Väestöliiton Terapiapalveluille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Väestöliiton Terapiapalveluille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Toimitusjohtaja Minna Järvensalo terapiapalveluista kertoo: ”Kuulumme Väestöliitto-konserniin ja vastuullinen yritystoiminta on olemassaolomme perusta. Olemme suomalainen yritys, jonka voitot käytetään kokonaisuudessaan Väestöliiton yhteiskunnalliseen toimintaan. Avainlippu-tunnus vahvistaa viestiämme vastuullisesti tuotetusta kotimaisesta palvelusta ”

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Varaa aika Soita