Arkisto

Mäkinen Kaisa

. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa, jossa lähdemme tutkimaan yhdessä tilannettasi ja muodostamme sen pohjalta tavoitteet työskentelylle. Tarkoituksenani on tukea sinua psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottumiseen lisääntyneen itseymmärryksen ja uusien vaihtoehtojen huomaamisen myötä ja etsiä kanssasi aiempaa joustavampia toimintatapoja.

Lindeqvist Annele

Joskus aiemmin koetut traumaattiset tapahtumat voivat aktivoitua ja niitä on tarve käydä läpi, jotta voisi elää täysipainoisesti tätä hetkeä. Yli sukupolvien siirtyvät traumat, psyykkiset ongelmat ja toimintamallit voivat vaikeuttaa omaa jaksamista tai perhe-elämää. Oman elämänhistorian tutkiminen voi auttaa ymmärtämään itseään ja omia toimintamalleja ihmissuhteissa.

Juustila-Mikkonen Riitta

Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen elämää. Seksuaaliterapiassa käsitellään erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Tuen sinua löytämään ratkaisuja mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin ja haasteisiin aina oma tilanteesi huomioiden, avoimesti ja rakentavasti.

Saarinen Christina Lindea

Minulla on yli parin vuosikymmenen kokemus parien ja yksilöiden kanssa työskentelemisestä. Olen psykofyysisesti suuntautunut, sekä haastava että kannatteleva. Erikoisalaani ovat mm. toiminnalliset häiriöt ja monikulttuurisen parisuhteen haasteet.

Skantsi Elina

Terapeuttina olen valmis kulkemaan rinnallasi kun ylität vaikeakulkuista suota. Matka on haastava, tarvitset siis oppaan lisäksi paljon sinnikkyyttä ja motivaatiota päästäksesi perille. Palkinto odottaa kuitenkin perillä, se on merkityksellinen elämä.

Alijoki Johanna

Tarjoan apua kaikenlaisiin elämän pulmiin, ihmissuhdehaasteisiin ja mielenterveydenongelmiin. Minulla on pitkä työkokemus vuorovaikutustyöstä ja ihmisten kohtaamisesta elämän haastavissa tilanteissa. Viitekehykseni on kognitiivis-analyyttinen.

Holopainen Lauri

Opiskelen kognitiiviseksi psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa, jossa tarkastelemme yhdessä haasteitasi ja asetamme niiden pohjalta tavoitteet joko pidemmälle tai lyhyemmälle terapialle.

Vesaniemi Anu

Työskentelen yksilöiden, perheiden ja pariskuntien kanssa erilaisten elämäntilanteiden äärellä. Joskus voi olla tärkeää pysähtyä tarkastelemaan tilannetta rauhassa ammattilaisen tuella, pyrkiä löytämään uusia vaihtoehtoisia näkemyksiä jo olemassa olevien rinnalle.

Lounela Kaarle

Työotteeni on voimavarakeskeinen ja haluan vaikeimmissakin tilanteissa luoda toivoa siitä, että muutos on mahdollinen, ja auttaa asiakkaitani löytämään uusia toimintatapoja. Pariterapiassa minulla on viitekehyksenä tunnekeskeinen pariterapia. Tunnekeskeinen pariterapia on tutkitusti vaikuttavaa, ja sen avulla voit puolisosi kanssa päästä eroon tuhoavista riidoista ja löytää turvallinen tunneyhteys.

Halttunen Eevamaria

Kohtaan asiakkaani aina traumasensitiivisellä työotteella. Peruspilari työlleni on myötätunto niin toisia kuin itseä kohtaan. Elämässä tulee vastaan monenlaisia kausia ja haasteita. Niistä pääsee eteenpäin, kun uskaltaa pyytää ja ottaa vastaan tukea.