Ero – Perhe ja vanhemmuus, osa 4

Ero – Perhe ja vanhemmuus, osa 4

Ero on neliosaisen Perhe ja vanhemmuus -blogisarjan viimeinen osa.

Kun pariskunta perustaa perheen, odotukset yhteisestä elämästä ovat toiveikkaita ja onnellisia. Elämä ei aina mene niin, kun on alunperin suunniteltu ja osa pariskunnista päätyy eroon.

Eroon liittyy paljon vaikeita tunteita

Kun parisuhde muodostuu ja perhe perustetaan, ajattelemme yleensä, että olemme yhdessä koko elämämme loppuun asti onnellisina. Moni pari joutuu kuitenkin kohtaamaan eron. Eron jälkeen, parisuhteen voi nähdä kaarena tai jatkumona, joka joissakin tapauksissa alkaa, kestää aikansa ja sitten loppuu. Se kenties täytti jonkun tehtävän tietyssä elämänvaiheessa ja eron tuoma kipu on tarkoitettu koettavaksi, jotta oppisimme ja vahvistuisimme elämän varrella.

Avo- ja avioerojen syyt ovat hyvin moninaiset ja yleensä eroa edeltää aika, jossa on paljon vaikeita tunteita ja epävarmuutta. Puolisot saattavat syytellä toisiaan ja olla katkeria. Koetaan syyllisyyden, vihan ja surun tunteita. Toisinaan ero saattaa tuoda myös helpotuksen tunnetta ja ajatukset siirtyvät ehkä pikkuhiljaa eron jälkeiseen uuteen aikaan, jolloin tehdään järjestelyjä uutta elämänvaihetta varten. Joitakin pariskuntia voi auttaa se, että opettelee ajattelemaan kiitollisina niitä hyviä hetkiä, joita liitossa kenties oli.

Jos eroavalla pariskunnalla on lapsia, tulee lasten tilannetta pohtia yhdessä molempien vanhempien kesken. Vaikka puolisot lähtevät eri teille, yhdistää heitä edelleen vanhemmuus yhteisiin lapsiin. Lapsilla on edelleen oikeus molempiin vanhempiin, vaikka he eivät enää asuisi yhdessä. On tärkeää pitää lasten tilanne mielessä, vaikka erokriisin keskellä ei voi itseltä vanhempana odottaa täyttä panosta. Kun erotilanne alkaa selkiytyä, tuleekin usein mieleen se, miten lapset kokevat vanhempiensa eron. Vanhempien ero tuo suuria muutoksia heidän elämäänsä. Olisi hyvä, että vanhemmat voisivat yhdessä keskustella erosta lasten kanssa siten, että he voisivat asettua lasten kokemuksen äärelle. Heillä saattaa olla kysyttävää tilanteesta ja tulevaisuudesta.

On tärkeää huomioida myös lasten tunteet eron keskellä

Erotilanne aiheuttaa lapsissa erilaisia tunteita. Lapsi saattaa tulla vihaiseksi tai surulliseksi kuullessaan eroaikeista. Toisaalta lapsi saattaa ottaa tiedon yllättävän tyynesti. Usein erilaiset perhetilanteet ovat lapsille tuttuja ystäväpiiristä tai sukulaisten perheistä. Lapsen tunteet erotilanteessa saattavat vaihdella kuten aikuistenkin. Välillä hän voi kokea olonsa tasaiseksi ja olla ikään kuin sinut asian kanssa, vaikka välillä hänet saattaa vallata suuret surun tunteet. Kukin perheen lapsista kokee tilanteen yksilöllisesti. Tärkeää on korostaa, että lapset ovat rakkaita ja tärkeitä, ja että vanhemmat eroavat omista, vanhempien keskinäisistä syistä. Joskus lapset ovat huomanneet jännitteitä vanhempien välillä ja ovat jo tehneet ennakoivia johtopäätöksiä tilanneesta. Jos puolisoilla on pitkään ollut paljon riitoja keskenään, voi ero näyttäytyä hyvänä ratkaisuna vaikeaan tilanteeseen myös lapsille.

