Arkisto

Kolster Anna

Terapeuttina olen empaattinen, läsnäoleva ja työskentelen tunnekeskeisesti. Haluan kulkea asiakkaan kanssa myös vaikeiden tunteiden läpi ja auttaa häntä kohtaamaan omia kipukohtia ja pääsemään elämässään eteenpäin omia tavoitteita kohti sekä löytää omat voimavarat.

Saleva Kati

Terapiasuhde perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön, jossa on tärkeää, että koet tulevasi kuulluksi ja ymmärretyksi. Haluan auttaa sinua vahvistamaan yhteyttä itseesi ja tukea paremman yhteyden rakentumista ihmissuhteissasi tai parisuhteessanne. Voin myös olla tukena, jos olet kohdannut kriisin. Joskus vain yksi tai kaksi tapaamista voi riittää uudenlaisen ymmärryksen saavuttamisessa.

Kuusela Aino-Maija

Ajattelen psykologisen työskentelyn prosessina, jossa muutos mahdollistuu hyväksyvässä ja turvallisessa vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa. Minulle vuorovaikutuksessa tärkeitä asioita ovat asiakkaan arvostava kohtaaminen, läsnäolo ja kokemus kuulluksi tulemisesta

Mäkinen Kaisa

. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa, jossa lähdemme tutkimaan yhdessä tilannettasi ja muodostamme sen pohjalta tavoitteet työskentelylle. Tarkoituksenani on tukea sinua psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottumiseen lisääntyneen itseymmärryksen ja uusien vaihtoehtojen huomaamisen myötä ja etsiä kanssasi aiempaa joustavampia toimintatapoja.

Pelliccioni Alessandro

Tervetuloa vastaanotolleni! Terapeuttina olen rauhallinen, hyväksyvä ja lempeä. Vastaanotollani on turvallinen ja luotettava ilmapiiri. Terapiassa käytetään kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ja tunnelukko- tai skeematerapiaa. Sitoudun luottamukselliseen ja turvalliseen yhteistyöhön kanssasi ratkomaan kaikenlaisia elämän tuomia haasteita.

Lindeqvist Annele

Joskus aiemmin koetut traumaattiset tapahtumat voivat aktivoitua ja niitä on tarve käydä läpi, jotta voisi elää täysipainoisesti tätä hetkeä. Yli sukupolvien siirtyvät traumat, psyykkiset ongelmat ja toimintamallit voivat vaikeuttaa omaa jaksamista tai perhe-elämää. Oman elämänhistorian tutkiminen voi auttaa ymmärtämään itseään ja omia toimintamalleja ihmissuhteissa.

Juustila-Mikkonen Riitta

Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen elämää. Seksuaaliterapiassa käsitellään erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Tuen sinua löytämään ratkaisuja mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin ja haasteisiin aina oma tilanteesi huomioiden, avoimesti ja rakentavasti.

Saarinen Christina Lindea

Minulla on yli parin vuosikymmenen kokemus parien ja yksilöiden kanssa työskentelemisestä. Olen psykofyysisesti suuntautunut, sekä haastava että kannatteleva. Erikoisalaani ovat mm. toiminnalliset häiriöt ja monikulttuurisen parisuhteen haasteet.

Skantsi Elina

Terapeuttina olen valmis kulkemaan rinnallasi kun ylität vaikeakulkuista suota. Matka on haastava, tarvitset siis oppaan lisäksi paljon sinnikkyyttä ja motivaatiota päästäksesi perille. Palkinto odottaa kuitenkin perillä, se on merkityksellinen elämä.

Alijoki Johanna

Tarjoan apua kaikenlaisiin elämän pulmiin, ihmissuhdehaasteisiin ja mielenterveydenongelmiin. Minulla on pitkä työkokemus vuorovaikutustyöstä ja ihmisten kohtaamisesta elämän haastavissa tilanteissa. Viitekehykseni on kognitiivis-analyyttinen.