Integratiivinen lyhytterapiakoulutus (sis. ratkaisukeskeiset ja kognitiiviset psykoterapeuttiset menetelmät sekä psykoterapeuttiset valmiudet) 2024-2026

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus (sis. ratkaisukeskeiset ja kognitiiviset psykoterapeuttiset menetelmät sekä psykoterapeuttiset valmiudet) 2024-2026

Syvennä osaamistasi ja opiskele uudelle uralle Väestöliiton Integratiivisessa lyhytterapiakoulutuksessa!

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus antaa sinulle valmiudet tulokselliseen ja vaikuttavaan terapiatyöhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Koulutus sopii niin sote- kuin kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ja syventää omaa ammatillista osaamistaan. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan oman työn ohessa.

Koulutuksessa pääset syventämään tietojasi ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, psykiatrisesta diagnostiikasta ja eri psykoterapioiden viitekehyksistä. Opintojen aikana opit käyttämään lyhytterapiatyöhön kuuluvia ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia terapiamenetelmiä.

Koulutuksen suoritettuasi voit toimia integratiivisena lyhytterapeuttina. Halutessasi voit myös suunnata yrittäjän polulle. Lyhytterapiakoulutus antaa myös tarvittavat valmiudet hakeutua yliopistotason psykoterapiakoulutukseen.

Ajankohta: Syksy 2024 – kevät 2026

Haku on nyt auki!

Tämän päivän maailma on hektinen ja moni kokee uupumusta, masennusta, ahdistuneisuutta ja kuormittumista. Lyhytterapia on vaikuttavaa ja tuloksellista terapiatyötä ja sen avulla pystytään vastaamaan nopeasti ihmisten tuen tarpeeseen. Lyhytterapia on ensisijainen ja helposti lähestyttävä hoitomuoto, joka on kirjattu myös mielenterveysstrategiaan.

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja lyhytterapeuttisista ohjauksellisista työskentelymenetelmistä sekä niiden tuloksellisesta soveltamisesta terapiatyössä. Koulutuksen painopiste on integratiivinen. Siinä sovelletaan ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen terapian viitekehyksiä, joihin nivoutuu toipumislähtöinen perusfilosofia ja jossa yhdistyvät lyhytterapeuttiset integratiiviset työmenetelmät. Integratiivinen lähestymistapa rakentuu pääosin eri psykoterapiasuuntausten teorioiden, käsitteellisten mallien ja tekniikoiden varaan.

Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuskokonaisuudessa opitaan käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja lyhytterapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita sekä tunnistamaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan opittua omassa työssään. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa ja vuorovaikutteisessa lyhytterapiatyössä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet ja vastaa Valviran vaatimuksia kokonaisuudessaan. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Opinnot suoritettuasi sinulla on kattavat tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutus soveltuu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan ja työssä jaksamistaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Kenelle koulutus on suunnattu

Koulutus on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan sekä työssäjaksamistaan integratiivisella työotteella. 

Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijalla tulee olla vähintään 120 op:n yhtenäinen peruskoulutus ko. alalta.

Lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia integroituja lyhytterapian menetelmiä ja soveltaa niitä omassa työssään. Lisäksi hänellä on hyvät perustiedot psykoterapiavalmiuksien menetelmistä.  Opiskelija osaa tukea voimaannuttavasti ja terapeuttisin menetelmin asiakkaitaan heidän toipumisprosesseissaan ja puuttua heidän keskeisiin haasteisiinsa rakentavalla tavalla. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa eri mielenterveyden häiriöistä ja haasteista.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

Koulutus antaa valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeisessä teoriassa sekä työmenetelmissä, joihin integroidaan kognitiiviset lyhytterapeuttiset menetelmät. Lisäksi painotus on reflektiivisissä ja dialogisissa työmenetelmissä, joilla pyritään myönteisen muutoksen mahdollistamiseen vuorovaikutuksellisissa ohjaus- ja terapiatilanteissa eri ikäisten asiakkaiden kanssa.

Suoritustapa

Koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 24 lähiopetuspäivää ja lisäksi 15 tuntia (10 päivänä) asiakastyönohjausta pienryhmissä, paritutoroinnin, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä, soveltavan kirjallisuuden lukemista sekä kirjallisia välitehtäviä. Opiskelija suorittaa myös 100 tuntia dokumentoitua lyhytterapeuttista työskentelyä asiakkaiden kanssa. Opiskelija tekee opintojen aikana opinnäytetyön ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian kehittämistehtävän sekä omaa ammatti-identiteettiä koskevan kirjallisen reflektion.

Lähiopetuspäivät järjestetään Helsingin keskustassa, Väestöliiton tiloissa, osoitteessa Kalevankatu 16, 00100 Helsinki

Koulutuspäivät

1. lähiopetusjakso6.-7.9.2024
2. lähiopetusjakso7.10.2024
3. lähiopetusjakso21.-22.11.2024
4. lähiopetusjakso 16.-17.1.2025
5. lähiopetusjakso 28.2.2025
6. lähiopetusjakso 28.3.2025
7. lähiopetusjakso 24.4.2025
8. lähiopetusjakso30.5.2025
9. lähiopetusjakso8.-9.9.2025
10. lähiopetusjakso28.-29.10.2025
11. lähiopetusjakso24.-25.11.2025
12. lähiopetusjakso18.12.2025
13. lähiopetusjakso22.-23.1.2026
14. lähiopetusjakso26.-27.2.2026
15. lähiopetusjakso26.-27.3.2026

Huom. Työnohjauspäivät ilmoitetaan erikseen.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 4950€ (sisältää alvin.) Koulutukseen hyväksytyille lähetetään 100 euron varausmaksu, joka vähennetään koulutuksen kokonaissummasta. Koulutuksen hinnan voi maksaa joko yhdessä tai viidessä erässä.

Hakeminen ja lisätiedot

Täytä hakemuslomake oheisesta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/5C5D2D9E270E8E94

Hakemuslomakkeeseen syötetään yhteystiedot ja siihen voi liittää vapaamuotoisen hakemuksen erillisenä dokumenttina.

Hakemuksessa tulee käydä ilmi:

-yhteystiedot
-koulutustausta
-työkokemus
-mahdollinen nykyinen työyhteisö
-miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
-miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi
-mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi

Osa hakijoista saatetaan kutsua henkilökohtaiseen haastatteluun. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttyjen hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Hakemukset jätettävä viimeistään 6.8.2024

Vastuukouluttajat

Sarianna Virpikari
Kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, seksuaalineuvoja.

Jonna Karimo
Psykoterapeutti, kliininen seksologi, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Työnohjaajat

Marjo Viinanen
Mika Haataja

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta saat koulutusvastaavalta Marjo Viinaselta marjo.viinanen@vaestoliitonterapia.fi

Koulutus toteutetaan, mikäli soveltuvia osallistujia on riittävästi.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Varaa aika Soita