Arkisto

Asunmaa Antti

Musiikkiterapiassa keskustelun rinnalla tai sijasta käytetään eri musiikkiterapiamenetelmiä, kuten musiikin kuuntelua, kappalelyriikkaa, yhdessä soittamista, sekä fysioakustista hoitoa. Terapiamenetelmiä käytetään tutkiessa potilaan tunteita, ajatuksia, sekä kokemuksia ja niiden vaikutusta nykypäivään. Musiikkiterapia on monipuolinen kuntoutus- ja hoitomuoto, joka soveltuu niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin ikäihmisillekin, joilla on erilaisia psyykkisiä tai neurologisia häiriöitä tai muita toimintakyvyn rajoituksia.

Reinikainen Heli

Kaipaatteko apua tai tukea parisuhteen tai perhe-elämän pulmien käsittelyyn? Yhteinen vaikeidenkin asioiden äärelle pysähtyminen ja luottamuksellinen keskustelu on hyödyllistä. Oman perhehistorian, -dynamiikan, vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteiden tunteminen on merkityksellistä. Oman sisäisen maailman ymmärtäminen auttaa löytämään itsestä uskomattomia voimavaroja. Ymmärretyksi ja kohdatuksi tuleminen on avain kohti muutosta.

Kaikkonen Marja

Olen psykologi ja psykoterapeutti. Teen pari- perhe-, ja yksilöterapiaa. Otan vastaan itsemaksavia ja maksusitoumus-, työterveys- ja itsemaksavia asiakkaita. Myös useiden alueiden palveluseteliasiakkaita. Tarjolla etävastaanottoaikoja.

Pyysing Johanna

Pariterapeuttina haluan olla auttamassa teitä haastavissa elämäntilanteissa ja tukea teitä löytämään tie rakentavan keskustelun ja toisen kuulemisen äärelle.

Tikkanen Mari

Olen koulutukseltani pari- ja perheterapeutti, ja tällä hetkellä täydennän osaamistani integratiivisen yksilöpsykoterapian opinnoilla. Tarjoan eri mittaisia koulutuspsykoterapiajaksoja, joissa jokaisen asiakkaan kanssa sovitaan yksilöllisesti terapian kesto ja sen tavoitteet.

Kolster Anna

Terapeuttina olen empaattinen, läsnäoleva ja työskentelen tunnekeskeisesti. Haluan kulkea asiakkaan kanssa myös vaikeiden tunteiden läpi ja auttaa häntä kohtaamaan omia kipukohtia ja pääsemään elämässään eteenpäin omia tavoitteita kohti sekä löytää omat voimavarat.

Saleva Kati

Terapiasuhde perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön, jossa on tärkeää, että koet tulevasi kuulluksi ja ymmärretyksi. Haluan auttaa sinua vahvistamaan yhteyttä itseesi ja tukea paremman yhteyden rakentumista ihmissuhteissasi tai parisuhteessanne. Voin myös olla tukena, jos olet kohdannut kriisin. Joskus vain yksi tai kaksi tapaamista voi riittää uudenlaisen ymmärryksen saavuttamisessa.

Kuusela Aino-Maija

Ajattelen psykologisen työskentelyn prosessina, jossa muutos mahdollistuu hyväksyvässä ja turvallisessa vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa. Minulle vuorovaikutuksessa tärkeitä asioita ovat asiakkaan arvostava kohtaaminen, läsnäolo ja kokemus kuulluksi tulemisesta

Mäkinen Kaisa

. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa, jossa lähdemme tutkimaan yhdessä tilannettasi ja muodostamme sen pohjalta tavoitteet työskentelylle. Tarkoituksenani on tukea sinua psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottumiseen lisääntyneen itseymmärryksen ja uusien vaihtoehtojen huomaamisen myötä ja etsiä kanssasi aiempaa joustavampia toimintatapoja.

Lindeqvist Annele

Joskus aiemmin koetut traumaattiset tapahtumat voivat aktivoitua ja niitä on tarve käydä läpi, jotta voisi elää täysipainoisesti tätä hetkeä. Yli sukupolvien siirtyvät traumat, psyykkiset ongelmat ja toimintamallit voivat vaikeuttaa omaa jaksamista tai perhe-elämää. Oman elämänhistorian tutkiminen voi auttaa ymmärtämään itseään ja omia toimintamalleja ihmissuhteissa.