Apua unettomuuteen

Apua unettomuuteen

Kärsitkö stressistä, keskittymisvaikeuksista, muistamattomuudesta, huolimattomuudesta, päänsärystä, alakulosta? Kyseessä saattaa olla liian vähäinen unen määrä tai huono unen laatu. Tutkimusten mukaan nukumme vähemmän kuin 1970-luvulla, ja unitutkimuksiin hakeutuu yhä enemmän unihäiriöistä kärsiviä. 

Noin kahdella kolmesta suomalaisesta aikuisesta on eriasteisia uniongelmia, ja yli kymmenesosa kärsii pitkäaikaisesta unettomuudesta. Yleensä unettomuudella tarkoitetaan tyytymättömyyttä unen pituuteen tai laatuun. On kolmenlaista unettomuutta: vaikeus nukahtaa, katkonainen uni tai varhainen herääminen.

Unettomuutta voidaan luokitella eri tavoin. Tavallinen tapa luokitella unettomuutta perustuu unettomuuden syyn tarkasteluun. Unettomuus ei sinänsä ole mikään itsenäinen sairaus vaan oire, joka vaatii asianmukaisen selvityksen oikean hoidon löytämiseksi. Toiminnallinen unettomuus on yleisin unettomuuden muoto, missä jokin elämään liittyvä kriisi on laukaissut valvomisen. Vaikka alkuperäinen laukaiseva tekijä poistuu, unettomuuden pelko jää. Unettomuuden takana voi olla myös toissijainen tekijä, kuten sairaus, kahvin, lääkkeiden tai alkoholin liikakäyttö. Viivästynyt unijakso on myös yksi unettomuuden aiheuttaja, kuten esimerkiksi vuorotyö tai aikaerorasitus.

Unen tarve on yksilöllistä. Unen tarve on tyydyttynyt, kun ihminen kokee olevansa päivällä virkeä ja levännyt. Toiset ihmiset pärjäävät neljän tunnin yöunilla, ja toiset tarvitset yhdeksän tuntia yöunta. Unen tarve vaihtelee myös sen mukaan, kuinka väsyneet aivot ovat. Nykyään ihmisten elämä on tarkkaan suunniteltua, kiireistä, stressaavaa ja tulvillaan erilaisia ärsykkeitä. Ihmiset nukkuvat liian vähän, ja tämä on huolestuttavaa.

Miksi meidän sitten pitäisi nukkua? Nukkuminen on tärkeää sekä psyykkiselle että fyysiselle hyvinvoinnille, mutta erityisen tärkeää se on aivojen lepuuttamiselle. Tiedetään, että nukkuessa aivot puhdistuvat. Muun muassa selkäydinkierto tehostuu yön aikana.

Miten unettomuutta voi hoitaa? Ensin tulee selvittää unettomuuden aiheuttaja, esimerkiksi unettomuuden taustalla oleva sairaus pitää hoitaa. Unen parantamiseen tarvitaan usein monia pieniä muutoksia ja viitseliäisyyttä. Yksi hyvä keino selvittää omaa unettomuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä, on pitää unipäiväkirjaa. Siihen merkitään muun muassa, kuinka paljon nukkuu yön aikana ja kuinka usein heräilee. Samalla voi pitää myös valveillaolopäiväkirjaa, johon voi merkitä päivän tekemiset. Näitä kahta päiväkirjaa vertaamalla voi havaita, mikä omassa toiminnassa saattaa ylläpitää unettomuutta tai mikä parantaa unta tai unen laatua. Kun on tullut tietoiseksi omista unettomuutta aiheuttavista tekijöistä, pitää ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin unen parantamiseksi. Tässä kannattaa edetä pienin askelin, kuunnella omia tuntemuksiaan ja olla myös armollinen itselleen. Muutokset vaativat sinnikkyyttä ja kokeilua.

Ensisijaisesti unettomuutta tulee hoitaa lääkkeettömästi. Lääkkeettömistä hoitokeinoista hyötyy kaksi kolmesta eli ne toimivat. Jos unettomuus on alkanut äkillisesti ja rajusti, eikä saa lainkaan nukuttua, on syytä hakeutua lääkäriin, joka arvioi tutkimusten ja lääkehoidon tarpeellisuuden. Unettomuuden hoitoon on kehitetty muun muassa ryhmiä, joissa ryhmäläiset saavat tietoa unettomuudesta, keinoja unettomuuden hoitoon ja käytännön kokemusta rentoutusmenetelmistä. Yleensä toimintatapojen muutosten lisäksi unettomuuden hoidossa tarvitaan oman ajattelun muuttamista. Ryhmähoitojen lisäksi unettomuutta voidaan hoitaa muun muassa psykoterapiassa, unettomuuden hoitoon perehtyneen sairaanhoitajan tai psykologin vastaanotolla.

Irja Hemmilä
psykoterapeutti

Varaa aika puhelimitse: 09 2280 5267  tai  nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita