Seksuaaliterapiakoulutus seksuaalineuvojille ja seksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille 2023-2024

Seksuaaliterapiakoulutus seksuaalineuvojille ja seksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille 2023-2024

Koulutuksen laajuus: 30 op
Aikaväli: 16.11.2023-13.12.2024
Viimeinen hakupäivä: 16.10.2023

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet toimia seksuaaliterapeuttina ja saa lisää valmiuksia kohdata seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä työssään.

Opiskelun aikana koulutettavan tiedot ja taidot seksuaalisuudesta kasvavat teoriaopiskelun, ammatillisen osaamisen tarkastelun ja jatkuvan oman itsen kehittämisen sekä reflektiivisen ryhmätyönohjauksen avulla.

Ammatilliset erikoistumisopinnot/täydennyskoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Kohderyhmä 

Koulutukseen valittavan seksuaalineuvojan tulee olla sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai muun soveltuvan alan ammattilainen, jolla on alan korkeakoulututkinto, tai sosiaali- ja terveysalan vanhamuotoinen opintoasteen tutkinto ja seksuaalineuvojakoulutus tai vastaava määrä seksologian perusopintoja.

Seksuaaliterapian täydennyskoulutukseen hakeutuvalla tulee olla Valviran hyväksymä psykoterapiapätevyys. Seksuaalineuvojakoulutusta ei edellytetä, mutta ainoastaan ne psykoterapeutit, joilla on aiemmin suoritettu seksuaalineuvojakoulutus, voivat hakea pohjoismaista auktorisointia (NACS).

Ohjelma

Kaikille yhteistä lähiopiskelua on 13 kahden päivän seminaaria, yhteensä 26 päivää. Seminaareista 3 toteutetaan etäopiskeluina. Lähiopetuspäiviin sisältyy 183 tuntia opetusta ja 33 tuntia reflektiivistä ryhmätyönohjausta (8 op). Lisäksi itsenäisenä työskentelynä suoritetaan 272 tuntia (10 op) seksuaaliterapeuttista asiantuntijuuden vahvistamista ja päättötyö 189 tuntia (7 op) sekä henkilökohtaista kehitystä ja osaamista tukevia opintoja 135 tuntia (5 op). Koulutuskokonaisuuden laajuus on 30 op. Koulutuksessa käytetään myös vierailevia alansa erityisasiantuntijoita luennoitsijoina sekä kokemuskouluttajia.

Koulutuksessa opitaan seksuaaliterapeuttisia menetelmiä toiminnallisten ja psykoseksuaalisten ongelmien hoitamiseen yksilö- ja pariterapiamenetelmin. Psykoterapeuttien kohdalla tavoitteena on, että terapeutti voi integratiivisen työotteen avulla käyttää erilaisia seksuaaliterapeuttisia menetelmiä ja tekniikoita toiminnallisten ja psykoseksuaalisten ongelmien hoitamiseen yksilö- ja pariterapiamenetelmin oman psykoterapeuttisen viitekehyksen rinnalla.

Koulutus perustuu seksologiseen monitieteelliseen tietoperustaan ja menetelmäosaaminen eri terapiasuuntausten viitekehyksiin.

Koulutus täyttää Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) -järjestön auktorisointivaatimukset. Auktorisoinnin hakijaa koskevat vaatimukset löytyvät www.seksologinenseura.fi

Opiskelijalta odotetaan alan kirjallisuuteen perehtymistä ja opitun soveltamista työhön koko opiskelun ajan tehtävän asiakastyön muodossa, sekä perustaitoja tietotekniikasta.

Koulutuspäivät ja – paikka

Koulutuksen suunnitellut lähiopetuspäivät ovat:

Seminaari 116.-17.11.2023
Seminaari 214.-15.12.2023
Seminaari 318.-19.1.2024
Seminaari 415.-16.2.2024
Seminaari 514.-15.3.2024
Seminaari 611.-12.4.2024
Seminaari 716.-17.5.2024
Seminaari 813.-14.6.2024
Seminaari 915.-16.8.2024
Seminaari 1012.-13.9.2024
Seminaari 1117.-18.10.2024
Seminaari 1214.-15.11.2024
Seminaari 1312.-13.12.2024

Lähiopetuspäivät toteutetaan Väestöliiton koulutustiloissa, Kalevankatu 16 A, 00100 Helsinki.

Osallistumismaksu

4400 euroa (sis.alv. 24%), jonka voi maksaa yhdessä, viidessä tai kymmenessä erässä.

Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus, etäopintojen ja päättötyön ohjaus sekä reflektiivinen ryhmätyönohjaus (33h). Koulutuspäivien aikana tarjotaan aamu- ja päiväkahvi.

Hakeminen ja lisätiedot

Kirjalliset hakemukset todistuskopioineen tulee toimittaa sähköpostitse jonna.karimo@vaestoliitonterapia.fi tai postitse osoitteeseen Väestöliiton Hyvinvointi Oy, Jonna Karimo, PL 849, 00101 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Koulutushakemus”. Hakemuksia ei palauteta. Katso tästä ohjeet avoimen hakemuksen tekemiseen. Osa hakijoista saatetaan kutsua henkilökohtaiseen haastatteluun. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttyjen hakemusten saapumisjärjestyksessä. Haku loppuu 16.10.2023.

Lisätiedot

Sisällöstä vastaavana kouluttajana toimii Jonna Karimo, kliininen seksologi jonna.karimo(at)vaestoliitonterapia.fi , p. 044 2401925

Koulutus toteutetaan, mikäli soveltuvia osallistujia on riittävästi.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Varaa aika Soita