Sateenkaari-ihmisenä terapiassa

Sateenkaari-ihmisenä terapiassa

Lähes jokainen meistä jännittää terapiaan menoa, oli kyse sitten psykoterapiasta, lyhytterapiasta tai seksuaaliterapiasta. Vastaako terapeutin esittely mielikuvaamme ja miten yhteistyö terapeutin kanssa alkaa. Miten hän suhtautuu haasteisiini tai tapaani ilmaista asioita? Millaista kieltä terapeutti käyttää tai mitä hän olettaa minusta ikäni tai suhdemuotoni tai vaikka ammattini perusteella?

Vielä jännittävämpää yhteisen työskentelyn aloittaminen voi olla, jos kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön tai elää normista poikkeavassa ihmissuhdemuodossa. Silloin voi mietityttää onko terapeutille vähemmistöstatuksestaan kertominen turvallista ja onko terapeutin suhtautuminen moninaisuuteen kunnioittavaa. Voi olla, että kaikissa tilanteissa ei voi olla avoimesti oma itsensä. Tähän vaikuttaa useimmiten enemmän ympäristön asenteet kuin yksilön halu pitää tieto itsellään. Voi joutua miettimään, miten tieto vaikuttaa esimerkiksi ammatilliseen etenemiseen tai ihmissuhteisiin. Kuitenkin jotta terapiasta hyödytään parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeä pystyä puhumaan itselleen tärkeistä asioista ja arkeen vaikuttavista teemoista.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kokevat enemmistöihin kuuluvia enemmän mielenterveyden haasteita. Haasteet mielenterveydessä ja työelämässä johtuvat useimmiten vähemmistöihin kohdistuneista asenteista, oman identiteetin salaamisesta ja ns. vähemmistöstressistä. Vähemmistöstressi on usein kroonista, melko muuttumattomista sosiaalisista ja rakenteellisista olosuhteista johtuvaa henkistä kuormitusta. Se voi aiheuttaa ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunteita sekä lisätä riskiä syrjäytymiselle ja mielenterveyden haasteille. Sateenkaarevuus itsessään ei siis lisää riskiä mielenterveyden haasteille.

Vähemmistöstressi voi lisätä kynnystä hakeutua tuen piiriin, koska asiakas voi pelätä ammattilaisen kohtaamista ja tietotaitoa moninaisuudesta ja siihen liittyvistä paineista, jotka tulevat yhteiskunnan rakenteista. Lisäksi voidaan tuntea huolta muiden vähemmistön edustajien leimaamisesta.  On tärkeää, että sateenkaari-ihmiset saavat tukea haasteisiinsa ja itsensä hyväksyntään. Ammattilaisen on tärkeä tunnistaa vähemmistöstressin vaikutus mahdolliseen oirehdintaan ja tuen tarpeen taustoihin. Asiakkaan ei pitäisi joutua kouluttamaan ammattilaista, vaan ammattilaisen tehtävä on ottaa asioista selvää.

Väestöliiton Terapiapalveluiden vastaanotolla pyrimme siihen, että voit kertoa ja pohtia rauhassa niin omaa seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä kuin sen mahdollisesti aiheuttamia haasteita arjessa, ihmissuhteissa tai työelämässä. Voimme vahvistaa keinojasi käsitellä vähemmistöstressiä kuin lisätä resilienssiä tai pohtia turvallista kaapista tuloa. Olet lämpimästi tervetullut juuri itsenäsi, saat määritellä itse vastaanotolla käytetyn nimen ja identiteettisi sekä asiat mitä haluat terapiassa käsitellä.

Seksuaalivähemmistöillä tarkoitetaan ihmisiä, jotka eivät ole heteroja, vaan esimerkiksi homoja, lesboja, biseksuaaleja, panseksuaaleja tai aseksuaaleja. Sukupuolivähemmistöjä ovat muun muassa transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja sukupuolettomat.

Marjo Viinanen
Erityistason seksuaaliterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, työnohjaaja STOry

Kirjoittaja toimii terapeuttina ja työnohjaajana Väestöliiton Terapiapalveluissa.

Varaa aika Soita