Väestöliiton blogi

Korona on lisännyt eriarvoisuutta parisuhteiden ja perheiden välillä

Mies ja neinen istuvat sängyn eri laidaoilla selät vastakkain.

Tutkimusten mukaan huono-osaisuus yhteiskunnassamme kasautuu valitettavasti usein samoihin perheisiin. Koronapandemia on tuonut näkyväksi tämän kipeän eriarvoisuuden. Pandemian myötä joissain perheissä tiivistynyt arki on tuonut kaivattua yhdessäoloa. Toisiin perheisiin taas on kasautunut taloudellista epävarmuutta, tärkeiden tukipalvelujen katkeamista ja huolta terveydestä. Pahimmillaan paine purkautuu lisääntyneenä päihteiden käyttönä ja riitaisuutena, jopa väkivaltana.

Parisuhdekeskus Katajan tuottamissa kyselyissä (2020/2021) keskeinen havainto oli, että vastaajat, jotka eivät olleet saaneet tukea parisuhteelleen, kokivat pandemian vaikutuksen parisuhteelle negatiivisemmin kuin he, jotka olivat saaneet kaipaamaansa tukea. Negatiivisia vaikutuksia oli mm. puolison alkoholin käytön lisääntyminen, taloudelliset ongelmat ja riitelyn lisääntyminen. Nuoret pariskunnat ovat myös erityisesti kokeneet jääneensä ilman tarvitsemaansa tukea.

”Molempien työkuviot ovat muuttuneet, joka on tuonut ahdistusta, turhautumista ja stressiä, joka puolestaan näkyy parisuhteessa ja kotona. Tuntuu siltä, että itse on kotona vain vastaanottamassa toiselta kaiken sen pahan olon. Olenhan siinä lähinnä ja aina saatavilla, joten minulle on helppo purkaa kaikki oma paha olo.”

”Olemme tehneet enemmän asioita yhdessä, kotiin on ollut aina mukava tulla, kun toinen on ollut etätöiden takia kotona odottamassa.”

-Parisuhdekyselyyn 2020 vastanneiden ajatuksia koronan vaikutuksesta suhteeseen

Järjestöjen palvelut ovat olleet monille apuna korona-aikana. Esimerkiksi Parisuhdekeskus Katajan palveluista on apua hakenut nelinkertainen määrä verrattuna aikaisempiin vuosiin korona-aikana. Yhteyttä otetaan usein eroajatusten ja vuorovaikutushaasteiden ja erilaisten ristiriitojen kanssa. Palveluissa pohditaan yhdessä ammattilaisen tai vapaaehtoisten kanssa, miten suhdetta voisi vahvistaa tai onko tarvetta hakea lisää tukea terapiasta tai parineuvonnasta. Lyhytkin keskustelu voi tuoda uusia näkökulmia ja auttaa tilanteessa eteenpäin. Luennot, kurssit ja erilaiset harjoitteet voivat myös olla tukena haastavissa tilanteissa.

On tärkeää jatkossa ymmärtää perheiden yksilölliset tarpeet, turvata palveluiden saatavuus ja erilaiset tuen muodot parisuhteiden ja vanhemmuuden haasteissa. Tuen saatavuus on merkityksellistä, sillä näin tuemme myös kasvavien lasten ja nuorten hyvinvointia.

Kirjoittajat:
Suvi Laru, toiminnanjohtaja ja Petra Vesalainen, viestintäkoordinaattori Parisuhdekeskus Kataja ry

Parisuhdekeskus Kataja ja Väestöliitto tekevät yhteistyötä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi. Blogi on osa Perheet ja korona -blogikirjoitusten sarjaa, jossa Väestöliiton kumppanijärjestöt avaavat näkökulmia erilaisiin perhetilanteisiin ja perheiden hyvinvointiin koronapandemian aikana.

Uusimmat julkaisut

Korona on lisännyt eriarvoisuutta parisuhteiden ja perheiden välillä

Tutkimusten mukaan huono-osaisuus yhteiskunnassamme kasautuu valitettavasti usein samoihin perheisiin. Koronapandemia on tuonut näkyväksi tämän kipeän eriarvoisuuden. Pandemian myötä joissain perheissä tiivistynyt arki on tuonut kaivattua yhdessäoloa. Toisiin perheisiin taas on kasautunut taloudellista epävarmuutta, tärkeiden tukipalvelujen katkeamista ja huolta terveydestä. Pahimmillaan paine purkautuu lisääntyneenä päihteiden käyttönä ja riitaisuutena, jopa väkivaltana. Parisuhdekeskus Katajan tuottamissa kyselyissä (2020/2021) keskeinen […]

Maailma muuttuu ja suhteet muuttuvat

Polyamoriaa, avoimia suhteita ja monikumppanuutta on ollut historiassa kautta aikojen, mutta se on usein ollut piilotettua. Siitä on kuiskailtu ja kirjoitettu romaaneja, mutta noin viimeisen sadan vuoden aikana julkinen tarina on ollut kahden ihmisen uskollinen, romanttinen avioliitto. Nyt valinnanvapaus on kasvanut. Valinnanvapaus tuo pintaan aivan uusia, kipeitä kysymyksiä. Tekeekö parisuhde onnelliseksi? Onko fyysisen mielenkiinnon päättymisen […]

Nautinnollinen juhannus

Mielihyvän ja nautinnon tunteet edesauttavat arjesta palautumista. Onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, mikä tuo juuri sinulle hyvää oloa. Nautintoa voi löytää lähempää kuin osaa arvatakaan. Ajattelen, että on tärkeää pysähtyä ihan tavallisten, pienten hyvää oloa tuovien asioiden äärelle. Kiinnitä huomiosi iloa ja mielihyvää tuoviin asioihin ja saatat huomata sen myötä positiivisia vaikutuksia itsessäsi. Hyvä olo yleensä […]

Varaa aika Soita