Isän varjo

Isän varjo

”Isä, sinä ajattelet minussa. Siksi minä yritän kuunnella, kuunnella tarkasti, mitä sinä ajattelet, mitä minä ajattelen ja mitä me ajattelemme minussa yhdessä. En hylkää sinua etkä sinäkään minua. Mutta jos on tarpeen, koetan korjata ajattelumme.”

Oksasen kirjoittama kirja tarkastelee isäsuhdetta, jossa haasteita luo isän poissaolevuus ja etäisyyden tuntu. Oksasen muistikuvat nousevat yksittäisistä tilanteista, joista nivoutuu kerronta lapsen näkökulmasta tarkasteltuna. Tarina etenee lapsuudesta nykyhetkeen asti.

Lapsuusmuistoihin voi yleensä liittyä asioita, joita ei ymmärrä. Muiden näkökulmasta kerrotut omaan menneisyyteen liittyvät tarinat voi hämmentää. Oma mielikuva menneestä rakentuu kuitenkin omista muistoista ja kokemuksista, muiden kertomuksista ja valokuvista.

Isäsuhde on merkittävä, olipa isä läsnä tai poissaoleva. Meillä on aina suhde omaan vanhempaan. Kirja tarjoaa myös lohtua, vaikka Oksanen tuntuu haluavan poimia menneestä asioita, joita hän ei halua kantaa omaan tulevaisuuteensa. Osa meistä haluaa löytää historiasta ymmärrystä omille tavoilleen toimia, tuntea itsensä paremmin ja tehdä ratkaisuja toisin kuin aiempi sukupolvi on tehnyt.

Oksanen käy näitä asioita läpi kirjassaan, jossa on taidokkaasti reflektoitu omia kokemuksia ja avattu omaa sisintä. Mielenkiinto herää siihen, löysikö Oksanen sen, mitä hän itsestään haki. Hän lyhyesti mainitsee oman isyytensä, mutta kirja kertoo hänen omasta isästään – ei hänestä. Vähäiselle huomiolle jää myös suhde äitiin, joka on ollut Oksasen lähivanhempi.

Psykoterapeuttina huomaan miettiväni ylisukupolvisuutta kiintymyssuhteiden ketjussa, joka kirjassa nousee esiin. Pohdin myös, miten oma vanhemmuuteni on nostanut esille havaintoja isäni tavoista toimia arjen tilanteissa ja omien lasten kanssa.

Oksasen kirjoittama kirja on verbaalisesti taidokas sekä sanavalintoina ja reflektion tasolla oivaltava. Tästä syystä suosittelen sitä luettavaksi.

Oksanen, Kimmo: Isän varjo. WSOY 2020

Sirpa Pitkäniitty
psykologi, psykoterapeutti, seksuaalineuvoja

Varaa aika puhelimitse: 09 2280 5267  tai  nettiajanvarauksesta.

Varaa aika Soita