Arkisto

Tuomi Ilkka

Olen riippuvuuksiin sekä parisuhde- ja perheongelmiin erikoistunut ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja sosionomi. Autan ihmisiä toipumaan haitallisista toimintamalleistaan ja pääsemään kiinni elämään sen kaikessa rikkaudessa. Työskentely kanssani perustuu aina omiin tarpeisiisi ja tavoitteisiisi, joita kohti etenemme yhdessä pohtien ja keskustellen.

Sorto Pirkko

Sinulla ei tarvitse olla selkeää ”suurta ongelmaa” tai edes tietoa siitä, miksi jokin asia tuntuu haastavalta. Terapian lähtökohta on se, että sinä tulet kuulluksi ja tuntemuksesi pääsevät avoimesti esiin. Kun puhut ääneen ajatuksia ja tunteita, alkavat solmut pikkuhiljaa aueta.

Romo Maiju

Tapaamisissa voimme käsitellä hyvin monenlaisia elämäntilanteita ja haasteita. Tärkeintä on turvallinen tila, pysähtyminen ja kuunteleminen. Työskentelemme tavoitteellisesti pyrkien jäsentämään tai ratkaisemaan tarvittavat pulmat, mutta pysähtyen, kokien ja tehden tilaa tunteille ja ajatuksille.