Arkisto

Silverio Julia

Ajattelen, että työni terapeuttina on ennen kaikkea sinun kasvupotentiaalisi esille peilaamista. Erityisesti toiseuden kysymykset kuten naiseuteen, rodullistamiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvät pohdinnat ovat työssäni tuttuja. Turvallisempi tila, antirasistinen ja sukupuolisensitiivinen työote ovat toimintani pohjana, niistä en tingi.

Tuomola Hanna-Mari

Työskentelyssäni korostuu kokonaisvaltainen lähestymistapa, kehon ja mielen yhteys ja asioiden tutkiminen yhdessä kohti tavoitettasi. Työskentelyyn voi kuulua keskustelua, tehtäviä ja esimerkiksi erilaisia kehollisia harjoituksia. Lyhytterapiasta voit saada apua monenlaisiin elämän kriisi- ja muutostilanteisiin, stressiin, uniongelmiin sekä ahdistus- ja masennusoireisiin.

Sundholm Anna

Tarjoan paripsykoterapiaa ja yksilöasiakkaille lyhytpsykoterapiaa voimavara- ja tunnekeskeistä sekä kognitiivista viitekehystä hyödyntäen. Minulla on kokemusta monenlaisten tunne-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvien tunneyhteyden, vuorovaikutuksen ja kommunikaation haasteiden parissa työskentelystä, elämänkriiseistä sekä perheiden ja vanhemmuuden tukemisesta.
Päivyt Ilo

Ilo Päivyt

Koen, että psykoterapia on tutkimusmatka oman hyvinvoinnin lähteille. Terapiassa tutkimme yhdessä hyvinvointia jarruttavia ja edistäviä ajatus-ja toimintamalleja sekä pohdimme mm. sitä kuinka hyvää ja toimivaa voisi elämässä vahvistaa.

Lajunen Sanna

Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni. Olen empaattinen ja lämmin kohtaaja elämäsi haastavassa kohdassa. Olet tervetullut minkä ongelman tai haasteen kanssa vain, lähdemme yhdessä etsimään apua ja ratkaisuja sinulle sopivalla tavalla. Olen ratkaisukeskeinen terapeutti ja voimme sopia tarpeidesi mukaan lyhyemmän tai pidemmän jakson käyntejä.
Eeva Lehtinen

Lehtinen Eeva

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kanssani. Minulle tärkeää tapaamisissa on läsnäolo, luottamuksellisuus sekä hyväksyvä ilmapiiri. Terapeuttina toimin ratkaisukeskeisesti ja tasavertaisesti keskustellen.

Sarjakivi Katja

Pidän turvallisen keskustelun rakentumista erityisen tärkeänä terapiassa. Kuuntelen ihmisiä herkällä korvalla ja ohjaan ajattelemaan ja tiedostamaan tunteita ja tarpeita ja viemään oivalluksia käytäntöön lempeästi itseä kuunnellen. Ohjaan ihmisiä myötätuntoisesti kohti syvempää yhteyttä ja mielekästä arkea. Joskus oivalluttavaa on ymmärtää sukupolvelta toiselle kulkevia toiminta- ja ajatusmalleja ja tehdä tietoisempia oman elämän valintoja, mitä asioita voisi repustaan jättää jo pois ja mitä tarpeellista sinne kannattaisi lisätä, jotta matkanteko olisi sujuvampaa.

Rossi Ada

Työskentelyäni ohjaa läsnäolo, kohtaaminen ja rinnalla kulkeminen. Teen työtä sekä yksilöiden että pariskuntien kanssa. Lisäksi erikoisalueenani on tukea päihderiippuvuutta sairastavien läheisiä.

Mäkirintala Eija

Terapeuttina olen levollisesti läsnä ja kuuntelen keskittyneesti sinua, sinun ainutkertaista kokemustasi ja tarinaasi. Toivottu muutos antaa yhteistyöllemme suunnan. Hyödynnän työskentelyssämme luovasti harjoitteita ja mielikuvaoppimista tarpeen mukaan.