Mieheltä miehelle: Avaa sydämesi kipeille tunteille ja vapaudu häpeästä

Mieheltä miehelle: Avaa sydämesi kipeille tunteille ja vapaudu häpeästä

Pelkäätkö miehenä kertoa kumppanillesi, että sinullakin on joskus vaikeaa? Kaipaatko hellää ja läsnä olevaa kosketusta, mutta päädytkin suorittamaan seksiä mekaanisesti? Pelkäätkö tulevasi tuomituksi tai hylätyksi, jos kertoisit rehellisesti mitä haluat? Rohkeus puhua vaikeista tunteista voi avata uuden yhteyden sinun ja kumppanisi välille ja tuoda samalla esille aidompaa itseäsi.

Todellisempi minä piiloutuu häpeän tunteen taakse

Perustunteiden, kuten vihan, surun, syyllisyyden, ja myös häpeän tunteen tunnistamisella on suuri merkitys vanhoista totutuista käyttäytymismalleista irtautumisessa. Lapsuudessa tai nuoruudessa opittujen ulkoisten mallien taakse kurkistaminen on tärkeää siksi, että niiden takaa löydämme aidomman, hyvinvoivan ja luovan itsemme. Joskus omien tunteiden ja arvojen sivuuttaminen johtuu myös sukupolvien läpi kulkevasta perheen tai suvun yhteisestä häpeän taakasta. Suvun juhlissa saatetaan puhua: ”Näin meillä on aina tehty, ei sitä kannata muuttaa!” Tai voi olla, että toteat itse useasti: ”En halua olla niin kuin isäni” ja myöhemmin huomaat toimivasi lastesi kanssa samalla tavalla kuin isäsi aikanaan toimi. Tulemme helposti toistaneeksi sukujemme tapoja, jos emme tiedosta riittävästi kantamiamme tunnetaakkoja, kuten esimerkiksi opittua häpeän tunnetta. Vaikeiden tunteiden kohtaaminen voi olla haasteellista. Välillä on kuitenkin hyvä pohtia, kuinka paljon energiaa käytämme tunteiden välttelemiseen ja piilottamiseen.

Häpeä väistyy vain rehellisessä ja läsnä olevassa kohtaamisessa

Häpeää voisi kuvailla näkymättömäksi muuriksi tai verhoksi oman itsemme ja ympäröivän maailman välillä. Häpeä on sosiaalinen tunne, ja se voi ilmetä kehollisina reaktioina, kuten jähmettymisenä, punastumisena, puheen salpautumisena tai sosiaalisista tilanteista vetäytymisenä. Häpeän takana on kuitenkin aina yksilöllinen, luova ja spontaani ihminen. Ne todelliset henkilökohtaiset tarinat tai sanottamattomat unelmat, joita ei ole uskallettu kertoa työpaikoilla, perheen ruokapöydässä tai yhdessä kumppanin kanssa pitävät aidon minuutemme piilotettuna.

Totuuden ilmaiseminen parisuhteessa

Parisuhteessa kaipaamme erityisesti tunneyhteyttä kumppaniimme. Myös parisuhteessa häpeä rajoittaa meitä olemasta aidosti sitä mitä olemme. Aidon yhteyden löytyessä kipu ja syvemmät tunteet voivat tulla nähdyksi ja kuulluksi. Jotta aito oma kokemuksemme sekä tarinamme voisi päästä esiin, vaatii se ensisijaisesti rohkeaa läsnä olevaa yhteyttä itseemme. Läsnäolo syntyy silloin, kun uskallamme häpeän tunteesta huolimatta avata totuuden puhumisen ovea, vaikka edes hitusen, siitäkin huolimatta, että emme tiedä mihin päädymme valitsemalla näin. Uskaltamalla kokea kumppanimme kanssa avoimesti kaiken sen, annamme samalla toiselle mahdollisuuden nähdä itsensä sellaisena, kun hän aidoimmillaan on.

Seuraa sydämesi kipua ja sukella siihen

Usein sanotaan, että kuuntele sydäntäsi. Entä jos kuuntelisit erityisesti sitä, mikä saa sydämesi särkymään ja sukeltaisit siihen täysin? Ehkä esteenäsi on mennyt kokemus siitä, että et nuoruudessasi saanut aitoa todellista miehen mallia. Kenties äidin lohduttava syli on jäänyt sinulta kokematta tai kannat mukanasi enemmänkin äidin toivetta miehestä kuin omaa aitoa miehuuttasi. Muiden syyllistäminen onkin helppoa, mutta lopuksi vastaus ja paraneminen on oman sydämesi ja sen sisällä olevan kivun tutkimisessa. Jokainen meistä on jäänyt joskus vaille jotakin menneisyydessään, mutta voimme saada myös korjaavia kokemuksia ihmissuhteissamme läpi elämämme.

Jos emme anna mahdollisuutta aidolle luottamukselle, jäämme myös itse rakkauden laidalle

Jokainen syvä ihmissuhde tai parisuhde on aina mahdollisuus kasvaa ihmisenä ja kohdata kumppanin kanssa myös omat vaikeat tunteensa. Vaikeiden tunteiden tai häpeän takana on läsnäolon tila ja siitä kumpuava aito miehisyys, innostus, inspiraatio sekä rauha, jotka luovat parhaimmillaan ympärilleen todellista turvaa ja luottamusta. Mutta turvallisen roolin saavuttaaksemme, meidän on kysyttävä ensin itseltämme, ”mitä olen valmis rakastamaan itsessäni ja kumppanissani?” Kun annamme läsnäolomme kautta myös kumppanillemme tilaa ilmaista esimerkiksi surua tai turvattomuuttaa, ja suhtaudumme siihen rakkaudella, muutumme siinä hetkessä syvästi myös itse. Emme voi enää säilyä samanlaisina, kun kuulemme ja näemme kumppanimme kivun.

Osoita kiinnostusta myös kipeitä tarinoita kohtaan

Se sävy ja mielentila, josta puhumme kumppanillemme, välittyy myös erilaisina tunne-energioina. On eri asia kysyä kiinnostuneesti ja avoimesti toiselta ”mistä olet nyt huolissasi”, kuin syyttäen ja vastausta vaatien. Kiinnostuneet sanat ja läsnäolosta nouseva aito kuuleminen antavat tilaa kohtaamiselle ja luottamukselle. Kiinnostuneisuus osoittaa sen, että puhuminen on siinä hetkessä turvallista. Todellinen läheisyys syntyy vain rehellisyyden kautta, ja sillä voi löytää myös tien kauas häpeän muurien ja verhojen ulottumattomiin.

Viisi käytännöllistä vinkkiä aidomman tunneyhteyden saavuttamiseksi kumppanisi kanssa:

Tommi Aspelund
Ratkaisukeskeinen terapeutti, mindfulness-ohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja

Varaa aika terapiaan puhelimitse: 0922805267 tai nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita