Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hanke

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa työnantajien, oppilaitosten ja työterveyshuollon osaamista nuorten työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn tukemisessa erilaisin menetelmin. Työuran alussa tai sille siirtymässä oleville työikäisille nuorille hanke tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveyttä ja työelämätaitoja vahvistavaa tukea. 

Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Valo-Valmennusyhdistys, Vaasan yliopisto ja Väestöliiton Hyvinvointi Oy. 

Väestöliiton Hyvinvointi osallistuu hankkeeseen erityisesti työpaikoille ja oppilaitoksiin suuntautuvalla osaamisellamme ja nuorten mielen hyvinvointia tukevilla, testatuilla menetelmillä.

Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. 

Kesto 1.9.2023–31.3.2025 

Lisätietoja:  

Organisaatioliiketoiminnasta vastaava terapeutti Aku Hentilä, Väestöliiton Hyvinvointi Oy

p. 050 584 4099, aku.hentila@vaestoliitonterapia.fi

Hankejohtaja Mira Roine, Valo-Valmennusyhdistys & Silta-Valmennusyhdistys 

p. 040 868 2127, mira.roine@valo-valmennus.fi 

Varaa aika Soita