Seksuaaliterapiakoulutus alkaa elokuussa 2021

Erikoistumisopinnot ja täydennyskoulutus ovat suunnattu seksuaalineuvojille ja psykoterapeuteille. Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa valmiudet toimia seksuaaliterapeuttina. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen laajuus: 30 op
Aikaväli: 19.8.2021-9.9.2022
Viimeinen hakupäivä: 11.6.2021

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet toimia seksuaaliterapeuttina ja saa lisää valmiuksia kohdata seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä työssään. Opiskelun aikana koulutettavan tiedot ja taidot seksuaalisuudesta kasvavat teoriaopiskelun, ammatillisen osaamisen tarkastelun ja jatkuvan oman itsen kehittämisen sekä reflektiivisen ryhmätyönohjauksen avulla.

Koulutukseen valittavan seksuaalineuvojan tulee olla sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai muun soveltuvan alan ammattilainen, jolla on alan korkeakoulututkinto, sosiaali- ja terveysalan vanhamuotoinen opintoasteen tutkinto ja seksuaalineuvojakoulutus tai vastaava määrä seksologian perusopintoja.

Seksuaaliterapian täydennyskoulutukseen hakeutuvalla tulee olla Valviran hyväksymä psykoterapiapätevyys. Seksuaalineuvojakoulutusta ei edellytetä, mutta ainoastaan ne psykoterapeutit, joilla on aiemmin suoritettu seksuaalineuvojakoulutus, voivat hakea pohjoismaista auktorisointia (NACS).

Katso tarkemmat tiedot ja hae mukaan seksuaaliterapiakoulutukseen täältä.

Varaa aika Soita