Luettavaksi

Elämää tässä ja nyt

29.12.2021 | Blogi

Joulupäivänä sain surullisen uutisen, joka sai minut pohtimaan elämää ja kirjoittamaan ajatuksistani. Tapasin minulle hyvin rakkaan ihmisen. Hänet oli siirretty hoitokotiin sairastumisen myötä. Olin jo aiemmin saanut häneltä sodanaikaisen kirjeenvaihdon enoni ja hänen vanhempiensa väliltä. Enoni oli pienenä poikana sotalapsena Ruotsissa ja kirjeet sijoittuvat siihen aikaan. Nuorempaa minua tämä kirjeenvaihto ei olisi kiinnostanut, minulla kun… Lue lisää…

Elämänlaatu – Art makes me stronger, osa 7

Elämänlaatu – Art makes me stronger, osa 7

23.12.2021 | Blogi

Maailman terveysjärjestö WHO on luonut WHOQOL-100 elämänlaatumittarin. Määritelmän mukaan elämänlaatu kuvaa ihmisen kokemaa terveydellistä, psyykkistä, sosiaalista ja elinympäristöön liittyvää tyytyväisyyttä suhteessa omiin tarpeisiinsa. Kun tarkastellaan elämänlaatua, esille nousevat seuraavat osa-alueet: 1.) Fyysinen terveys, 2.) Psykologinen terveys, 3.) Toimintakyky, 4.) Sosiaaliset suhteet, 5.) Ympäristö ja 6.) Arvot. Yleisesti ottaen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tutkimustuloksia on… Lue lisää…

Metsäni on linnani – Mindfulness-harjoitus  – Art makes me stronger, osa 6

Metsäni on linnani – Mindfulness-harjoitus – Art makes me stronger, osa 6

14.12.2021 | Blogi

Kutsun sinut nyt kokeilemaan kehittämääni Mindfulness-harjoitetta. Harjoitteen tavoitteena on keskittyä tietoisesti nykyhetkeen ”tässä ja nyt”-kokemukseen. Jos mielessäsi harhailee lukuisia ajatuksia ja tunteita, koita ohittaa ne tietoisesti ja määrätietoisesti tämän harjoituksen aikana. Seuraava harjoitus on helppo toteuttaa yksin ja se on kaikille turvallinen. Harjoituksen toteutuspaikka voi olla maaseutu- tai kaupunkimiljöössä, metsämaisemassa tai puistossa. Ensisijaisesti suosittelen valitsemaan… Lue lisää…

Mitä tarkoittaa työnohjaus? – Art makes me stronger, osa 5

Mitä tarkoittaa työnohjaus? – Art makes me stronger, osa 5

10.12.2021 | Blogi

Työnohjaus tarkoittaa työntekijän oman työn ja omien toimintatapojen laaja-alaista tutkimista, sekä kehittämispyrkimystä toivottuun suuntaan. Tavoitteena on ehyt ja pitkäkestoinen työskentelyprosessi (1–3 vuotta), jossa työnohjattava ja työnohjaaja ovat keskenään turvallisessa, ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa. Työnohjauksessa on kyse työnohjattavan omasta oppimis- ja uusiutumisprosessista, jota työnohjaaja tukee oman ammattitaitonsa kautta. Omaa työtä, työyhteisöä ja työelämässä esiin nousevia ilmiöitä voidaan työnohjauksessa… Lue lisää…

Taideterapia avaa mahdollisuuden oman tarinan näkyväksi tekemiseen – Art makes me stronger, osa 4

Taideterapia avaa mahdollisuuden oman tarinan näkyväksi tekemiseen – Art makes me stronger, osa 4

1.12.2021 | Blogi

Ekspressiivinen taideterapia yhdistää taiteen eri muodot luontevaksi kokonaisuudeksi. Työskentelyssä voidaan yhdistää esimerkiksi kuvallista ilmaisua, tanssia, liikettä, musiikkia, draamaa, runoutta. Keskeistä työskentelyssä on vuorovaikutus ja sen laadullinen tutkiminen. Ekspressiivisessä taideterapiassa kyse on myös kokonaisvaltaisesta oppimisen prosessista, jolla tulee olla selkeä alku ja loppu. Toisaalta taas oppiminen voidaan nähdä koko ihmisen elämän mittaiseksi poluksi ja tieksi, jota… Lue lisää…

Tutustu myös: Väestöliiton blogi

Korona on lisännyt eriarvoisuutta parisuhteiden ja perheiden välillä

Tutkimusten mukaan huono-osaisuus yhteiskunnassamme kasautuu valitettavasti usein samoihin perheisiin. Koronapandemia on tuonut näkyväksi tämän kipeän eriarvoisuuden. Pandemian myötä joissain perheissä tiivistynyt arki on tuonut kaivattua yhdessäoloa. Toisiin perheisiin taas on kasautunut taloudellista epävarmuutta, tärkeiden tukipalvelujen katkeamista ja huolta terveydestä. Pahimmillaan paine purkautuu lisääntyneenä päihteiden käyttönä ja riitaisuutena, jopa väkivaltana. Parisuhdekeskus Katajan tuottamissa kyselyissä (2020/2021) keskeinen […]

Lue lisää...

Maailma muuttuu ja suhteet muuttuvat

Polyamoriaa, avoimia suhteita ja monikumppanuutta on ollut historiassa kautta aikojen, mutta se on usein ollut piilotettua. Siitä on kuiskailtu ja kirjoitettu romaaneja, mutta noin viimeisen sadan vuoden aikana julkinen tarina on ollut kahden ihmisen uskollinen, romanttinen avioliitto. Nyt valinnanvapaus on kasvanut. Valinnanvapaus tuo pintaan aivan uusia, kipeitä kysymyksiä. Tekeekö parisuhde onnelliseksi? Onko fyysisen mielenkiinnon päättymisen […]

Lue lisää...

Nautinnollinen juhannus

Mielihyvän ja nautinnon tunteet edesauttavat arjesta palautumista. Onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, mikä tuo juuri sinulle hyvää oloa. Nautintoa voi löytää lähempää kuin osaa arvatakaan. Ajattelen, että on tärkeää pysähtyä ihan tavallisten, pienten hyvää oloa tuovien asioiden äärelle. Kiinnitä huomiosi iloa ja mielihyvää tuoviin asioihin ja saatat huomata sen myötä positiivisia vaikutuksia itsessäsi. Hyvä olo yleensä […]

Lue lisää...

Varaa aika Soita