Millaista on toimia työnohjaajana

Millaista on toimia työnohjaajana

Työnohjaaja ei nimestään huolimatta mene työpaikalle kertomaan kuinka ihmisten pitäisi siellä työtään tehdä. Työnohjaus on tila ja paikka pysähtyä työn tekemisen äärelle työnohjaajan kanssa joko yksin tai yhdessä työryhmän kanssa. Työnohjauksessa pääsee pohtimaan työssä onnistumisia, mutta myös kehittämisen kohteita. Mikä toimii hyvin, mitä haluan säilyttää. Onko jotain mihin toivon muutosta ja voinko tehdä itse jotain muutoksen aikaan saamiseksi. Työnohjauksessa voi pohtia myös haastavia asiakastilanteita, reflektoida rauhassa omaa tapaa ja ammatillisuutta sekä vahvistua siinä. Ryhmätyönohjauksessa voidaan keskustella mm. yhteisistä työtavoista, muutosten aiheuttamista paineista tai vahvistaa me-henkeä.

Työnohjaajalla ei välttämättä tarvitse olla ohjattavien alasta substanssiosaamista. Silloin työnohjaaja voi kysellä ”tyhmiä” ja auttaa työnohjauttavia kirkastamaan visiotaan tai pohtimaan asiaa erilaisista näkökulmista löytänen uusia oivalluksia. Toisinaan esim. asiakastyön case-ohjauksissa on apua, että tuntee alaa ja työtapoja. Työnohjaajana olen päässyt tutustumaan hyvin erilaisiin työpaikoihin, työntekijöihin ja työyhteisöihin. Mikään työnohjaus ei ole samanlainen, vaikka käsiteltäisiin samoja asioita tai hyödynnettäisiin jotakin samaa menetelmää, sillä työnohjaukseen osallistujat tuovat siihen aina oman panoksensa.

Työnohjaaja voi hyödyntää keskustelun lisäksi erilaisia menetelmiä, jotka avaavat pohdintaa, auttavat pysähtymään hetkeen tai sanoittamaan pinnan alla olevia asioita. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjoittamis-, piirtämis- tai vaikka rooliharjoitukset. Toisinaan voidaan valita kuvia, esineitä tai värejä, joiden pohjalta lähdetään keskustelemaan.

Olen itse käynyt työnohjauksessa koko työurani ajan. Koen sen olleen merkityksellistä niin vasta-alkajana kuin pidemmällä työuralla ollessa. On hyvä pohtia omaa tapaa toimia, saada näkökulmia ongelmatilanteisiin sekä välillä tuulettaa ajatuksia työstä. Sote-alalla työnohjaus on kuulunut käytäntöihin jo kauan. Esim. Kela vaatii kuntoutustyötä tekeviltä terapeuteilta säännöllistä työnohjausta palvelun laadun takaamiseksi. Työnohjaus on kuitenkin laajentumassa myös yritysmaailmaan entistä enemmän. Oikeastaan kuka tahansa missä työroolissa vain hyötyy pysähtymisestä oman työn ja työssäjaksaminen äärelle. Työnantajan näkökulmasta työnohjaukseen panostaminen on taloudellinen satsaus, joka parantaa työkykyä. Tutkitusti työnohjaus lisää työssäjaksamista, antaa keinoja sietää kuormitusta ja vahvistaa ammatillista kasvua. Vuoden työnohjaus on edullisempi kuin 2 viikon sairausloma.

Työnohjaajana työskentely on mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Olen työnohjannut sekä yksilöitä, ryhmiä kuin pieniä työyhteisöjä. Työnohjausprosessit voivat olla kestoltaan kertaluontoisista case-ohjauksista useamman vuoden mittaisiin yhteistöihin. Jokaisesta työnohjauksesta olen aina oppinut uutta ja lisännyt ymmärrystäni erilaista työpaikoista, tavoista tehdä työtä sekä kehittyä siinä. Toisinaan työnohjaus on poikinut myös yhteistyötä esim. koulutuksien muodossa. Työnohjaajana voi vaikuttaa itse työnmäärään ja työtapaan. Itse nautin eniten kohtaamista kasvokkain, jolloin myös toiminallisten menetelmien hyödyntäminen on helpompaa. Suosittelen lämpimästi työnohjaajaksi kouluttautumista ja oman ammattitaidon monipuolistamista.

Marjo Viinanen
Työnohjaaja (STOry), erityistason seksuaaliterapeutti, perhe- ja paripsykoterapiakoulutuksessa
Kirjoittaja toimii syksyllä alkavan työnohjaajakoulutuksemme yhtenä vastuukouluttajana

Jos työnohjaajana toimiminen kiinnostaa sinua, meillä Väestöliiton terapiapalveluissa on alkamassa 2-vuotinen STOryn (Suomen työnohjaajat ry) hyväksymä koulutus. Koulutus antaa sinulle pätevyyden toimia työnohjaajan. Saat keinoja kohdata erilaisia yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä. Opit vahvistamaan vuorovaikutusta ja työssäjaksamista. Pääset kokemaan toiminnallisia työnohjausmenetelmiä sekä harjoittelemaan työnohjaajana toimimista. Saat lisäksi keinoja hyödyntää etäyhteyksiä sekä työkaluja yrittäjyyteen.

Linkki koulutukseen: vaestoliitonterapia.fi/koulutukset/tyonohjaajakoulutus-2024-2026/

Varaa aika Soita