Kategoria: Artikkeli

Mitä on Mind-Body Bridging -terapia (MBB)

Kognitiiviskehollista lyhytterapiaa MBB® kuuluu kehoterapioihin, jotka pyrkivät vahvistamaan mielen ja kehon yhteyttä. Monilla meillä on heikko yhteys omaan kehoomme. Nykyisen neurotieteen mukaan, ihmisen käsitys omasta itsestään on vahvasti sidoksissa siihen, millainen yhteys hänellä on omaan kehoonsa. Itsetuntemus jää hyvin ohueksi, ellei ihminen osaa tunnistaa ja tulkita kehostaan nousevia signaaleja. MBB-terapiassa opitaan tunnistamaan ja tulkitsemaan näitä... Lue lisää...

Työuupumuksen tunnistaminen ja hoito

Työuupumus on pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvä häiriötila. Se on prosessi, jossa työntekijän psyykkiset voimavarat ehtyvät vähitellen. Tämä ilmenee erityisesti kolmen oireen kautta, jotka ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistyneisyys (esim. epäilee oman työn merkitystä ja kokemus mielekkyydestä katoaa) ja alentunut ammatillinen itsetunto (miten kokee pystyvänsä työhönsä). Lisäksi uupuneella esiintyy yleensä myös runsaasti yleisiä stressioireita. Väsymys ei enää... Lue lisää...

Hypnoosin terapeuttinen vaikutus

Hypnoosia tai hypnoterapeuttisia elementtejä käytetään joskus osana psykoterapeuttista työskentelyä. Toisinaan johonkin vaivaan tai ongelmaan haetaan apua pääasiassa juuri hypnoosista. Mitä hypnoosi on? Hypnoosi on arkitietoisuudesta poikkeava tila. Sen aikana asiakas saa terapeutilta suggestioita, jotka auttavat häntä niissä asioissa, joiden vuoksi hän on terapiaan tullut. Yleensä hypnoositila koetaan hyvin rentona olotilana, jossa voi olla mukana myös... Lue lisää...

Parisuhdekriisi ja parisuhdeoikeus – mitä puolisoiden kannattaa huomioida, kun harkitaan eroa

Kun parisuhde ajautuu kriisiin, saattaa puolisoita pelottaa ja ahdistaa myös suhteen mahdolliseen loppumiseen liittyvät oikeudelliset kiemurat. Ihminen pyrkii yleensä vakaaseen tilaan. Muutokset, vaikka hyväänkin suuntaan, horjuttavat tasapainoa ja tuntuvat monesti vaikeilta. Puolisoiden oikeudellisten suhteiden selkiyttäminen voi tuoda turvaa päätöksenteolle tulevaisuuden suhteen. Tieto omista ja toisen oikeuksista sekä velvollisuuksista tai konkreettiset toimet välien selvittämiseksi voivat auttaa... Lue lisää...

Herkkä siemensyöksy

Herkkä siemensyöksy on yksi yleisimpiä siemensyöksyyn liittyviä seksuaalielämän haasteita miehillä. Herkässä siemensyöksyssä mies laukeaa nopeammin kuin itse tai kumppani haluaisi. Lääketieteessä ennenaikaisesta siemensyöksystä puhutaan, kun yhdynnän aloittamisesta laukeamiseen on kulunut 1-2 minuuttia ja vaivasta aiheutuu kärsimystä. Siemensyöksyn herkkyyttä esiintyy kaikenikäisillä miehillä, mutta tavallisimmin ongelma ilmenee nuorella iällä. Osa miehistä kokee siemensyöksyn herkkänä koko ikänsä ja... Lue lisää...

Itsetyydytys

Runkkaus, sormettaminen, käteen vetäminen, masturbointi, sooloseksi, itsetyydytykselle löytyy monta nimeä. Itsetyydytyksellä tarkoitetaan seksuaalisen nautinnon tuottamista itselleen. Se on hieno tapa tutustua omaan kehoon, antaa aikaa nautinnolle ja lisätä omaa seksuaalista halua. Itsetyydytyksen aikana erittyy mielihyvähormoneja, jotka lisäävät nautinnon tunnetta. Orgasmi tai laukeaminen lievittää stressiä ja saa koko kehon rentoutumaan. Itsetyydytys on erinomainen tapa tuottaa itselle... Lue lisää...
Seksuaalinen ahdistelu

Seksuaalinen ahdistelu

Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaukset hämmentävät, ahdistavat, raivostuttavat, saavat kokemaan avuttomuutta sekä häpeän ja syyllisyyden tunteita. Seksuaalinen ahdistelu on seksuaalirikos Seksuaalinen ahdistelu sisältää tekoja, jotka loukkaavat yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta kohdistuen yksityisiin kehon osiin, kuten pakaroihin, sukupuolielimiin, rintoihin tai reisiin. Tällaisia tekoja ovat sopimaton koskettelu esimerkiksi puristelu, sively, taputtelu tai kähmintä. Seksuaalinen ahdistelu on... Lue lisää...

Masennuksen hoito

Ihmiselämään kuuluu jaksoja, jolloin mieliala tai toimintakyky voi olla kuormitustekijöistä johtuen lyhytkestoisesti normaalitilaan verrattuna matalammalla. Läheisten tuki, kuormitustekijöihin puuttuminen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voivat kantaa pitkälle lievemmistä oireista toivuttaessa. Lääkäriin kannattaa hakeutua, kun tilanne ei helpota itsehoidolla, oireet jatkuvat yli kaksi viikkoa ja aiheuttavat merkittävää haittaa jollakin elämänalueella tai ilmenee itsetuhoisia ajatuksia. Masentunut ei välttämättä... Lue lisää...
Erektiohäiriö

Erektiohäiriö

Erektiohäiriössä miehellä on haasteita saavuttaa tai ylläpitää riittävän vahva erektio seksin onnistumiseksi sekä nautinnon takaamiseksi ja se voi vaikuttaa miehen itsetuntoon, seksuaaliseen nautintoon sekä aiheuttaa ristiriitoja ja rasitteita parisuhteeseen. Usein ajatellaan, että erektiovaikeudet ovat vain iäkkäämpien miesten ongelma. Haasteita erektion suhteen esiintyy kaikenikäisillä miehillä ja joidenkin tutkimusten mukaan jopa 20% miehistä kärsii niistä. Ikääntymisen myötä... Lue lisää...
masennus

Mitä on masennus?

Masennus on varsin yleinen sairaus ja näkyy useilla elämänalueilla yhtäaikaisesti: mielialassa, fyysisessä terveydessä, sosiaalisissa suhteissa ja toimintakyvyssä. Suomen väestöstä 10–15 % kärsii lieväasteisesta masennuksesta ja n. 5 % vakavasta masennustilasta (Huttunen, Lääkärikirja Duodecim, 2018).  Masennus on koskettanut todennäköisesti lähes jokaista suomalaista jossakin muodossa. Se on voinut koskea itseä, kumppania, lasta, työkaveria, sukulaista tai ystävää.  Lääketieteellinen... Lue lisää...
Varaa aika Soita