Erotilanteessa on ratkaistavana monta käytännön kysymystä, joista usein suurin on se, missä lapset tulevat asumaan. On tärkeää, että vanhemmat tekevät näitä päätöksiä yhdessä. He voivat kuulla myös lasten mielipiteitä asioista, mutta vastuu on vanhemmilla. Usein on mielekästä, että vanhemmat eivät asuisi kovin kaukana toisistaan, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Nykyään suhdetta lapsiin voikin ylläpitää monin tavoin tekniikan avulla. Jos lapsi voi esimerkiksi soittaa toiselle vanhemmalle silloinkin, kun on toisen vanhemman luona, voi kokemus yhteyden säilymisestä olla merkityksellinen. Järjestelyiden yksityiskohdat ovat kuitenkin suunniteltava kunkin perheenjäsenen tarpeita silmällä pitäen.

Lasten kanssa kannattaa aika ajoin jutella siitä, miltä heistä uusi elämänvaihe tuntuu. Jos heillä on vaikeutta sopeutua tai he kokevat surua ja menetyksen tunteita, on tärkeää, että aikuinen kestää heidän tunteensa ja he saavat ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan. On hyvä muistaa, että lasten tapa surra on usein sellainen, että he tuovat sen esiin voimakkaastikin hetkittäin ja toisessa hetkessä he ovat jälleen omassa arjessaan aktiivisesti kiinni. Harvoin suuri elämänmuutos on yhdellä kerralla surtu. Surra saa, kun surettaa. Se kuuluu elämään.

Ero voi toimia mahdollisuutena uuden, mielekkäämmän arjen rakentamisessa

Eron jälkeen voi mennä aikaa ennen kuin tulee tunne, että elämä alkaa jälleen kantamaan. Näin on erityisesti silloin, jos on tullut jätetyksi ja entinen puoliso alkaa pian elämään uutta onnellisen tuntuista vaihetta uuden kumppanin kanssa. Tässä vaiheessa on tärkeää tehdä asioita, joista itse aidosti pitää. Jos lapset ovat toisella vanhemmalla ajoittain, kannattaa lapsetonta aikaa käyttää itseä ja omaa jaksamista vahvistaviin asioihin. Joskus ne menevät hetkellisen mukavuusalueen ulkopuolelle. Voi tuntua sille, että ei jaksa lähteä ystävän kanssa lenkille ja yksinäinen ilta sohvalla houkuttelee. Silloin on hyvä ajatella, kumpi vaihtoehto aidosti tuo hyvinvointia? Se voi olla kumpi vain, tilanteesta riippuen.

On tärkeää uskoa siihen, että jonain päivänä elämä hymyilee jälleen. On mahdollista, että tulevaisuudessa odottaa uusi rakkaus uusien mahdollisuuksien kanssa. Toisaalta ehkä itsenäisempi elämä voisi olla juuri sitä, mitä tulevaisuudelta voisi toivoa. Siihenhän voisi sisältyä jotain uutta, ehkäpä uusi harrastus tai vaikka opiskelun aloittaminen.

Perhe ja vanhemmuus -blogisarja syventyy perheen erilaisiin vaiheisiin ja ilmiöihin. Blogisarjan neljä osaa käsittelevät perheeksi kasvamista, aikuisten välistä kommunikointia, sisarusten välistä suhdetta sekä vanhempien eron vaikutusta perheeseen. Perhe ja vanhemmuus -sarjan kirjoittaja Marja Laakso on pari- ja perhepsykoterapeutti, erityisopettaja ja työnohjaaja.

Lue myös:

Meistä tulee perhe! – Perhe ja vanhemmuus, osa 1
Perheen kommunikointi ja tunteiden näyttäminen – Perhe ja vanhemmuus, osa 2
Sisarusten nahistelu – Perhe ja vanhemmuus, osa 3

Varaa aika terapiaan puhelimitse: 0922805267 tai nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita