Vaikuttavuuden asiakaslähtöinen parantaminen

Väestöliiton Terapiapalveluissa toimivat terapeutit ovat saaneet alla lyhyesti esiteltävän mittausmenetelmän käyttöönsä koulutuksen yhteydessä. Terapeutit käyvät jatkossa myös systemaattisessa työnohjauksessa menetelmän käytäntöön vakiinnuttamisvaiheessa.

Tietoa mittausmenetelmästä

Yhdysvaltojen Chicagossa toimiva International Centre for Clinical Excellence, on vuosia kehittänyt palautepohjaisia työkaluja hoidon vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointiin (Feedback Informed Treatment eli FIT). Hoitoa arvioidaan kahden mittarin avulla, jokaisen hoitokerran alussa ja lopussa. Mittarit ovat helppokäyttöisiä, tieteellisesti korkeatasoisia ja vievät vain alle minuutin hoitokerralla. Hoidon kulkua on mahdollista vertailla 500 000 asiakkaan viiteaineistoon. Palautetyökalut soveltuvat lasten, nuorten, aikuisten, perheiden ja parien mielenterveyshoitoon.

Mittareilla arvioidaan hoidon vaikutusta ja sopivuutta asiakkaille yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen ja häntä kuunnellen. Systemaattinen hoidon kulun arviointi auttaa tunnistamaan tilanteet, joissa hoito ei etene odotetusti. Tällöin asiakkaita tai potilaita voidaan ohjata tehokkaammin toisenlaisen hoidon piiriin tai hoitoa voidaan räätälöidä paremmin asiakkaan tai potilaan tarpeita vastaavaksi. Tämä työskentelytapa tukee työntekijöitä hoidon suunnittelussa.

Tutkimusten mukaan menetelmää käyttämällä mielenterveyshoidon teho jopa kaksinkertaistuu. Samalla riski hoidon ennenaikaiseen keskeyttämiseen tai potilaan voinnin heikentymiseen on saatu vähentymään merkitsevästi, jopa 50 %. Erityisesti nuorten hoidoissa ennenaikaiset keskeyttämiset ovat ongelma, jopa 40-60 % keskeyttää hoidon ennenaikaisesti.

Tulokset

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa selvitettiin Feedback Informed Treatment (FIT) -työkalun juurruttamisen vaikutuksia kunnallisessa mielenterveyshoidossa 2100 potilaan hoidossa, tulokset olivat seuraavat:

Pyrimme työssämme asiakkaan parhaaseen mahdolliseen hoitoon.

Varaa aika Soita