Mitä on Mind-Body Bridging -terapia (MBB)

Mitä on Mind-Body Bridging -terapia (MBB)

Kognitiiviskehollista lyhytterapiaa

MBB® kuuluu kehoterapioihin, jotka pyrkivät vahvistamaan mielen ja kehon yhteyttä. Monilla meillä on heikko yhteys omaan kehoomme. Nykyisen neurotieteen mukaan, ihmisen käsitys omasta itsestään on vahvasti sidoksissa siihen, millainen yhteys hänellä on omaan kehoonsa. Itsetuntemus jää hyvin ohueksi, ellei ihminen osaa tunnistaa ja tulkita kehostaan nousevia signaaleja. MBB-terapiassa opitaan tunnistamaan ja tulkitsemaan näitä signaaleja. MBB®-terapia on kustannustehokasta kognitiiviskehollista lyhytterapiaa, jolla saadaan usein hyviä tuloksia jo 12 terapiakäynnillä ja oikein ajoitetuilla seurantatapaamisilla.

Apua erilaisiin tilanteisiin

MBB-terapialla on saavutettu erittäin hyviä tuloksia muun muassa seuraavissa haasteissa: ahdistus, erilaiset addiktiot (riippuvuudet), PTSD-oireet (post-traumaattinen stressioireyhtymä), univaikeudet, tunteiden säätelyn ongelmat (esimerkiksi lähisuhdeväkivallassa) ja kroonisen kivun hallinta. Kaltoinkohtelu lapsuudessa, henkinen ja fyysinen väkivalta parisuhteessa, krooniset kivut, koulu- tai työpaikkakiusaaminen aiheuttavat usein trauman, jonka johdosta kehon ja mielen yhteys katkeaa. MBB-terapialla tämä yhteys voidaan rakentaa uudelleen.

Tutkittua, turvallista ja vaikuttavaa

Mind-Body Bridging -terapian (MBB®) on kehittänyt psykiatrian professori, psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Block.  MBB® on näyttöön sekä aivotutkimukseen perustuva terapeuttinen ja valmentava menetelmä, jonka vaikuttavuutta on osoitettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Terapia on sertifioitu näyttöön perustuvana interventiona USA:ssa. Mind-Body Bridging – päihderiippuvuusohjelma sekä -uniohjelma ovat hyväksytty USA:n kansalliseen käypähoitorekisteriin (NREPP). Suomessa Oulun Yliopisto on jo muutaman vuoden ajan tehnyt MBB-terapiaan liittyvää tutkimusta. Lisää tietoa vaikuttavuustutkimuksista löydät täältä: https://www.mbbfinland.fi/tutkimukset.

Riippuvuudet ja MBB®

Kun riippuvuudet ovat kehittyneet keinoksi hallita vaikeita tunteita, MBB-terapian avulla tunteiden käsittelyn taidot kehittyvät ja riippuvuuksien ote hellittää. Terapiassa asiakas saa käyttöönsä työkalut, joilla on mahdollista oppia rauhoittamaan kehonsa ja mielensä sekä käsitellä vaikeita tunteita. MBB-terapialla saavutetaan optimaalinen vireystila (ei yli- ja alivireyttä) eikä ihmisen tarvitse enää turruttaa ja kiihdyttää itseään riippuvuuksien avulla. Yhteys kehon ja mielen välillä mahdollistaa sisäisen mielihyvän ja turvallisuuden kokemisen ulkoisen lähteen etsimisen sijaan. Menetelmä mahdollistaa myös valinnan mahdollisuuden, koska päätöksiä ei tehdä impulsiivisesti ylivireystilassa vaan luonnollisessa vireystilassa harkiten. Ihmisen toiminnanohjaus kohenee eikä riippuvuus enää hallitse häntä.

Traumojen hoito

Seksuaaliterapeuttina olen saavuttanut Mind-Body Bridging -terapialla hyviä tuloksia seksuaaliväkivallan aiheuttamien akuuttien kriisien ja traumojen hoidossa.  Kokemukseni mukaan MBB-terapia ehkäisee PTSD-oireiden (post-traumaattinen stressioireyhtymä) kroonistumista. Olen käyttänyt MBB-terapiaa hyvin tuloksin myös seksi-, porno- ja rakkausaddiktioiden (riippuvuuksien) hoitoon. Yksin trauman vaikeimmista seurauksista on, että ote nykyhetkeen katkeaa, jolloin traumatisoitunut menettää tämän hetken ja elämän ilon. Traumatisoitunut elää yhä uudelleen traumatisoivia tapahtumia mielessään ja kehossaan tai on tulevaisuuden pelkojen vallassa. MBB-terapialla saadaan ote nykyhetkestä eivätkä traumojen aiheuttamat takaumat palaa hallitsemattomasti kehoon ja mieleen. Tulevaisuuden pelot ja uhkakuvat eivät ole enää kahlitse ja ohjaile ihmisen käytöstä. Elämänilo alkaa pilkahdella tässä hetkessä.

Resilienssin kasvattaminen

MBB-terapialla voidaan parantaa itsesäätelyä, joka puolestaan parantaa ihmisen resilienssiä eli palautumiskykyä. Resilienssi kasvaa harjoittelulla ja toistoilla. Ihmiselle kehittyy taitoja, joiden avulla vastoinkäymisiä on helpompi käsitellä. Menetelmä lisää itsensä johtamisen taitoja, innovatiivisuutta, kukoistusta ja työhyvinvointia sekä kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä ja elämän hallintaa.  Menetelmä tuo apua myös stressin hallintaan, työuupumuksesta toipumiseen ja sen ehkäisyyn. Vahva resilienssi tukee yksilöitä elämään kokonaisuudessaan hyvää ja merkityksellistä elämää. MBB®-menetelmän avulla työn kuormittavuus vähenee, jolloin myös riski uupua tai sijaistraumatisoitua pienenee. Ohjaan menetelmää mielelläni niin sote-alan kuin muidenkin alojen työntekijöille.

Tanja Moring

Kirjoittaja on seksuaaliväkivaltaan, lapsuudenaikaiseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä porno-, seksi- ja rakkausriippuvuuksien hoitoon erikoistunut seksuaaliterapeutti, Valviran hyväksymä sote-alan ammattilainen sekä sertifioitu MBB-terapeutti (kognitiiviskehollinen lyhytterapia).

Älä jää yksin. Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan kanssani mieltäsi painavista asioita täysin luottamuksellisesti. Etäaikoja saatavilla koko Suomessa. Varaa sinulle sopiva aika nettiajanvarauksestamme.

Varaa aika Soita