Potilastietoihin liittyvät pyynnöt ja kysymykset

Julkisuudessa esillä oleva tietoturvarikos herättää ymmärrettävästi asiakkaidemme huolen omien arkaluontoisten tietojen turvasta. Käytössämme olevat järjestelmän tietoturvasta löytyy verkkosivuiltamme tiedote

Olemme saaneet muutamia pyyntöjä asiakkailta poistaa omia tietoja potilastietojärjestelmästä. Väestöliiton Terapiapalveluissa näihin pyyntöihin ja tiedusteluihin vastaa keskitetysti johtava psykoterapeuttimme Tarja Santalahti. 

Kaikkia asiakkaan potilastietoja ei voida poistaa lakivelvoitteen vuoksi 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa terveysalan toimijoita käsittelemään ja säilyttämään potilastietoja. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus laatia potilasasiakirjamerkinnät kaikista potilaan palvelutapahtumista. Mitään yksittäisenkään palvelutapahtuman tietoja ei siis voida poistaa kokonaan.

Sen sijan tietoja voidaan oikaista, puutteelliset täydentää ja tarpeettomat poistaa. Virheellisyyttä, puutteellisuutta ja tarpeettomuutta arvioidaan suhteessa asiakastietojen käyttötarkoitukseen. Arviointi tehdään merkinnän laatimishetkellä vallinneen käsityksen näkökulmasta. 

Omien potilastietojen tarkastamiseen tarvitaan asiakkaan läsnäolo tai kirjallinen pyyntö 

Potilaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa itseensä liittyvät potilasrekisteritiedot ja itseään koskevat sähköisen potilastietojärjestelmän lokitiedot. Asiakirjat voidaan katsoa vastaanotolla yhdessä hoitoa antaneen henkilön kanssa. Muussa tapauksessa pyyntö tehdään aina kirjallisena ja asiakkaan allekirjoittamana.  

Mikäli haluat tarkistaa omat tietosi, lähetä meille pyyntö sähköpostitse (tarja.santalahti (a) vaestoliitto.fi), niin olemme sinuun yhteydessä. 

Pyynnössä tulee näkyä seuraavat tiedot: 

Lisätietoja aiheesta: 

Varaa aika Soita