja sanoo tämän olevan vilustumisen vuoksi poissa työstä, vaikka oikea syy on alkoholi, voi soittaminen olla paitsi palvelus kumppanille, niin myös ”karhunpalvelus”. Se, että joutuu kohtaamaan juomisensa seurauksia, voi olla omiaan herättelemään asianomaista todelliseen tilanteeseen. Puolison kannattaa hakea apua itselleen, vaikka alkoholia liikaa käyttävä ei hakisi apua alkoholin käyttöönsä. Keskustelu tilanteen ulkopuolisen terapeutin kanssa auttaa yleensä hahmottamaan tilannetta ja näkemään ne tekijät, jotka auttavat häntä jaksamaan ja päättämään oman elämänsä tärkeistä asioista.

Marja Laakso
psykoterapeutti, perhe- ja pariterapeutti, toimintaterapeutti (Amk), työnohjaaja (STOry)

Kirjoittaja toimii terapeuttina ja työnohjaajana Väestöliiton Terapiapalveluissa

Varaa aika Soita